Ερωτηματικά σχετικά με πιθανές ευθύνες της διοίκησης του Ιπποκρατείου Γ. Ν. Θεσσαλονίκης για τη ρύπανση στο Γαλλικό Ποταμό από ογκώδη αντικείμενα και πιθανά άλλα υγειονομικά απόβλητα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και  μαρτυρίες περιβαλλοντικών φορέων της Θεσσαλονίκης ογκώδη αντικείμενα και  πιθανόν άλλα υγειονομικά απόβλητα από το Ιπποκράτειο Γ.Ν .Θεσσαλονίκης  βρέθηκαν στις όχθες του Γαλλικού ποταμού, ενός υγροβιότοπου που προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar και αποτελεί έναν από τους έντεκα  Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι τα  ογκώδη αυτά αντικείμενα φέρεται να προέρχονται από την ανακαίνιση κλινικών COVID19 και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του εν λόγω Νοσοκομείου. 

Παράλληλα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου δηλώνει πλήρη άγνοια για τον τρόπο  με τον οποίο βρέθηκαν στο σημείο τα απόβλητα αυτά, ενώ της υπόθεσης έχει  επιληφθεί η Δικαιοσύνη με την παρέμβαση της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης που  έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να  βρεθούν οι υπεύθυνοι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Το γεγονός αυτό εγείρει πλείστα ερωτήματα σε σχέση με τις ενέργειες που  ακολούθησε η διοίκηση του Ιπποκρατείου καθώς εφόσον τα ογκώδη  αντικείμενα και πιθανόν άλλα υγειονομικά απόβλητα προήλθαν από εργασίες  ανακαίνισης, είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, παράλληλα  με την έκδοση της άδειας για τις εργασίες ανακαίνισης, να υποβάλλει στην  πολεοδομία Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων(ΣΔΑ). 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:  

1.Ποιες διαδικασίες ακολούθησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου κατά την  ανακαίνιση των κλινικών; Υποβλήθηκε στην πολεοδομία Σχέδιο  Διαχείρισης Αποβλήτων(ΣΔΑ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία;

2.Πέρα από τα ογκώδη αντικείμενα υπήρξαν και άλλα υγειονομικά  απόβλητα του Νοσοκομείου που βρέθηκαν στην περιοχή του Γαλλικού  Ποταμού και αν ναι πόσο επικίνδυνα είναι για τη δημόσια υγεία; 

3.Με αφορμή το εν λόγω αποκρουστικό επεισόδιο μέγιστης αμεριμνησίας από την πλευρά του Κράτους, θέτουμε συνολικά το ερώτημα: Ποια είναι  η μέριμνα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ενός μηχανισμού ασφαλούς, για  τους πολίτες και το περιβάλλον, συγκέντρωσης και διαχείρισης των  τοξικών αποβλήτων από τα νοσοκομεία της  Θεσσαλονίκης(ραδιοϊσότοπα από εργαστήρια, απόβλητα χειρουργείων,  ακτινολογικά εργαστήρια);  

Scroll to Top