Αναγκαία η ανακούφιση συμπολιτών μας, που οφείλουν σε Ασφαλιστικά Ταμεία, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν

Μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά την διάρκεια  διακυβέρνησης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες  μας, που είχαν οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να υπαχθούν σε  ρυθμίσεις με ευνοϊκές δόσεις. 

Ουσιαστικές παρεμβάσεις, που έδωσαν ανάσα σε ανθρώπους, που  σήκωσαν το βάρος στις πλάτες τους, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και  κατέληξαν με οφειλές και αντικειμενική αδυναμία πληρωμής τους. 

Συγκεκριμένα, με το ν. 4321/2015, προβλέφθηκε η υπαγωγή οφειλετών  στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στην  οποία, είχε τεθεί αρχικά η 26η Μαΐου 2015. Η προθεσμία αυτή, εν συνεχεία  παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1110/26.5.2015 έως την 26η Ιουνίου 2015. Η μεγάλη  ανάγκη ρύθμισης ακόμα περισσότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και  το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή είχε αποδώσει σημαντικά έσοδα, τόσο στα  ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε εφορίες και δήμους, είχε οδηγήσει σε  παράταση της ρύθμισης έως και τις 15.7 2015 σύμφωνα με το άρθρο 49 του  νόμου 4331/2015. 

Ακόμα μια ανακούφιση δόθηκε με την αύξηση των ποσών που  μπορούσαν να συμψηφιστούν με συντάξεις, σε 50.000 ευρώ αντί των 20.000  ευρώ για όσους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ υπέβαλαν αίτηση  συνταξιοδότησης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να  αντιμετωπιστεί το τεράστιο ζήτημα που είχε προκύψει με την συσσώρευση  οφειλών. 

Εν συνεχεία, με το ν. 4469/2017, δόθηκε η δυνατότητα εξωδικαστικής  ρύθμισης έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι  οποίοι είχαν δημιουργήσει οφειλές τόσο προς πιστωτές, όσο και προς το  Δημόσιο. 

Ακολούθησε τον Μάιο του 2019, ο νόμος 4611/2019, που αποτέλεσε  μια πραγματική ανάσα για εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι μπόρεσαν να  διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος. Οφειλές που  δημιουργήθηκαν από την αντικειμενική αδυναμία αυτών των ανθρώπων να  καταβάλλουν στα ταμεία τους, τις ασφαλιστικές εισφορές, στα χρόνια της  οικονομικής κρίσης, καθώς και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  απέναντι στην διοίκηση. 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες που παρείχε η απελθούσα Κυβέρνηση  για ρύθμιση των οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αποδείχτηκαν  σωτήριες για τη διευκόλυνση οφειλετών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια  δυσκολεύονται πραγματικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

Άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν χρεωμένοι στο Δημόσιο, χωρίς να  μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, να έχουν υγειονομική κάλυψη,  ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τα παιδιά τους, να μην μπορούν να  καταθέσουν αίτημα συνταξιοδότησης, ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τα  συντάξιμα χρόνια.  

Αξίζει να σημειώσουμε το πρόβλημα που δημιουργούνταν με τους  όρους καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες, υποψήφιους συνταξιούχους, ώστε  να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησης τους και τα όρια οφειλής  που ισχύουν σε κάθε ταμείο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010, όπως  αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.  3996/2011 και του άρθρου 32 του Ν.4075/2012, όπως αυτές ισχύουν  σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ υπ’ αριθμόν 4/11-02-2016 (ΦΕΚ 129/17.10.2015) οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν να λάβουν σύνταξη,  συμψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη, εφόσον οι  οφειλόμενες εισφορές τους δεν ξεπερνούν το ύψος 30 μηνιαίων συντάξεων  κατώτατων ορίων λόγω γήρατος του ασφαλιστικού Οργανισμού, και μέχρι του  ανώτατου ποσού των 20.000 ευρώ μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα  τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Συνεπώς, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των  20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το  επιπλέον των 20.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. 

Ομοίως, με τον νόμο 4144/2013, άρθρο 68, για τους ασφαλισμένους  οφειλέτες του ΟΓΑ ορίστηκε ότι μπορούν να πάρουν σύνταξη, συμψηφίζοντας  ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη μόνον εφόσον το σύνολο  των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί  κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν ξεπερνούν τις  4.000 ευρώ. Συνεπώς, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ αν η οφειλή ξεπερνά  το ποσό των 4.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν  εφάπαξ το επιπλέον των 4. 000 ευρώ ποσό προκειμένου να  συνταξιοδοτηθούν. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, αν η οφειλή  ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να  πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 15. 000 ευρώ ποσό προκειμένου να  συνταξιοδοτηθούν. 

Ειδικά για ασφαλισμένους ΟΓΑ, που συμπληρώνουν το 67ο έτος μέχρι  31.12.2019, το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης, με τον. 4611/2019,  διαμορφώθηκε, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των 6000 ευρώ. 

Επειδή, οι ανωτέρω ρυθμίσεις ευνοϊκών δόσεων, δεν βρίσκονται  πλέον σε ισχύ, 

Επειδή, υπάρχουν ακόμα οφειλέτες, οι οποίοι παρόλο που  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εντούτοις αδυνατούν να λάβουν την  σύνταξή τους, καθώς οφείλουν μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, 

Επειδή, η οποιαδήποτε καταβολή εφάπαξ ποσού αποτελεί σοβαρή και  αντικειμενική δυσκολία για ανθρώπους, οι οποίοι έχοντας διακόψει την  επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν έχουν άλλους εισοδηματικούς  πόρους, 

Επειδή, λόγω υγειονομικής κρίσης, το πρόβλημα έχει ενταθεί ακόμα  περισσότερο καθώς η πλειονότητα των πολιτών βρίσκεται εγκλωβισμένη,μέσα στη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, αδυνατώντας όχι μόνο να  εξοφλήσουν τις οφειλές τους, αλλά ακόμα και να επιβιώσουν,

Επειδή το Κράτος οφείλει να μεριμνά για ανθρώπους που δεν  μπορούν αντικειμενικά να έχουν κανένα άλλο εισόδημα, πόσο μάλλον να  στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης,  

Επειδή οποιαδήποτε νέα ρύθμιση, θα σήμαινε ακόμα περισσότερα  έσοδα για το κράτος και σαφέστατα ανακούφιση των συμπολιτών μας, οι  οποίοι θα είχαν μια επιπλέον ευκαιρία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις  τους, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει  ρύθμιση, ευνοϊκών δόσεων, για οφειλές προς φορείς κοινωνικής  ασφάλισης; 

2. Σκοπεύουν να τροποποιήσουν τους όρους καταβολής σύνταξης  σε οφειλέτες, υποψήφιους συνταξιούχους, ακυρώνοντας το  ανώτατο όριο οφειλής, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της  συνταξιοδότησης; 

Scroll to Top