Άμεση λύση στο θέμα των στεγαστικών δανείων των παλιννοστούντων ομογενών

Οι παλιννοστούντες ομογενείς έλαβαν ως δανειολήπτες στεγαστικά δάνεια  ύψους 60.000 ευρώ στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος της στεγαστικής  τους αποκατάστασης, που υλοποιήθηκε μεταξύ του 1990-2004. Τα σχετικά  Προγράμματα για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων είχε  αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών  Ελλήνων (ΕΙΥΑΠΟΕ). 

Το 2002 (ν. 3072) το ΕΙΥΑΠΟΕ λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση. Με την υπ’  αριθ. 265/2004 ΚΥΑ η διοίκηση και η διαχείριση των ακινήτων του πρώην  ΕΙΥΑΠΟΕ περιήλθε στις Περιφέρειες, ενώ μετά την εφαρμογή του  «Καλλικράτη», οι σχετικές αρμοδιότητες και η περιουσία του ιδρύματος  περιήλθαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη Διεύθυνση Αστικής  Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Τα στεγαστικά δάνεια των παλιννοστούντων ομογενών ήταν ύψους 60.000  ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους των δανείων το Ελληνικό Δημόσιο παρείχε  εγγύηση 100% και επιδοτούσε το επιτόκιο κατά 60%, ενώ οι προϋποθέσεις  για την χορήγησή τους ήταν ελαστικές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και  την εργασιακή τους κατάσταση. 

Η εκτεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, έφερε πολλούς από τους δανειολήπτες ομογενείς σε πραγματική αδυναμία να  πληρώσουν τα οφειλόμενα στεγαστικά δάνεια. Αποτέλεσμα είναι το Δημόσιο να συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις και στη συνέχεια να βεβαιώνει τις οφειλές  στην Εφορία. 

Πολλές οικογένειες ομογενών που διαβιούν με οικονομικές δυσκολίες και  πολλοί από αυτούς είναι πλέον χαμηλοσυνταξιούχοι, βρίσκονται σε  πραγματικό οικονομικό αδιέξοδο. Ήδη, το Ειρηνοδικείο Βόλου έχει  προχωρήσει στην έκδοση διαταγών πληρωμής υπέρ των τραπεζών για τις σχετικές οφειλές, με τους ομογενείς να φοβούνται πλέον για απώλεια των  περιουσιών τους. 

Σε σχετική ερώτηση βουλευτή της συμπολίτευσης, ο Αν. Υπουργός  Οικονομικών είχε δηλώσει από τον περασμένο Μάιο ότι επίκειται σχετική ΚΥΑ  για τη διευθέτηση του ζητήματος, που θα προβλέπει ευνοϊκή μεταχείριση για  τους δανειολήπτες παλιννοστούντες ομογενείς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μέχρι  σήμερα δεν έχει συμβεί. 

Οι παλιννοστούντες ομογενείς ζητούν άμεσα διευκολύνσεις, που θα  επιτρέψουν την βιώσιμη αποπληρωμή των οφειλών τους, με τρόπο που να  μην επιβαρύνονται δυσανάλογα και να μην διασαλεύεται η οικονομική τους  επιβίωση.  

Επειδή, πολλοί από τους παλιννοστούντες ομογενείς βρίσκονται σήμερα σε  πραγματική αδυναμία να πληρώσουν τα οφειλόμενα στεγαστικά δάνεια που  έλαβαν από την πολιτεία με ευνοϊκούς όρους. 

Επειδή, αποτέλεσμα είναι το Δημόσιο να συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις και  στη συνέχεια να βεβαιώνει τις οφειλές στην Εφορία. 

Επειδή, ήδη, τα Ειρηνοδικεία προχωρούν στην έκδοση διαταγών πληρωμής  υπέρ των τραπεζών για τις σχετικές οφειλές. 

Επειδή, οι ομογενείς φοβούνται πλέον για απώλεια των περιουσιών τους. 

Επειδή, το Υπουργείο έχει από το Μάιο ανακοινώσει ότι επίκειται ΚΥΑ για τη  διευθέτηση του ζητήματος. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

Πως προτίθεται να παρέμβει, ώστε να υπάρξει άμεση διευθέτηση του  ζητήματος που έχει προκύψει με την αποπληρωμή των στεγαστικών  δανείων των παλιννοστούντων ομογενών και να μπορέσουν οι  δανειολήπτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους με τρόπο που να μην  επιβαρύνονται δυσανάλογα και να μην διασαλεύεται η οικονομική τους  επιβίωση; 

Scroll to Top