Το υπουργείο Παιδείας δεν εγκύπτει στο πρόβλημα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών με κίνδυνο να χάσουν και το νέο εξάμηνο

Η διαχείριση του υπουργείου Παιδείας στα ζητήματα αρμοδιότητάς του χαρακτηρίζεται από  έλλειψη οργανωμένου σχεδίου και αυταρχισμό, επιβάλλοντας μέτρα χωρίς αιτιολόγηση ή με  ανεπαρκή αιτιολόγηση. 

Πρόσφατα, οι φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην Ειδική  Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία απηύθυναν επιστολή προς την ηγεσία του  υπουργείου Παιδείας με την οποία διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν να  πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση λόγω του μέτρου αναστολής της πρακτικής  άσκησης με φυσική παρουσία που έχει επιβληθεί από 7/11/2020, αν και τα σχολεία της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων ξεκίνησαν τη λειτουργία  τους με φυσική παρουσία. 

Οι προκείμενοι φοιτητές βάσει της κείμενης νομοθεσίας καλούνται να πραγματοποιήσουν  τουλάχιστον το 60% της πρακτικής τους άσκησης στις δομές, όπου αυτή υλοποιείται, ήτοι σε  Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες  γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ο.κ. 

Επειδή ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών που έκαναν πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης που παραμένουν ανοιχτές, δεν μπορούν να εισέλθουν σε αυτές,  χωρίς να έχει προβλεφθεί κάποιος εναλλακτικός τρόπος πραγματοποίησης της πρακτικής  τους άσκησης. 

Επειδή η μη πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται τη μη ολοκλήρωση του  τελευταίου εξαμήνου σπουδών για την απόκτηση πτυχίου και περαιτέρω οικονομικές,  ακαδημαϊκές, επαγγελματικές αλλά και ψυχο-συναισθηματικές επιπτώσεις. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού,  δεδομένου ότι διανύουμε τη δεύτερη φάση διαχείρισης της πανδημίας;

2. Προτίθεται να λάβει μέτρα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των  προκείμενων φοιτητών; Ποια και πότε; Θα ληφθούν πριν την έναρξη του  προσεχούς εαρινού εξαμήνου; 

3. Προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να οργανώσουν και να  υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση με τρόπο που θα διασφαλίζει την εγκυρότητα  των προγραμμάτων σπουδών, εφόσον κριθεί από τους αρμόδιους ότι δεν  καθίσταται δυνατή η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία;

Scroll to Top