Αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή της συνταξιοδοτικής παροχής συνταξιούχων τ. ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν γεννηθεί έως το 1920

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΟΓΑ, η συνταξιοδοτική  παροχή διακόπτεται 1) όταν εκλείψουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και 2) με το  θάνατο. 

Έπειτα από καταγγελίες πολλών συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ – υπέργηρων συμπολιτών  μας, οι οποίοι κατοικούν εντός του Νομού Λάρισας αλλά και σε όμορους Νομούς,  διαπιστώθηκε, ότι αιφνιδίως, αναιτιολόγητα και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη όχλησή  τους, ο e-ΕΦΚΑ προέβη σε διακοπή της χορήγησης της σύνταξής τους, παρότι δεν  προσκομίστηκε, ούτε ζητήθηκε εκ μέρους του φορέα κάποιο αποδεικτικό για το αν  εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή. 

Όλες δε οι περιπτώσεις που περιήλθαν σε γνώση μας τυγχάνει να αφορούν  συνταξιούχους γεννηθέντες έως το έτος 1920. 

Δεδομένου ότι, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η σύνταξη αποτελεί για αυτούς τους  συμπολίτες μας άκρως απαραίτητο και για τους περισσότερους το μοναδικό για την  επιβίωσή τους εισόδημα. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση της ζημίας  των εν λόγω συνταξιούχων, ήτοι να γίνει η καταβολή των οφειλομένων και των  τρεχουσών συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά και για να εξασφαλιστεί η αναζήτηση  πιστοποιητικού εν ζωή, πριν την όποια διακοπή ή μεταβολή στην καταβολή της  σύνταξης; 

Scroll to Top