Προκλητικές και υπέρογκες αυξήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. στην τιμολόγηση της ασφαλιζόμενης αξίας της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2020, όπως αυτή πραγματοποιείται  κάθε χρόνο από περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την  ελληνική επικράτεια, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 υπό την αιγίδα του  ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία πραγματοποιείται και η Ενιαία  Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. του αντίστοιχου έτους, η οποία  παρέχει αποζημίωση στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο σε περίπτωση ζημιάς  του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου κατά περίπτωση. Οι ασφαλιστικές  αυτές εισφορές καταβάλλονται από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους κάθε  χρόνο είτε με απευθείας κατάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. είτε εξουσιοδοτώντας τον εν  λόγω φορέα να εισπράξει το ποσό της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής  εισφοράς με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε αγρότη και  κτηνοτρόφου. Η ασφαλιστική εισφορά είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.  

 Η ανάρτηση του τιμοκαταλόγου του 2020 μέσα από την οποία  ανακοινώνει ο ΕΛ.Γ.Α τις ασφαλιζόμενες αξίες μέχρι και τις 9-4-2020 δεν έχει  πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις ΕΑΕ 2020 ξεκίνησαν στις  28-2-2020.  

 Μέσα όμως από την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α  έτους 2020 διαπιστώθηκε το εξής:  

Για την καλλιέργεια της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών, που ευδοκιμεί σε  πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε Π.Ε. της Πελοποννήσου (π.χ.  Μεσσηνία, Λακωνία), της Στερεάς Ελλάδας (π.χ. Φθιώτιδα) και της  Αιτωλοακαρνανίας, υπάρχει κατάργηση της κατεύθυνσης προορισμού του  τελικού προϊόντος, ενιαία τιμολόγηση και προκλητική αύξηση στην  ασφαλιζόμενη αξία, σε ποσοστό 58%.  

Μέσα από την Ε.Α.Ε., ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την  κατεύθυνση προορισμού του τελικού προϊόντος του καρπού της ελιάς, δηλ.  είτε αυτή να καταλήξει για ελαιόλαδο, είτε αυτή να καταλήξει για επιτραπέζια  χρήση, είτε αυτή να καταλήξει και στα δύο. Το συνηθισμένο στην καλλιέργεια των ποικιλιών ελιών και όχι μόνο της ποικιλίας Καλαμών που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν είτε σαν βρώσιμες είτε για την παραγωγή ελαιολάδου είναι  να γίνεται διαλογή ώστε ο κατάλληλος καρπός να προορισθεί για επιτραπέζια  χρήση και ο υπόλοιπος να καταλήξει στην παραγωγή ελαιόλαδου.  

Στις τρεις ως άνω περιπτώσεις υπάρχει διαφορετική ασφαλιστική τιμή,  όπως έχει αναρτηθεί στον επίσημο τιμοκατάλογο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019,  ενώ για το έτος 2020 που ακόμα δεν έχει αναρτηθεί, αυτό που διαπιστώνει ο  εκάστοτε παραγωγός μέσα από τις δηλώσεις ΕΑΕ 2020, ισχύει ότι και το  προηγούμενο έτος για όλες τις ποικιλίες ελιών πλην της Καλαμών

Πέρα από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στην ποικιλία Καλαμών, προκύπτει ότι υπάρχει μια πρωτοφανής και υπέρογκη  αύξηση στην ασφαλιζόμενη αξία για την χρήση της ποικιλίας είτε για  επιτραπέζια, είτε για ελαιολάδου και άρα και στην εισφορά του παραγωγού  της τάξεως του 58%!!! 

Επειδή, υπάρχει έντονος προβληματισμός αναφορικά με την ενιαία  τιμολογιακή πολιτική του ΕΛ.Γ.Α. στη συγκεκριμένη ποικιλία με αποτέλεσμα  την διαμόρφωσης της υψηλότερης τιμής εισφοράς.  

Επειδή, οι ελαιοπαραγωγοί της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών,  βρίσκονται ήδη σε δυσμενή θέση εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης τιμής της  ελιάς. 

Επειδή, οι ελαιοπαραγωγοί, όπως και το σύνολο του πρωτογενή τομέα  καλείται σήμερα να επιβιώσει εν μέσω μίας πρωτόγνωρης πανδημίας με  πολλαπλές δυσμενείς συνέπειες στην κοινωνικό-οικονομική ζωή του τόπου. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους προχώρησε ο ΕΛ.Γ.Α. σε αυτή την πρωτοφανή  και υπέρογκη αύξηση, ύψους 58%, στην τιμολόγηση της ασφαλιζόμενης αξίας της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών, την ώρα  μάλιστα που δεν έχει αναρτηθεί κατάλογος του ΕΛ.Γ.Α.;

2. Προτίθεται να παρέμβει ο αρμόδιος Υπουργός στην κατεύθυνση της  αποκατάστασης αυτής της αδικίας; 

Scroll to Top