Πρωτοφανής παρεμπόδιση μαθητών να επισκεφθούν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, λόγω εθνικότητας

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας, της κοιτίδας του πολιτισμού, αρνήθηκε  τη δωρεάν είσοδο ανηλίκων προσφύγων μαθητών που το επισκέφθηκαν με το ελλη νικό σχολείο τους. Με δεδομένο ότι αποστολή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι και η πολιτισμική διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, είναι απαράδεκτο να κάνει  διακρίσεις ανάλογα με την εθνικότητα και να αντιμετωπίζει τα παιδιά αυτά όχι με την  ιδιότητα του μαθητή με την οποία επισκέφθηκαν το χώρο, αλλά με την όποια άλλη  μπορεί να «βλέπει» ο κάθε υπάλληλος ή η διοίκηση του μουσείου. 

Η κίνηση της απαγόρευσης εισόδου δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, όσο και αν  προσπαθεί η Κυβέρνηση να παρουσιαστεί ως τέτοιο. Η στοχοποίηση των μεταναστών  και προσφύγων ως επικίνδυνης κοινωνικής ομάδας έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβά δας το τελευταίο διάστημα, με ευθύνη της κυβέρνησης και των ΜΜΕ που υποδαυλί ζουν την ξενοφοβία και έχουν κάνει το ρατσισμό κοινωνικά ανεκτό. Εξάλλου ήδη από  την περσινή σχολική χρονιά μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών προσφύγων  που πήγαν στο σχολείο, σε σχέση με τα 13.000 του σχολικού έτους 2018-2019, ενώ τα νούμερα για την φετινή χρονιά είναι απογοητευτικά, με πρόσχημα την πανδημία. 

Φαινόμενα όπως αυτό κάνουν πλέον ξεκάθαρο ότι ο θεσμικός ρατσισμός έχει εδραιω θεί όχι μόνο από τα νομοθετήματα που προάγουν τις διακρίσεις, αλλά και από την  αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που ασκείται συστηματικά από υπαλλήλους των θε σμών και οδηγούν σε αποκλεισμό και μειονεκτική μεταχείριση απέναντι σε διαφορετικά  εθνικά, εθνοτικά, πολιτισμικά, γλωσσικά άτομα ή σε μέλη θρησκευτικών ομάδων.

Τα σχολεία μας και οι χώροι πολιτισμού δεν έχουν φράχτες, αρκούν εκείνοι που χτίζει  το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις δομές. Είναι χώροι που ευνοούν και  καλλιεργούν την ετερότητα, τη συνάντηση, την αλληλεπίδραση του γηγενούς πληθυ σμού με νέους πληθυσμούς. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αρνείται την πραγματικό τητα, δεν πάρει θέση και δεν λάβει αποτελεσματικά μέτρα, αυτή η χώρα διατρέχει τον  κίνδυνο να κανονικοποιήσει και άλλο τις «ρατσιστικές διακρίσεις», να βλέπει «ξένους»  και όχι ανθρώπους, να μετατρέψει τον ρατσισμό από παρεκτροπή σε ομαλότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την αποκατάσταση του εν λόγω πε ριστατικού;  

2) Με ποιον τρόπο προτίθενται οι αρμόδιοι Υπουργοί να αποτρέψουν πα ρόμοια φαινόμενα στο μέλλον και να σταματήσει επιτέλους αυτή η συνε χόμενη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων με ρατσιστικά κίνητρα και να  εφαρμόζονται απρόσκοπτα οι οικείες διατάξεις; 

Scroll to Top