Έλεγχοι ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών ότι εισάγονται στην ελληνική αγορά, και  συγκεκριμένα στις λαχαναγορές της χώρας μας από τα Τελωνεία, μεγάλες ποσότητες  οπωροκηπευτικών και ιδίως ντομάτας και πιπεριάς από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την  Τουρκία. Τα εισαγόμενα αυτά κηπευτικά, έχουν καλλιεργηθεί χωρίς τους όρους που θέτει η Ε.Ε. και  πιθανώς με χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία ενδέχεται να μην ελέγχονται και να μην αδειοδοτούνται  από την Ε.Ε. Χωρίς σημάνσεις και τυποποίηση, ντομάτες και πιπεριές «βαπτίζονται» στην ελληνική  αγορά ως «ελληνικές» και καταλήγουν να πωλούνται στα τελικά σημεία πώλησης ως ελληνικής  προέλευσης. 

Παρατηρείται λοιπόν, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας, να κατακλύζονται  με ντομάτες και πιπεριές ξένης προέλευσης, που πωλούνται στους καταναλωτές ως “ελληνική ντομάτα”  και “ελληνική πιπεριά”.  

Όπως καταγγέλλεται, η «ελληνοποίηση» των προϊόντων γίνεται, είτε στα αρχικά σημεία πώλησης π.χ.  στις λαχαναγορές, είτε στα τελικά σημεία πώλησης, π.χ. στις λαϊκές αγορές από τους πωλητές λαϊκών  αγορών.  

Το γεγονός αυτό είναι εις βάρος των αγροτών παραγωγών που παράγουν στην Ελλάδα ποιοτική,  ασφαλή και πιστοποιημένη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εντός της Ε.Ε, ντομάτα και πιπεριά  (μια καλλιέργεια με μεγάλο κόστος) και εις όφελος αυτών που αισχροκερδούν, είτε είναι μεγαλέμποροι  των κεντρικών λαχαναγορών της χώρας, είτε έμποροι οπωροκηπευτικών των τοπικών λαϊκών αγορών.  Μεγαλέμποροι και έμποροι, εκμεταλλευόμενοι τη χαμηλή τιμή αγοράς των εισαγόμενων προϊόντων και  πολλές φορές λανθάνοντας των απαραίτητων ελέγχων, πωλούν στην εγχώρια αγορά τα προϊόντα  αυτά ως ελληνικής προέλευσης, με υψηλή τιμή, η οποία μάλιστα είναι αναντίστοιχη της ποιότητάς τους  και της προέλευσής τους. 

Δυσμενής συνέπεια δε του παραπάνω φαινομένου, είναι η εισαγωγή οπωροκηπευτικών με πιθανές  υψηλές συγκεντρώσεις υπολειμμάτων μη εγκεκριμένων από την Ε.Ε δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων, η κατανάλωση των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και συγκεκριμένα την  υγεία του καταναλωτή, που αγοράζει και καταναλώνει εντέλει, αυτά τα προϊόντα τρίτων χωρών, πολλές  φορές παραπλανημένος λόγω των «ελληνοποιήσεων». 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με πρόσφατες καταγγελίες της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., την περίοδο  αυτή παρατηρείται μια ιδιαίτερα έντονη στοχοποίηση των ελεγκτών που επιτελούν το έργο τους σε  πολλές περιοχές της χώρας.  

Επειδή το θέμα των ανεξέλεγκτων εισαγωγών ντομάτας και πιπεριάς και γενικότερα νωπών  οπωροκηπευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, έχει λάβει μεγάλες  διαστάσεις 

Επειδή την ώρα που οι αγρότες πλήττονται από την πανδημία, οι αθρόες εισαγωγές συμπιέζουν  ακόμη παρακάτω τις τιμές στον παραγωγό για τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα  

Επειδή η συμπίεση αυτή των τιμών προς τα κάτω, έχει άμεσα αρνητικά αποτελέσματα στο εισόδημα  των Ελλήνων αγροτών, που γίνονται τα θύματα σε αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργούν  όσοι αισχροκερδούν σε βάρος τους 

Επειδή η προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών από τη μεριά  συγκεκριμένων εμπορικών συμφερόντων, θα πρέπει να σταματήσει, ούτως ώστε να λειτουργήσει στο  ακέραιο το όλο σύστημα ελέγχων 

Επειδή με την «ελληνοποίηση» αγροτικών προϊόντων συντελείται ποινικό αδίκημα, αυτό της  εξαπάτησης και παραπλάνησης του καταναλωτή 

Επειδή με τις αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες τίθεται σε πιθανό κίνδυνο η υγεία του Έλληνα  καταναλωτή 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο 2019 νωπών οπωροκηπευτικών  στα σημεία εισόδου της χώρας, και με ποια αποτελέσματα ανά κατηγορία παράβασης  της νομοθεσίας τροφίμων και της εμπορίας νωπών και μεταποιημένων  οπωροκηπευτικών και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν; 

2. Πόσοι έλεγχοι από τον Ιούλιο 2019 έχουν πραγματοποιηθεί στην Δυτική Μακεδονία και  με ποια αποτελέσματα και κυρώσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας τροφίμων και της νομοθεσίας περί εμπορίας νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών; 

3. Προτίθενται να θέσουν άμεσα και δια παντός τέλος στην παρατηρούμενη στοχευμένη  παρεμπόδιση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών και με ποια μέσα;

Scroll to Top