Συνεχής απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Κυβέρνηση της ΝΔ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της  δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αφού επανέφερε  τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και επαναλειτούργησε όλους τους τομείς και  τις ειδικότητες που είχαν καταργηθεί, εργάστηκε συστηματικά για την  ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου των  Επαγγελματικών Λυκείων. Έλαβε όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να  είναι το ΕΠΑΛ ένα ισότιμο, στην πράξη και στην ουσία, Λύκειο με το Γενικό,  αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας ιδιαίτερα τον σημαντικό κοινωνικό τους  ρόλο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι με το ν.4386/16 του ΣΥΡΙΖΑ το ΕΠΑΛ  παρείχε 35 ειδικότητες σε σχέση με το ΕΠΑΛ του ν.3475/06 παρείχε 18  ειδικότητες, το ΕΠΑΛ του ν.4186/13 παρείχε 22, εισήγαγε το θεσμό ΜΙΑ ΝΕΑ  ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ, που εφαρμόστηκε την πρώτη σχολική χρονιά το 2017- 2018 πιλοτικά και έπειτα επεκτάθηκε στο σύνολο των ΕΠΑΛ της χώρας,  συναντώντας την αποδοχή και τη στήριξη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας  και προβλήθηκε ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  το CEDEFOP, αλλά και το θεσμό του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας  των Επαγγελματικών Λυκείων που αγκαλιάστηκε, από το ξεκίνημά του το  Μάρτιο του 2017, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και τους αποφοίτους  αποτελώντας ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης,  καθώς προσφέρει σημαντική επαφή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ με το χώρο  της εργασίας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και  βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τα εκπαιδευτικά τους προσόντα.  

Αναμφίβολα, κατά την περίοδο 2015-2019, αναβαθμίστηκε η  επαγγελματική εκπαίδευση. 

Αναμενόμενο θα ήταν η κυβέρνηση της ΝΔ να υιοθετήσει τις καλές  πρακτικές και τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις, στο μέτρο μάλιστα που  διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται έντονα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση &  Κατάρτιση (EEK). Ωστόσο, η ΝΔ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, κατά  τη διάρκεια της θητείας της κας Κεραμέως:

▪ Απαξιώνει το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» που  υλοποιείται από τη σχολική χρονιά 2017-2018 και έχει  αναγνωριστεί ως μια εξαιρετικά καλή πρακτική πανευρωπαϊκά,  κάνοντας τραγικές καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις στην  υλοποίησή του με καθυστερήσεις στους διορισμούς  εκπαιδευτικών και ψυχολόγων (τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο  ακόμα και Ιανουάριο), απουσία ενημερώσεων  και επιμορφώσεων, ολικό ξήλωμα επιστημονικής και  συντονιστικής επιτροπής, καμία αποτίμηση δράσεων. 

▪ Υποβάθμισε το θεσμό της μαθητείας (μείωση θέσεων και  μείωση μαθητευομένων, αύξηση γραφειοκρατίας, καθυστέρηση  πληρωμής μαθητευόμενων, καμία προβολή του θεσμού). Καθυστερεί δραματικά η έναρξη της Ε΄ φάσης για το σχολικό  έτος 2020-21, καθώς ανακοινώθηκε μόλις στις 3/12/20 ότι θα  ξεκινήσει στα τέλη του Ιανουαρίου 2021, με αποτέλεσμα  αφενός χιλιάδες απόφοιτοι/ες των ΕΠΑΛ να κάνουν εν τω  μεταξύ άλλες επιλογές (εργασία, στράτευση, επιλογή άλλων  σπουδών κ.λπ.) και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί να έχουν ήδη  αναλάβει τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων στα σχολεία τους. 

▪ Ακύρωσε όλες τις ετήσιες εκδηλώσεις για την προβολή των  ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια  (πχ: Μετρό Συντάγματος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Την ίδια τύχη  είχε και η τηλεοπτική-ραδιοφωνική καμπάνια για τα ΕΠΑΛ  (ήταν δωρεάν βλέπετε, γιατί μεταδίδονταν ως κοινωνικά  μηνύματα με απόφαση του ΕΣΡ). 

▪ Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ΕΕΚ (κάθε  Νοέμβρη), ενώ το 2018 για πρώτη φορά συμμετέχει το ελληνικό  υπουργείο Παιδείας και ορίζεται πρέσβειρα, το 2019 και το  2020 δεν πραγματοποιείται καμία εκδήλωση από το υπουργείο  Παιδείας. Φέτος, με δεδομένη την αποχή του ΥΠΑΙΘ, δίνεται η  ευκαιρία σε ιδιωτικό ΙΕΚ να οριστεί «Εθνικός Υποστηρικτής  στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» στη  χώρα μας. 

Επισημαίνεται ότι είναι το ίδιο ΙΕΚ που σε εγκαίνιά του στον  Πειραιά είχε παραβρεθεί ο πρώην υπουργός Παιδείας  Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, λίγες ημέρες πριν υπογράψει  τη διαθεσιμότητα-απόλυση 2.500 εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και  τώρα σε εκδήλωση, παραβρέθηκε ο νυν υπουργός Τουρισμού,  για να εξαγγείλει την πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ σε  Πανεπιστήμια. 

▪ Παρουσιάζει αδυναμία πραγματοποίησης εξετάσεων  πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑΛ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ το 2018 και το 2019 (Φλεβάρης), αλλά όχι το Φλεβάρη του 2020, με συνέπεια οι  απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 2018-2019 ακόμα να  περιμένουν. Μόλις στις 3/12/20 ανακοινώθηκε η πρόθεση για  την πραγματοποίηση της πιστοποίησης των εξετάσεων το  Φλεβάρη του 2021, με καθυστέρηση δηλαδή ενός ολόκληρου  χρόνου, μαζί με τους απόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2019-20, ακυρώνοντας στην πραγματικότητα τις εξετάσεις περιόδου  2020. 

▪ Μείωσε τις εκπαιδευτικές προοπτικές των αποφοίτων  ΕΠΑΛ, καταργώντας τα διετή προγράμματα επαγγελματικής  εκπαίδευσης των ΑΕΙ, πριν καλά-καλά αυτά ξεκινήσουν. 

▪ Ειδικότερα για τα ΙΕΚ, με το νέο κανονισμό του Μητρώου  Εκπαιδευτών, ανατράπηκε η ισχύουσα μοριοδότηση,  υποβαθμίζοντας δραματικά την επιστημονική κατάρτιση, τα  ακαδημαϊκά προσόντα και τη διδακτική εμπειρία στην  εκπαίδευση ενηλίκων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται  στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτές ενηλίκων. Προάγεται επίσης  η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος κατάρτισης με  το δίνεται προτεραιότητα στην ανάθεση των εργαστηριακών  μαθημάτων σε εκπαιδευτές οι οποίοι  εκπροσωπούν ιδιωτικούς εξωτερικούς εργαστηριακούς  χώρους, εξαιρώντας μάλιστα τα δημόσια Εργαστηριακά  Κέντρα. 

▪ Καθυστερεί η εκπόνηση των νέων προγραμμάτων σπουδών και  συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα μαθήματα των  ΕΠΑΛ, διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη  κυβέρνηση και το ΙΕΠ. 

▪ Δεν υπάρχει καμία δημόσια ενημέρωση για την εξέλιξη σχετικά  με τη φάση που βρίσκονται οι διεθνείς διαγωνισμοί προμήθειας  εργαστηριακού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και  των Εργαστηριακών Κέντρων που είχαν προκηρυχθεί από το  2017-18. 

▪ Δεν έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση  μεγάλου αριθμού μαθητών στα ΕΠΑΛ. 

▪ Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πρόνοια για την εργαστηριακή  εξάσκηση των μαθητών/τριών στα εργαστήρια των σχολείων  που δεν μπορεί να αντικατασταθεί εξολοκλήρου με την ΕξΑΕ. 

▪ Τελευταίο επεισόδιο από την κυβέρνηση των «αρίστων» η  ολική κατάρρευση του πληροφοριακού  συστήματος καταγραφής της μαθητείας των ΕΠΑΛ ολόκληρο το Νοεμβρίου 2020. 

Η απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μόνο τυχαία  δεν είναι και συνδέεται με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη της ΝΔ για την εκπαίδευση και ειδικότερα για την Επαγγελματική, με τελικό στόχο την  πλήρη εμπορευματοποίησή της. Εξάλλου, κύριο χαρακτηριστικό των  ρυθμίσεων στο σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και  Κατάρτιση, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, είναι η πλήρης  υπαγωγή της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στις επιδιώξεις της  αγοράς και των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, που θα καθορίζουν τα  προγράμματα σπουδών και τη λειτουργία ειδικοτήτων σύμφωνα με τις δικές  τους ανάγκες και συμφέροντα, ακόμα και στο επίπεδο του Λυκείου.  Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία πρότυπων  ΕΠΑΛ με μοναδική «πρωτοτυπία» τους τον απόλυτο έλεγχο των σπουδών και  των ειδικοτήτων από τους εκπροσώπους της τοπικής αγοράς, η ίδρυση  σχολών πρόωρης κατάρτισης μετά το γυμνάσιο, που θα παρέχουν και  μαθητεία ανηλίκων και θα τις δημιουργούν ακόμα και φορείς των εργοδοτών  (επιμελητήρια, ΣΕΒ κ.λπ.), η παροχή πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια κα. Υπουργός: 

1. Θα αποκατασταθεί η έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του  προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ; Θα λάβουν χώρα οι  απαιτούμενες ενέργειες, όπως διορισμοί με την έναρξη της  χρονιάς εκπαιδευτικών για την εναλλακτική ενισχυτική  διδασκαλία και ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ, επιμόρφωση  εκπαιδευτικών στις δράσεις του προγράμματος, έγκαιρη έκδοση  εγκυκλίων για το θεσμό του συμβούλου καθηγητή, υλοποίηση της  υποστηρικτικής εποπτείας των ψυχολόγων, ενεργοποίηση των  συντονιστικών ομάδων εκπαιδευτικών από τα πιλοτικά σχολεία  και των υπευθύνων ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ, αποτίμηση από τη  συντονιστική επιτροπή κ.ο.κ.; 

2. Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο η έναρξης της φετινής Ε΄ φάσης του  θεσμού της μαθητείας; Πότε θα ολοκληρωθεί η Ε’ φάση; Λόγω της  προαναφερθείσας καθυστέρησης, έχετε εξασφαλίσει ότι δεν θα  δημιουργηθούν προβλήματα στην έγκαιρη έναρξη της μαθητείας  κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022; Θα ληφθούν μέτρα ώστε να  αυξηθούν οι θέσεις από το δημόσιο τομέα οι οποίες μειώθηκαν  στο ήμισυ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; Θα μειωθεί η  υπερβολική γραφειοκρατία και θα ρυθμιστεί η έγκαιρη πληρωμή  των μαθητευόμενων; 

3. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προβολής των ΕΠΑΛ αξιοποιώντας  τις ενεργές δυνάμεις του κλάδου των εκπαιδευτικών τους, αλλά  και τις δυνατότητες για κοινωνικά μηνύματα μέσω ΕΣΡ; 

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των νέων  προγραμμάτων σπουδών και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού  για όλα τα μαθήματα των ΕΠΑΛ, διαδικασίας που είχε ξεκινήσει  από την προηγούμενη κυβέρνηση και το ΙΕΠ;

5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διεθνών διαγωνισμών για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα  εργαστήρια των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων που είχε προκηρυχθεί την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης; 

Scroll to Top