Δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας με παροχή κινήτρων

Ο πρωτογενής τομέας στην χώρα μας βρίσκεται σε αρκετά κρίσιμη περίοδο και  πρέπει να ληφθούν αποφάσεις κρίσιμες και στρατηγικές, ενόψει, αφενός της  νέας ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027, αφετέρου της  μεταβατικής περιόδου 2021-2022. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το ΤΑΑ το  οποίο προβλέπει ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.  

Το έτος 2016 στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών εντάχθηκε διπλάσιος  αριθμός απ’ τον αρχικό προγραμματισμό, σαφέστατη ένδειξη της –τότε πολιτικής βούλησης να στηριχθούν οι νέοι αγρότες. Λόγω μνημονιακών  δεσμεύσεων δεν ήταν δυνατή και η παροχή κινήτρων (φορολογικών,  ασφαλιστικών). 

Είναι επιβεβλημένη συνεπώς η χάραξη στρατηγικής γενικότερης, η οποία να  μην εξαντλείται μόνο σε ένα πρόγραμμα Νέων Αγροτών, αλλά να συνοδεύεται  και με παροχή κινήτρων στους νέους ώστε να επιστρέψουν και να παραμείνουν  στην ύπαιθρο.  

Επιπλέον, στα ήδη ανακοινωθέντα προγράμματα, όπως π.χ. Σχέδια  Βελτίωσης, εμφιλοχώρησαν αδικίες εις βάρος των Νέων Αγροτών, οι οποίοι  είναι επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης. Κατόπιν τούτων: 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1) Προτίθεται να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τους νέους – επιλαχόντες- αγρότες στο πρόγραμμα Σχέδια Βελτίωσης;

2) Ποια είναι η πολιτική βούληση και η στρατηγική του ΥΠΑΑΤ για  την δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και με  ποια εργαλεία θα επιτευχθεί; 

Scroll to Top