Ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής στήριξης των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Ο κίνδυνος εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-COV-2 και η προσπάθεια περιορισμού της δημιουργούν καθημερινά νέες προκλήσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω των εργαζομένων της, καλείται, παράλληλα με το ΕΣΥ, να γίνει στην πράξη η ασπίδα των πολιτών απέναντι στην εξάπλωση του ιού. Καθημερινά, χιλιάδες εργαζόμενοι των ΟΤΑ και ειδικά όσοι ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και σε όλες τις προνοιακές δομές, οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι συμβασιούχοι καθαριστές  σχολείων σε επίταξη, όσοι εργάζονται στην Πολιτική Προστασία, στα  κοιμητήρια και τέλος οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες εκτάκτων  περιστατικών, δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό.  Στόχος όλων αυτών των εργαζομένων η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και όραμά τους η συμβολή στο να διατηρηθεί η κοινωνία όρθια. 

Πέρα, λοιπόν, από τα αρχικά γενικά μέτρα για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, ειδικά για τις ως άνω κατηγορίες των εργαζομένων στους ΟΤΑ θα έπρεπε να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα.  

Μέτρα που σχετίζονται τόσο με τα μέσα ατομικής προστασίας τους, όσο και με την κάλυψη των οικογενειακών τους αναγκών και της οικονομικής τους ενίσχυσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, με υπευθυνότητα και βασική αρχή την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Δημόσια Διοίκηση. Για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, μεταξύ πρόσθετων θεμάτων, σας προτείναμε: 

1. Μέσα Ατομικής Προστασίας άμεσα σε όλο το προσωπικό των Δήμων και εφαρμογή του Ιατρού Εργασίας σε πραγματική βάση. Ολόσωμη Φόρμα μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, μάσκα μιας χρήσης, υγρό σαπούνι και αντισηπτικό. 

2. Άμεση Κεντρική προμήθεια για όλους τους Δήμους από Υπουργείο, για να αντιμετωπισθεί η έλλειψη και τα προβλήματα εύρεσης των παραπάνω απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού. 

3. Αποφυγή του συνωστισμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας (γραφεία). Να μην υπάρχουν πάνω από 1 εργαζόμενο ανά 10 τμ., όπως προβλέπεται στη νέα ΠΝΠ. 

4. Το έκτακτο δώρο Πάσχα να δοθεί και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που εντάσσονται στις κατηγορίες βαρέων εργασιών, σε όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της κρίσης και να υπάρξει καταβολή έκτακτου επιδόματος, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, εξαιτίας της πανδημίας. 

5. Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό, Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά Παντοπωλεία) και πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων σε κτιριακές δομές όπως ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν. 

Επειδή σε αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις, δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό παραπάνω για τη δραστική στήριξη των εν λόγω εργαζομένων,

Επειδή η κατάσταση είναι ήδη πολύ κρίσιμη και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε οποιαδήποτε κωλυσιεργία στο συγκεκριμένο ζήτημα, 

Σας ρωτάμε, κ. Υπουργέ: 

1) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των ΟΤΑ ειδικά στους προαναφερόμενους τομείς; 

2) Προτίθεστε να προβείτε στη χορήγηση δώρου Πάσχα και κάποιου ειδικού επιδόματος στους εν λόγω εργαζομένους;

3) Ποιες οι άμεσες προβλέψεις σας για να υπάρχει επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας; 

4) Προτίθεστε να υπάρχει πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων υπαλλήλων; 

5) Ελέγχετε τη λειτουργία των Δήμων, ώστε να τηρούνται τα μέτρα μη συνωστισμού και χρησιμοποίησης των μέσων ατομικής προστασίας; 

6) Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε φαινόμενα συγκέντρωσης προσωπικού ή στελεχών της Τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, χωρίς εφαρμογή των μέτρων; 

Scroll to Top