Στο έλεος της φτωχοποίησης οι εποχικοί εργαζόμενοι που δεν επαναπροσλήφθηκαν από επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές. Απαιτείται η άμεση υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης

Η κρίση της πανδημίας έχει προκαλέσει μια παρατεταμένη ασφυξία στον κόσμο της  μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα πολύ κλάδοι να  βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές της χώρας, οι εποχικά  εργαζόμενοι, που τελικώς εργάστηκαν, δεν ξεπέρασαν το 30% σε σχέση με την αντίστοιχη  περίοδο το 2019. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των πρώτων περιοριστικών μέτρων και  της φετινής ισχνής τουριστικής περιόδου, έντονες ήταν οι ανησυχίες για την κοινωνική  βιωσιμότητα των προαναφερόμενων περιοχών, αφού, σχεδόν εξ ολοκλήρου, ο τζίρος των  τοπικών επιχειρήσεων αλλά και το σύνολο της οικονομικής τους βάσης, συνδέεται με την  τουριστική κίνηση και την εποχικότητα. 

Τα μέτρα που η Κυβέρνηση έχει κατά καιρούς ανακοινώσει για τη στήριξη των επιχειρήσεων  και των εργαζομένων που επλήγησαν, δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την κάλυψη  των αναγκών των μικρομεσαίων και σίγουρα δεν επαρκούν για να συντηρήσουν τους  εποχικά εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι- σε ποσοστό που αγγίζει και  ξεπερνά το 70%- για τελευταία φορά εργάστηκαν τον Οκτώβρη του 2019 και αναμένεται,  στο αισιόδοξο σενάριο, να προσληφθούν πάλι τον Μάρτη του 2021. Αποτέλεσμα αυτού  είναι να αδυνατούν να συντηρήσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα σε  περιπτώσεις οικογενειών που το εισόδημα εξαρτάται αποκλειστικά από τον Τουρισμό.  

Ιδιαίτερα για τους εποχικά εργαζόμενους, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και Σωματεία τονίζουν  ότι υπάρχει πλήθος κόσμου του κλάδου, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες εργαζομένων για  τους οποίους προβλέπεται υποχρεωτική επαναπρόσληψη από τη συλλογική σύμβαση  εργασίας (όπως προβλέπεται στη ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Οδηγών Τουριστικών  Λεωφορείων) και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κανένα μέτρο ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να  οδηγούνται σε φτωχοποίηση και ταυτόχρονα να μην δικαιούνται επιδόματος ανεργίας για το  έτος 2020. 

Ακόμη και το έκτακτο επίδομα ανεργίας που δόθηκε την άνοιξη του 2020, πολλοί εξ αυτών,  όπως μαρτυρούν οι αντίστοιχοι φορείς των εργαζομένων, δεν το έλαβαν διότι είχαν  ξεπεράσει τα 80 ημερομίσθια το 2019. Οι εργαζόμενοι αυτοί, το 2019 εργάζονταν σε  επιχειρήσεις που όμως δεν θεωρούνται τουριστικές, σύμφωνα με την τυπική κατάταξη των  ΚΑΔ και του αντικειμένου του κύκλου εργασιών, αλλά, εντούτοις, η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά στην τουριστική κίνηση. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, λόγω της βαθιάς  κρίσης της πανδημίας, δεν επαναπροσλήφθηκαν το καλοκαίρι του 2020. 

Η ανάγκη για επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει η  κατηγορία των παραπάνω εργαζομένων είναι παραπάνω από άμεση, ενώ συνεχή είναι τα  αιτήματα για να ληφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία που να καλύπτει το προαναφερόμενο  κενό.  

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται από τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις και τα Σωματεία των  εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, να θεωρηθεί το πλήθος αυτό των ανθρώπων που έχουν  μείνει εκτός των μέτρων στήριξης, ως εποχικά εργαζόμενοι – και επομένως να κριθούν  δικαιούχοι του επιδόματος αναστολής εργασίας- όσοι εργάσθηκαν το 2019 σε επιχειρήσεις  που, για το οικονομικό έτος 2019, τα έσοδα τους κατεγράφησαν την τουριστική περίοδο σε  ποσοστό άνω του 50%.  

Επίσης, ως μια δεύτερη εναλλακτική προτείνεται να θεωρηθούν ως εποχικά εργαζόμενοι – και επομένως να κριθούν δικαιούχοι του επιδόματος αναστολής εργασίας- όσων τα  ημερομίσθια το έτος 2019 κατεγράφησαν, κατά ποσοστό άνω του 70%, στη διάρκεια της  τουριστικής περιόδου. 

Τέλος, η Αξιωματική Αντιπολίτευση στηρίζει σταθερά τη θέση της για επιδότηση της  εργασίας για όσο διαρκεί η κρίση, με προτάσεις όπως η κάλυψη από το κράτος του  συνόλου των μισθών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε κλάδους που  αναστέλλουν την λειτουργία τους με εντολή της κυβέρνησης, καθώς και την κάλυψη των  ασφαλιστικών εισφορών και του 40% του μισθού των εργαζομένων, με υποχρέωση  καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση, στους  υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους. Επίσης, προτείνει εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε  όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, για όσο διαρκεί η κρίση, με σκοπό να  καλυφθούν όσοι πολίτες είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της πανδημίας, και  στηρίζοντας έμπρακτα, μεταξύ άλλων, τους άνεργους και τους εποχικά εργαζόμενους. Ο  σχεδιασμός του έκτακτου αυτού εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει στην  στήριξη της κατανάλωσης και στην βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων, βασίζεται στις  ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού δίνοντας 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος του  νοικοκυριού, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί. 

Επειδή, οι εργαζόμενοι των τουριστικών περιοχών έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, με  τραγικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό και την επιβίωση χιλιάδων οικογενειών, 

Επειδή, η αναγκαιότητα ένταξης των εποχικά εργαζομένων που δεν επαναπροσλήφθηκαν φέτος, λόγω της κρίσης της πανδημίας, σε μέτρα στήριξης είναι απαραίτητα μέριμνα για τη  συγκράτηση της φτωχοποίησης των ελληνικών κοινωνιών,  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, 

1. Πως σκοπεύουν να στηρίξουν τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους των  νησιωτικών και τουριστικών περιοχών, που ενώ εργάζονταν το 2019 σε  τοπικές επιχειρήσεις, το 2020 δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν είχαν καν τη  δυνατότητα να μπουν σε αναστολή; 

2. Προτίθενται να κάνουν δεκτή μια εκ των τριών ανωτέρω περιγραφόμενων προτάσεων περί επέκτασης του επιδόματος αναστολής εργασίας και στους  εποχικά εργαζόμενους- ανέργους σε επιχειρήσεις που δεν έχουν  χαρακτηριστεί ως τουριστικές, αλλά συνδέονται απόλυτα με την τουριστική  κίνηση;

Scroll to Top