Αποκατάσταση της ζημιάς έτους 2019 για τους αμυγδαλοπαραγωγούς του ν. Λάρισας

Η καλλιέργεια αμυγδάλου στον ν. Λάρισας είναι μια δυναμική καλλιέργεια από  την οποία συντηρούνται εκατοντάδες αγροτικές οικογένειες. Δυστυχώς το αμύγδαλο  επλήγη από τον παγετό τα τρία (3) τελευταία έτη 2019, 2020 και 2021 οι δε  επιπτώσεις είναι δραματικές.  

Για την ζημιά του έτους 2019 οι αμυγδαλοπαραγωγοί του ν. Λάρισας  αποζημιώθηκαν με το ποσό των 80€/στρέμμα (De minimis), ποσό το οποίο θεωρείται  ελάχιστο σε σχέση με την ζημιά που έχουν υποστεί.  

Η ζημιά που είχαν υποστεί ανέρχεται στο ποσοστό 80% (μείωση παραγωγής)  σύμφωνα με την ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Επειδή το ποσοστό της ζημιάς αναγνωρίσθηκε από την επίσημη Πολιτεία.  

Επειδή το ποσό των 80€ /στρέμμα σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στην  αποκατάστασης της ζημιάς (80%).  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :  

1. Είναι στην πρόθεση του ΥΠΑΑΤ η πλήρης αποκατάσταση της ζημιάς  (80% μείωση της παραγωγής) μέσω συμπληρωματικού de minimis ή  ένταξη στα ΚΟΕ; 

2. Δεδομένης της επέλευσης ζημιάς λόγω παγετού και τις επόμενες  χρονιές (2020, 2021) ποια είναι τα μέτρα άμεσης οικονομικής στήριξης  των αμυγδαλοπαραγωγών του ν. Λάρισας;

Scroll to Top