Ενεργητική προστασία πρωτογενούς παραγωγής των καλλιεργειών από δυσμενή καιρικά φαινόμενα

Τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πρωτογενή  παραγωγή έχουν φτάσει σε πολλές περιπτώσεις σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι  ζημιές από έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλες  περιοχές της χώρας και καταστρέφουν αγροτική παραγωγή αξίας δεκάδων  εκατομμυρίων ευρώ. 

Με απόφαση του 2017 εντάχθηκε στο ΠΑΑ το μέτρο 5.1 που αφορά την  ενεργητική προστασία των καλλιεργειών από δυσμενή καιρικά φαινόμενα με  φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ. 

Τον Απρίλιο του 2018 δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση του μέτρου με τελική  καταληκτική ημερομηνία 9-10-2018. Παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας του  οργανισμού στις 16/12/2019 υπογράφηκε η ένταξη των δικαιούχων στο μέτρο.  Από τότε έχουν περάσει 14 μήνες, οι παραγωγοί έχουν υλοποιήσει το έργο  αλλά καμία πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί. 

Στις 30/11/2020, δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση του μέτρου, η διάρκεια της  οποίας παρατάθηκε μέχρι 1/6/2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής  περισσότερων αγροτών στο μέτρο, αλλά και να μπορέσει ο υποστελεχωμένος  από την πολιτική της κυβέρνησης ΕΛΓΑ να ανταπεξέλθει στον φόρτο  εργασίας. 

Επειδή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κάθε χρόνο αφαιρούν ένα  σημαντικό ποσοστό από το, ήδη, χαμηλό εισόδημα των αγροτών 

Επειδή, πολλοί δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης έχουν ήδη υλοποιήσει τις  επενδύσεις με ίδια κεφάλαια, από τα ελάχιστα διαθέσιμα που μπορεί να έχουν,

Επειδή, μεγάλος αριθμός δικαιούχων περιμένουν να ξεκινήσουν οι  πληρωμές για να υλοποιήσουν λόγω περιορισμένης ρευστότητας, 

Επειδή, οι παραπάνω καθυστερήσεις στις πληρωμές της 1ης πρόσκλησης  έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και αμφιβολίες για τις πληρωμές στους  αγρότες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμμετοχή για αιτήσεις στην 2η  πρόσκληση 

Επειδή, η έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης και στον αγροτικό τομέα,  μεγεθύνεται μέρα με τη μέρα, 

Επειδή, ο ΕΛΓΑ υποστελεχώνεται με δεκάδες εργαζόμενους να καταφεύγουν  στην αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της κινητικότητας 

Επειδή, η προστασία της παραγωγής είναι ύψιστης σημασίας όχι μόνο για το εισόδημα των παραγωγών αλλά και για την αδιάλειπτη παρουσία των  ελληνικών προϊόντων στις αγορές 

Ερωτάται ο κος υπουργός 

1. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές των έργων της 1ης  πρόσκλησης του μέτρου 5.1 που έχουν υλοποιηθεί; 

2. Πως σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της έλλειψης  ρευστότητας στην υλοποίηση του μέτρου; 

3. Προτίθεται να εντάξει τη χρηματοδότηση του μέτρου στο Ταμείο  Εγγυήσεων ή σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, χαμηλότοκο για  να αυξήσει το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για το μέτρο; 

4. Πως σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση του ΕΛΓΑ, ώστε να  επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων;

5. Προτίθεται να εντάξει και άλλες καλλιέργειες στο μέτρο της ενεργητικής  προστασίας, αξιοποιώντας, μάλιστα, μελέτη του ΓΠΑ για τον ΕΛΓΑ;

Scroll to Top