Μέτρα στήριξης παραγωγών που απειλούνται με οικονομική καταστροφή εξαιτίας των προβλημάτων στη διάθεση των προϊόντων τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Κύριε Υπουργέ,  

Όπως γνωρίζετε, το επόμενο χρονικό διάστημα οι παραγωγοί θα αρχίσουν να  συγκομίζουν τα προϊόντα τους με στόχο να προμηθεύσουν την αγορά και  τους καταναλωτές κατά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρώτο σε  σειρά έρχεται το σπαράγγι το οποίο καλλιεργείται σε συγκεκριμένες περιοχές  της χώρας (Πέλλα, Καβάλα, Ξάνθη, Έβρο, Αιτωλοακαρνανία κ.λπ.). Είναι ένα  νωπό αγροτικό προϊόν που εξάγεται σχεδόν στο σύνολό του στις χώρες  της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία,  Ολλανδία κ.λπ.). Το 2019 εξήχθησαν συνολικά 9.000 τόνοι σπαραγγιού προς  τις αγορές των χωρών αυτών (2.500 τόνοι εξ αυτών παρήχθησαν στο Νομό  Πέλλας).  

Κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, λόγω της πανδημίας του κορωνοïού,  παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα διάθεσης του σπαραγγιού στις αγορές  των παραπάνω χωρών, που εντοπίζονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας των  μέτρων που έχουν ληφθεί σε αυτές, έχουν κλείσει εντελώς οι ανοιχτές  αγορές, καθώς και τα εστιατόρια, με αποτέλεσμα η διακίνηση του  προϊόντος να γίνεται μόνο από τα super markets. Εκ των πραγμάτων τα  super markets δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν τους περίπου 9.000  τόνους σπαραγγιού που υπό κανονικές συνθήκες εξάγονται κάθε χρόνο από  τη χώρα μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός μεν η Β’ ποιοτική  κατηγορία (που αντιστοιχεί στο 30% περίπου της παραγωγής) να  παραμείνει εντελώς στα αζήτητα και η Α’ ποιοτική κατηγορία να  πωλείται σε τιμή που πλησιάζει το κόστος παραγωγής, δηλαδή  περίπου 2 ευρώ το κιλό. Εδώ πρέπει να προστεθούν και οι απαιτήσεις για  επιπλέον απολύμανση του προϊόντος λόγω κορωνοϊού που θα επιβαρύνει  επιπλέον το κόστος παραγωγής.  

Το γεγονός αυτό οδηγεί φέτος τους παραγωγούς αυτής της δυναμικής  καλλιέργειας που έχει αποκλειστικά εξαγωγικό χαρακτήρα σε οικονομική  καταστροφή. 

Το σπαράγγι είναι ουσιαστικά το πρώτο αγροτικό προϊόν που θα  αντιμετωπίσει τις παρενέργειες από την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ θα  ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα όπως τα κεράσια, τα ροδάκινα, τα  βερίκοκα, υπαίθριες κηπευτικές καλλιέργειες κ.λπ. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κύριε Υπουργέ, κρίνεται επιτακτική η  ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών σπαραγγιού.  Μέτρα όπως:  

– η καταβολή αποζημιώσεων deminimis για να συμπληρωθεί ένα μέρος του  εισοδήματος που φέτος θα χαθεί,  

– η επιτάχυνση εκταμίευσης ποσών από το Μέτρο 9 για τις Ομάδες  Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω μέτρο, 

– η διεύρυνση των προϊόντων που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση με την  ένταξη και του κερασιού, όλων των τύπων ροδάκινων κ.λπ. και η αύξηση των  ποσών ανά στρέμμα για τα προϊόντα που ήδη λαμβάνουν, όπως π.χ. να  αυξηθεί το ποσό των 45 ευρώ το στρέμμα που χορηγείται ως συνδεδεμένη  ενίσχυση στους παραγωγούς που καλλιεργούν σπαράγγι. 

Μετά βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Προτίθεται να λάβει τα παραπάνω μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών  σπαραγγιού, αλλά και των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν (όπως  βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα κ.λπ.), που απειλούνται φέτος με οικονομική  καταστροφή εξαιτίας των προβλημάτων στη διάθεση τόσο στις αγορές του  εξωτερικού όσο και του εσωτερικού λόγω της πανδημίας του κορωνoϊού; 

2. Προτίθεται να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε κατ’  εξαίρεση για φέτος η χορήγηση ενισχύσεων deminimis να εξαιρεθεί από  τους κανόνες της κυλιόμενης τριετίας ώστε να ενισχυθούν οι παραγωγοί  που θα δουν για μια ακόμη φορά το εισόδημά τους να συμπιέζεται λόγω  της πανδημίας του κορωνoϊού; 

Scroll to Top