Επιτακτική ανάγκη στήριξης, με πρόσθετα μέτρα, του κλάδου των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και των τουριστικών γραφείων

Αναμφίβολα, η πανδημία του COVID-19, έχει πλήξει σε σημαντικό βαθμό τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Μέσα στους κλάδους που έχουν πληγεί βαρύτατα είναι και ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων. 

Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και απαγορεύουν τις μετακινήσεις από νομό σε νομό για την αποτροπή της μετάδοσης του Covid-19, έχουν ως αποτέλεσμα τα τουριστικά γραφεία να παραμένουν κλειστά και τα λεωφορεία ακινητοποιημένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και η περσινή καλοκαιρινή τουριστική σεζόν παρείχε λίγες δυνατότητες απασχόλησης με αποτέλεσμα ο κλάδος να δεχθεί σοβαρή οικονομική ζημία. 

Οι επαγγελματίες προσδοκούσαν μεγαλύτερη ανταπόκριση και λύσεις από την Πολιτεία σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, ο οποίος στηρίζει σταθερά την οικονομία, όπως μείωση ή απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας και μείωση των ασφάλιστρων στα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα για το διάστημα που είναι καθηλωμένα. Τα ποσά της επιστρεπτέας ενίσχυσης που έχουν εισπράξει και η αποζημίωση για τους δύο μήνες δεν επαρκούν με δεδομένο ότι η ζημιά συνεχίζεται πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, ο κόσμος δε μετακινείται, η εστίαση παραμένει κλειστή και το σενάριο της επανεκκίνησης του τουρισμού δεν είναι ορατό τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι, οι επαγγελματίες αναμένουν εδώ και δύο μήνες την αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων για την πληρότητα θέσεων Ιουλίου και Αυγούστου . 

Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων είναι κατεξοχήν επιχειρήσεις οικογενειακές και  πρωταρχικό τους μέλημα είναι η επιβίωση του επαγγέλματος και των οικογενειών τους. Η ανάγκη για στήριξη από την Πολιτεία είναι επιτακτική σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο, με επιδοτήσεις και όχι δάνεια. Τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να εξετάσουν πρόσθετα μέτρα ανακούφισης σχετικές με το Φ.Π.Α., τις ασφαλιστικές εισφορές και τα τέλη κυκλοφορίας. 

Επειδή με ερώτηση που καταθέσαμε στις 11/6/2020, ζητούσαμε από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση στήριξη του κλάδου, χωρίς όμως να τύχει ουσιαστικής απάντησης αλλά και ουσιαστικής στήριξης. 

Επειδή ο τουριστικός κλάδος που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας μας, θα είναι από τους τελευταίους που θα επανέλθουν σε κανονικότητα και πρέπει να στηριχθεί ουσιαστικά. 

Επειδή ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων έχει ανάγκη από ένα σημαντικό ποσό, μη επιστρεπτέο, σε μορφή επιδότησης/αποζημίωσης από την Πολιτεία και όχι σε μορφή δανείου. 

Επειδή θα πρέπει να υπάρξει μείωση ή απαλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας και στα ασφάλιστρα για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα αφού είναι ακινητοποιημένα για αρκετούς μήνες. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί : 

Πότε θα γίνει η είσπραξη της αποζημίωσης των τουριστικών λεωφορείων για την πληρότητα θέσεων Ιουλίου και Αυγούστου; 

Προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία επιπρόσθετα μέτρα ,προκειμένου να στηρίξουν τους κλάδους τουριστικών γραφείων και λεωφορείων και από πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται; 

Scroll to Top