Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για το επικουρικό ιατρικό προσωπικού στο Ε.Σ. Υ.;

Η υγειονομική κρίση (covid – 19), δημιούργησε αυξημένες ανάγκες παροχής  ιατρικών υπηρεσιών, που πρέπει να καλυφθούν από τα δημόσια νοσοκομεία. Η  υγειονομική κρίση ανέδειξε συγχρόνως την πολύτιμη και αναντικατάστατη συμβολή  του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην αντιμετώπιση της κρίσεως και εν γένει στην  παροχή του δημόσιου αγαθού της υγείας ανεξαιρέτως και καθολικώς προς τους  πολίτες. Όμως το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποτελεί έναν πυλώνα του κράτους  Δικαίου, τον οποίο χτίζουν οι άνθρωποι που το υπηρετούν, το σύνολο δηλαδή του  ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Η δε Πολιτεία έχει την συνταγματική  υποχρέωση να ενισχύει και να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο – εργαζόμενο στο Εθνικό  Σύστημα Υγείας, ώστε απερίσπαστος και προσηλωμένος να παρέχει τις ιατρικές του  υπηρεσίες προς τους πολίτες.  

Στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η Κυβέρνηση, μολονότι γνώριζε τον  τιτάνιο και με προσωπικό κόστος αγώνα των ιατρών του ΕΣΥ, εντούτοις, δεν έλαβε τα  αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ανταποδοτικά για αυτούς, τις συνθήκες  εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας, παρά αντιμετώπισε χιλιάδες επικουρικών  ιατρών, ως πρόσκαιρο και προσωρινό μέσο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής  κρίσης, προχωρώντας σε προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού με  συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες έχουν ορισμένη διάρκεια λήξης, και πρακτικά  αυτό σημαίνει ότι πληθώρα ιατρών, που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας,  θα ανταμειφθούν με την επερχόμενη ανεργία τους. 

Στο επικουρικό προσωπικό των ιατρών του ΕΣΥ, που παρείχαν τις υπηρεσίες  τους στα πλαίσια COVID – 19, προστίθεται, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ,  αριθμός 20.000 συμβασιούχων ιατρών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν σταδιακά  από 31-10-2021 έως και τον Μάρτιο του 2022. Το μοναδικό μέτρο που φαίνεται στον  ορίζοντα είναι η πριμοδότηση μόνο των 4.000 από τους 20.000 ιατρούς με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου, σε επερχόμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επομένως, στην  καλύτερη των περιπτώσεων, 16.000 συμβασιούχοι ιατροί του ΕΣΥ, θα βρεθούν  αντιμέτωποι με την ανεργία, γεγονός ιδιαιτέρως άδικο, αν αναλογισθούμε, αφενός τον  αριθμό των οργανικών θέσεων που σύμφωνα με την Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν φθάνουν στις  40.000, αριθμός που αποτυπώνει τις ανάγκες, αφετέρου διότι άπαντες οι ιατροί  συμμετέχουν στην προσφορά της δημόσιας υγείας και στην στήριξη του συστήματος  υγείας, με την ίδια αυταπάρνηση και προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες, υπό τις ίδιες  συνθήκες εργασίας, και καλύπτοντας τις ίδιες πάγιες και διαρκείς ανάγκες με το λοιπό  μόνιμο ιατρικό προσωπικό.  

Επειδή, η επίκληση του άμεσου κινδύνου του COVID-19, έδωσε την  δυνατότητα, να πραγματοποιούνται προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού,  και να γίνονται διαδοχικές παρατάσεις των ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου,  πλην όμως είναι δεδομένο και γνωστό εκ των προτέρων ότι κατ’ επίφαση οι  προσλήψεις είναι ορισμένου χρόνου για να καλύψουν έκτακτες και απρόβλεπτες  ανάγκες.  

Επειδή, είναι δεδομένο και γνωστό ότι οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό,  δεδομένης της χρόνιας ανάγκης στελέχωσης με κενές οργανικές θέσεις, είναι ανάγκες  πάγιες, διαρκείς και σταθερές ειδικά δε εκ της φύσεώς τους.  

Επειδή, πρόκειται για ένα ζήτημα με αμφίπλευρες συνέπειες, αφενός για τους  ίδιους του εργαζόμενους ιατρούς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το δρόμο της ανεργίας,  αφετέρου, για το την ίδια την λειτουργία του Ε.Σ.Υ., διότι η διακοπή των εν λόγω  συμβάσεων θα αποστερήσει το ΕΣΥ από τις υπηρεσίες των ιατρών και θα  δημιουργηθεί ζήτημα υποστελέχωσης και ελλείψεων με αντανάκλαση στην κοινωνία. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1) Με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση τις χιλιάδες των  συμβασιούχων ιατρών, των οποίων οι συμβάσεις επίκειται να λήξουν, ώστε να  μην οδηγηθούν στην ανεργία και να μην δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα φυγής  επιστημόνων στο εξωτερικό, γεγονός που θα σημάνει και αφαίμαξη του ΕΣΥ; 

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την αναπλήρωση των θέσεων  αυτών, ώστε να αποφύγει τα τεράστια κενά στην στελέχωση του ιατρικού  προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ;  

3) Προτίθεται η κυβέρνηση να προκηρύξει μόνιμες θέσεις προσωπικού με ειδική  μοριοδότηση για τους ήδη υπηρετούντες συμβασιούχους; 

Scroll to Top