Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος των Γε ωτρήσεων της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου 2021 των αμπελοκαλλιεργητών περιοχής Δαμασίου

Οι μεγάλοι καταστροφικοί σεισμοί στις 3 και 4 Μαρτίου 2021 μεγέθους 6,3 και 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στην περιοχή του Δαμάσιου του Δήμου Τυρνάβου καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο και έχει σχεδόν καταστραφεί με την  πλειονότητα των κατοίκων να βρεθεί και να συνεχίζει να παραμένει άστεγη καθώς φιλο ξενείται σε κοντέινερ εξαιτίας της ολικής καταστροφής και ακαταλληλότητας χρήσης των κατοικιών τους. 

Στις 9 Απριλίου 2021 ο ολικός παγετός που συνέβη , κατέστρεψε την παραγωγή της α μπελοκαλλιέργειας προκαλώντας ζημία ύψους 80% και πάνω για καλλιεργούμενη έκταση 13.οοο στρεμμάτων περίπου. 

Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα οι ισχυροί άνεμοι αλλά και η χαλαζόπτωση στις 18 Ιουλίου 2021 που εκδηλώθηκε στην περιοχή, είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες οι οποίες φτάνουν έως και το 100%. 

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, αφού τον τελευταίο χρόνο, η συγκεκριμένη πε ριοχή έχει πληγεί από ακραία φυσικά φαινόμενα – σεισμούς , παγετούς , χαλαζόπτωση και υποχρεούνται να ζουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες με τις περιουσίες και την παραγωγή τους να έχουν ήδη χαθεί.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με την οικονομική καταστροφή τους για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν. Αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. 

Ως καλλιεργητές οι υποχρεώσεις τους αφορούν κυρίως δαπάνες άρδευσης και ηλεκτρο δότησης των γεωτρήσεων των καλλιεργούμενων εκτάσεων με επιπλέον τις επιβαρύνσεις  ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ για το αγροτικό ρεύμα. 

Για το θέμα των τελών άρδευσης, ο Τ.Ο.Ε.Β. περιοχής Δαμασίου, που αρδεύει περίπου 12.000 στρέμματα κυρίως αμπελώνες, αντιλαμβανόμενος την ολική καταστροφή που υ πέστησαν οι παραγωγοί, αποφάσισε να μειώσει τα αρδευτικά τέλη της αρδευτικής περιό δου 2021 σε ποσοστό 50%, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. 

Σε ότι αφορά τη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος των Γεωτρήσεων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο 2021, ανέρχεται σε ποσό ύψους περίπου 220.000 ευρώ το οποίο οι  αμπελοκαλλιεργητές αδυνατούν να πληρώσουν, λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής που έχουν υποστεί. 

Επειδή η περιοχή είναι κατεξοχήν αγροτική. 

Επειδή η αμπελοκαλλιέργεια είναι η κύρια καλλιέργεια. 

Επειδή οι καλλιεργητές έχουν χάσει τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους λόγω των κα ταστροφικών σεισμών. 

Επειδή από τα επανειλημμένα ακραία φυσικά φαινόμενα έχει καταστραφεί η παραγωγή τους. 

Επειδή έχουν μείνει όχι μόνο άστεγοι αλλά και χωρίς εισόδημα. 

Επειδή η επιβίωση αυτών των ανθρώπων είναι εξαιρετικά δύσκολη και αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. 

Επειδή οι συμπολίτες μας βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και αδυνατούν όχι μόνο να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους, καθώς προβλέπεται να εξανεμισθεί πλήρως το φετινό τους εισόδημα, αλλά και να πληγούν οι καλλιέργειές τους και η ποιότητα των προϊόντων τους σε βάθος χρόνου.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να απαλλάξει τους πληττόμενους συμπολίτες μας από την υποχρέ ωση καταβολής των οφειλών τους για το ηλεκτρικό ρεύμα των Γεωτρήσεων της  τρέχουσας αρδευτικής περιόδου 2021; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η αποζημίωση των παραγώγων για τις ζημιές που υπέστησαν; 

3. Τι άλλα ουσιαστικά μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση τους ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή και τις δραστηριότητες τους; 

Scroll to Top