Κλοπές χαλκού από αγροτικές εγκαταστάσεις. Μεμονωμένες πράξεις κλοπής ή πράξεις οργανωμένης εγκληματικής αλυσίδας;

Στην αγροτική περιοχή των Φαρσάλων Λάρισας, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε  και στο σύνολο της Επικράτειας, παρατηρούνται συνεχείς και  επαναλαμβανόμενες κλοπές χαλκού από τα αγροτικά αρδευτικά  συγκροτήματα, με παθόντες πλήθος παραγωγών και ιδιοκτητών αρδευτικών  εγκαταστάσεων, οι οποίοι πλήττονται μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου  και υφίστανται ζημία, η οποία δεν περιορίζεται στην αξία του χαλκού, αλλά και στην αποκατάσταση της αρδευτικής εγκατάστασης και περαιτέρω μετακυλίεται στην ίδια την παραγωγή τους.  

Η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις πράξεις αυτές ως πλημμελήματα, τα οποία ως επί  τω πλείστον γίνονται από μεμονωμένα άτομα, που εάν συλληφθούν  παραπέμπονται και δικάζονται ενώπιον του αρμόδιου Πλημμελειοδικείου για  το αδίκημα της κλοπής χαλκού. Όμως, είναι γνωστό τοις πάσι και αποτελεί  κοινή παραδοχή, ότι η κλοπή χαλκού δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πράξη,  από την οποία ο δράστης αποκομίζει περιουσιακό όφελος και εξαντλείται στο  στάδιο αυτό, αλλά αποτελεί το μέσο, για την συντέλεση της περαιτέρω  εκμετάλλευσης του χαλκού.  

Ο χαλκός εξάλλου δεν έχει αξία να χρησιμοποιηθεί από τον δράστη της  κλοπής αυτοτελώς, αλλά συνήθως, οι δράστες, προβαίνουν σε μεταπώληση  του χαλκού, με σαφείς υπόνοιες εμπλοκής στην πράξη της κλοπής σε  επίπεδο ηθικής αυτουργίας των ατόμων που αγοράζουν τον χαλκό.  

Ήδη, επειδή το φαινόμενο της κλοπής χαλκού έχει λάβει ανησυχητικές  διαστάσεις, έχει υποβληθεί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μηνυτήρια  αναφορά ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, στην οποία γίνεται  νύξη για εμπλοκή υπαίθριων καταστημάτων (μάντρες), που αγοράζουν παλιά  σίδερα και μεταξύ αυτών και χαλκό και άλλα μέταλλα, που τα μεταπουλούν  στα χυτήρια όπου γίνεται και η τελική τους μεταποίηση. Επίσης γίνεται  αναφορά για τον χαλκό που χρησιμοποιείται από εργοστάσια για την  κατασκευή καλωδίων, ακόμη περιέχονται και πληροφορίες για την καύση του χαλκού που προέρχεται από κλοπή καλωδίων. Στην ίδια μηνυτήρια αναφορά  γίνεται λόγος για το εάν αγοράζουν νόμιμα οι μάντρες χαλκό, εάν ζητούν από  τους εμφανιζόμενους πωλητές την πιστοποίηση της προέλευσης του και  νόμιμα παραστατικά της αγοραπωλησίας, ακόμη και για κύκλωμα που διακινεί  ψευδή έγγραφα απόκτησης χαλκού.  

Επειδή, είναι ευκόλως αντιληπτό, ότι η κλοπή του χαλκού δεν είναι μια  αυτοτελής παράνομη πράξη, αλλά ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας  παράνομης μεταπώλησης και εμπορίας αυτού.  

Επειδή, οι αγρότες μαστίζονται από το φαινόμενο αυτό και υφίστανται ζημία  άμεση καθόσον πρέπει να αποκαταστήσουν τεχνικά την ζημία της  εγκατάστασης τους, αλλά και έμμεση, καθόσον διακόπτεται η άρδευση της  παραγωγή τους.  

Επειδή, εκτός από τους παραγωγούς, παθόν της πράξης και του φαινομένου  της κλοπής χαλκού, αποτελεί και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, σε επίπεδο  διάπραξης φορολογικών αδικημάτων από παράνομη εμπορία, χρήση και  εκμετάλλευση του χαλκού.  

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει με την λήψη μέτρων αυστηρών  ελέγχων όλων των πιθανών πηγών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εμπορίας  και χρήσης χαλκού.  

Επειδή, σε ποινικό επίπεδο, η παρούσα ποινική μεταχείριση των δραστών  της πράξης της κλοπής χαλκού κρίνεται ως ανεπαρκής, καθώς δεν  περιλαμβάνονται διατάξεις που θα οδηγούσαν στην αποκάλυψη των  επόμενων κρίκων της αλυσίδας.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, 

1. Δεδομένης της μηνυτήριας αναφοράς που έχει ήδη υποβληθεί  στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, δεδομένης της έναρξης  της καλλιεργητικής και αρδευτικής περιόδου, και δεδομένης της  ανεπάρκειας του κολασμού των δραστών της πράξης της κλοπής  αυτοτελώς, προτίθενται να προβούν σε λήψη μέτρων, που θα  οδηγήσουν στην ριζική εξάλειψη του φαινομένου, σε επίπεδο  θεσμοθέτησης μέτρων αυστηρών ελέγχων όλων των πιθανών  πηγών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εμπορίας και χρήσης  χαλκού και σε ποινικό επίπεδο, με σκοπό την μεταβολή της  ποινικής μεταχείρισης των δραστών της πράξης της κλοπής  χαλκού;  

2. Σε ποιους ελέγχους έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν για τον  εντοπισμό εταιρειών ή και ατόμων που μετέχουν στην αλυσίδα  εμπορίας κλεμμένου χαλκού και σιδήρου;

Scroll to Top