Ενίσχυση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στους Δήμους στους καταυλισμούς των οποίων διαβιούν Ρομά.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον και αυτή το πρόβλημα της πανδημίας του Covid-19. Το αγαθό της δημόσιας υγείας είναι μη διαπραγματεύσιμο, αφορά όλο τον πληθυσμό και συνεπώς δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη του για κάποιους συνανθρώπους μας. Η πολιτεία οφείλει να διαθέσει για την υγεία όλους τους απαραίτητους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών. Εκτός από την κεντρική κυβέρνηση, οι αυτοδιοικητικές αρχές στη χώρα μας καλούνται να συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία της δημόσιας υγείας και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην απειληθεί η υγεία στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες με περιορισμένες προδιαγραφές δημόσιας και ατομικής υγιεινής. 

Υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με πληθυσμό 25.946 κατοίκους, αντιμετωπίζει επιπλέον ένα εξαιρετικά σημαντικό και επικίνδυνο πρόβλημα. Στην επικράτειά του και σε συγκεκριμένους χώρους διαβιώνουν σε άσχημες συνθήκες, σε καταυλισμούς χωρίς μέτρα υγιεινής, Ρομά και εργάτες γης από χώρες της ΝΑ Ασίας. Σε αυτούς τους καταυλισμούς ο πληθυσμός ανέρχεται στις 10.000  περίπου ανθρώπους. Οι χώροι διαβίωσής τους αποτελούν υγειονομικές βόμβες καταρχάς για τους ίδιους αλλά και εν γένει για τη δημόσια υγεία. Η δημοτική αρχή στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενημερώνει συνεχώς και διαθέτει στους Ρομά και τους εργάτες γης υλικά υγιεινής και καθαριότητας. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων από τις υπαίθριες, κατά τόπους παράνομες, χωματερές-σκουπιδότοπους που δημιουργούνται. Οι υπαίθριες αυτές χωματερές-διαχρονικά προβληματικές, κυρίως το καλοκαίρι λόγω πυρκαγιών- στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών. 

Κρίνεται επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για άμεση προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου αλλά και 235 κάδων για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι χώροι αυτοί, καθώς ο Δήμος έχει σοβαρότατες ελλείψεις. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής ανέρχεται σε 169.000-244.000 € (για μεταχειρισμένο ή και καινούριο απορριμματοφόρο), ποσό που δεν δύναται να καλύψει ο Δήμος. 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, απηύθυνε αίτημα με σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, κοινοποιώντας την στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, με το προαναφερθέν ποσό για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού, στις 17 Μαρτίου. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, απέστειλε επιστολή στις 18 Μαρτίου, που την απευθύνει προς όλους του Δήμους με καταυλισμούς Ρομά. Στην εν λόγω επιστολή, ο Γενικός Γραμματέας καλεί του Δημάρχους να μεριμνήσουν για τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης των Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. 

Επειδή η επιστολή του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας δεν έτυχε καμίας ουσιαστικής απάντησης στο αίτημά της, 

Επειδή το πρόβλημα είναι υπαρκτό και υπονομεύει τη δημόσια υγεία τόσο σε γενικότερο πλαίσιο όσο και στην παρούσα κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή λόγω της εξάπλωσης του Covid-19 σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός : 

1. Προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για περαιτέρω ενίσχυση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός προς όφελος τη δημόσιας υγείας; 

2. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο προκειμένου να βοηθήσει του Δήμους στους καταυλισμούς των οποίων διαβιούν Ρομά, ώστε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξής τους;

3. Ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί για την πρόληψη της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στους Δήμους που έχουν καταυλισμούς Ρομά και ποιοι οι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής τους;  

Scroll to Top