Αναγκαία η παρέμβαση του κράτους για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών ζωοτροφών και του κόστους παραγωγής των κτηνοτρόφων με σκοπό την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και την προστασία της κτηνοτροφίας

Τους τελευταίους μήνες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει λάβει  πολλαπλά και πανταχόθεν μηνύματα, αναφορικά με την δυσμενή θέση στην  οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της χώρας και, συνακόλουθα, ο  παραγωγικός κλάδος της κτηνοτροφίας στο σύνολό της. Η ασφυκτική  κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτροφικές μονάδες, οφείλεται  στην παρατεταμένη και ακραία αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, γεγονός  που έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής και έχει εκμηδενίσει το κέρδος των  κτηνοτροφικών μονάδων και κτηνοτρόφων. 

Είναι ενδεικτικό ότι το καλαμπόκι, που αποτελεί το βασικό είδος διατροφής των  ζώων, πωλείται σε τιμή άνω των 30 λεπτών το κιλό στους κτηνοτρόφους, το  ζωοτροφικό κριθάρι στα 25 λεπτά ανά κιλό, το σακί καλαμποκιού στα 14,30  ευρώ, αντί 9,30 ευρώ, ενώ το κόστος για ένα τόνο ζωοτροφής έχει αυξηθεί κατά  100 ευρώ. Σε δυσμενέστερη θέση έχουν περιέλθει οι μονάδες  αιγοπροβατοτροφίας σε περιφέρειες, όπως στην Κρήτη, όπου οι παραγωγοί αγοράζουν ζωοτροφές σε τιμές πολύ υψηλότερες, από ό,τι οι συνάδελφοί τους,  στην ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω και της προσθήκης του κόστους μεταφοράς. 

Ήδη, οι παραγωγικοί φορείς, διά των εκπροσώπων τους, προειδοποιούν ότι  πληθαίνουν τα φαινόμενα συναδέλφων τους, που εγκαταλείπουν το επάγγελμα τους το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών των  ζωοτροφών, με πολλούς κτηνοτρόφους, είτε να σφάζουν, είτε να πωλούν ζώντα  τα ζώα τους. Ενώ αυτοί που παραμένουν αναγκάζονται να υποσιτίζουν τα ζώα  τους, γεγονός με ποιοτικές και ποσοτικές συνέπειες στην κτηνοτροφία.  

Το κόστος των ζωοτροφών, αποτελεί περισσότερο από το 60% του συνολικού  κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που οδηγεί  με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αδιέξοδο, τις κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις, ειδικά όταν αυτή δεν συνοδεύεται από την ανάλογη αύξηση  στην τιμή πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων από τον παραγωγό. Οι  κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι εάν το κόστος παραμείνει σε δυσβάσταχτα ύψη,  τουλάχιστον θα πρέπει να ανατιμηθεί η τιμή πώλησης των παραγόμενου  γάλακτος, καθώς το πρόβειο γάλα κυμαίνεται στα 92-93 λεπτά το κιλό, οπότε  με τις τρέχουσες τιμές, δε υπάρχει περιθώριο κέρδους. Μόνο η αύξηση της  τιμής στο πρόβειο γάλα σε 1,10 ευρώ το κιλό μπορεί να συγκρατήσει αρκετούς  παραγωγούς από την αποχώρηση από το επάγγελμα. 

ΕΠΕΙΔΗ, το θέμα τελεί ήδη σε γνώση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, τόσο από τις απευθείας διαμαρτυρίες και τα αλλεπάλληλα αιτήματα των εκπροσώπων των κτηνοτροφικών μονάδων, όσο και από τις  ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου  από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.  

ΕΠΕΙΔΗ, γίνεται ευκόλως αντιληπτό, ότι η αύξηση της τιμής των ζωωτροφών  θα αποτελέσει την αφορμή, σε συνδυασμό με τα λοιπά προβλήματα των  κτηνοτρόφων, ώστε να επέλθει η κατάρρευση του κλάδου της αγροτικής  οικονομίας, που είναι η κτηνοτροφία.  

ΕΠΕΙΔΗ, οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και διαμόρφωσης των τιμών, δεν  μπορεί καθολικά και γενικά να αποτελούν την δικαιολογία για την μη λήψη  μέτρων προστασίας της κτηνοτροφίας μέσω της προστασίας των κτηνοτρόφων  που αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας.  

ΕΠΕΙΔΗ, το κράτος μπορεί να προβαίνει στην θέσπιση εργαλείων και μέτρων /  ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας παραγωγής  και εμπορίας, που είναι ο παραγωγός – κτηνοτρόφος, να απολαμβάνει μιας  θεσμικής προστασίας, που θα του εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια και να μην επηρεάζεται δυσανάλογα και υπέρμετρα ο παραγωγός από το ασταθές  οικονομικό περιβάλλον που μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας γεγονότων, όπως  η πανδημία.  

ΕΠΕΙΔΗ, είναι ανάγκη να μην αφεθεί ο κτηνοτρόφος έρμαιο της ανέλεγκτης  ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της απολύτως ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού,  χωρίς υγιείς περιορισμούς, σε συνθήκες απρόβλεπτων γεγονότων και  απορρύθμισης της αγοράς.  

ΕΠΕΙΔΗ, πρέπει να γίνει το κράτος θεσμικός παράγων που θα διατηρεί την  ισορροπία ανάμεσα σε δύο κρίκους της αλυσίδας, δηλαδή της παραγωγής και  της εμπορίας, προστατεύοντας τους παραγωγούς από τις αθέμιτες εμπορικές  πρακτικές, που είναι και η ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους παραγωγής.  

ΕΠΕΙΔΗ, η πραγμάτωση της προστασίας της κτηνοτροφίας μπορεί να επέλθει  μέσω της διατίμησης των τιμών των ζωωτροφών, που είναι απαραίτητες  πρώτες ύλες για την λειτουργία και επιβίωση των κτηνοτροφικών μονάδων,  γεγονός που έχει συμβεί σε έκτακτες περιστάσεις, εν μέσω υγειονομικής  κρίσης.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:  

Με ποια μέτρα το κράτος προτίθεται να αναχαιτίσει την διαρκή και  παρατεταμένη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, ώστε να αποτρέψει  την εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους κτηνοτρόφους που  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος και να ενισχυθεί το  κτηνοτροφικό εισόδημα;  

Scroll to Top