Εθνικό Σύστημα Υγείας: Διασφάλιση της εργασίας των 4000 συμβασιούχων του ΟΑΕΔ στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Οι 4000 εργαζόμενοι του ειδικού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  του ΟΑΕΔ, οι οποίοι στελεχώνουν νευραλγικούς τομείς στον κλάδο  Υγείας συμπληρώνουν σχεδόν τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης εργασίας, με  αλλεπάλληλες ανανεώσεις των συμβάσεών τους. Πρόκειται για  συμβασιούχους εκατό (100) περίπου ειδικοτήτων (επιστημονικό,  νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διασώστες, διοικητικοί  υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, τεχνικοί, οδηγοί κ.λ.π.), που  προσελήφθησαν με αδιάβλητες διαδικασίες και υπό την εποπτεία του  ΑΣΕΠ και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την κοινωνία μας και την πατρίδα μας,  οι εργαζόμενοι αυτοί έβαζαν και βάζουν πλάτη ως απλοί στρατιώτες στη  μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, με αυτοθυσία, αυταπάρνηση  και αξιοπρέπεια. Η ουσιαστική τους προσφορά στην διασφάλιση και  αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας αναγνωρίζεται  ευρέως, ενώ με την εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους  διαχειρίζονται με επιτυχία ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Έχει την πρόθεση το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει τις θέσεις  εργασίας των 4000 συμβασιούχων του ΟΑΕΔ με την ανανέωση των  συμβάσεών τους, ειδικά αυτή την περίοδο που ο μάχιμος τομέας του  Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχει την πολυτέλεια να στερηθεί τις υπηρεσίες ούτε και ΕΝΟΣ στελέχους του με εμπειρία και γνώση και  επιπρόσθετα λόγω και των ελλείψεων που παρουσιάζονται σε  ανθρώπινο δυναμικό, όπως και εκείνος έχει υπογραμμίσει ;  

2. Προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία άμεσης προκήρυξης  μόνιμων θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πάντα στο πλαίσιο του  ΑΣΕΠ και με βάση τις Συνταγματικές προβλέψεις για τις  προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα; 

3. Εφόσον προχωρήσει σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων, προτίθεται να  χορηγήσει ειδική αυξημένη μοριοδότηση σε αυτούς τους 4000  εργαζομένους του ΟΑΕΔ(όπως ήδη έχει συμβεί με άλλους κλάδους  συμβασιούχων εργαζομένων στο Δημόσιο) λόγω της εμπειρίας και  της εξοικείωσης του προσωπικού αυτού με το αντικείμενο και τις  ιδιαίτερες απαιτήσεις του συστήματος υγείας; 

Scroll to Top