Πρωτοφανής απόφαση της Κυβέρνησης που εγείρει ζήτημα ακόμη και για την ασφάλεια των ασθενών με την παροχή δυνατότητας εργασίας, σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ), παθολόγων και καρδιολόγων μετά από τρίμηνη μόλις εκπαίδευση ακόμη και σε ιδιωτικά κέντρα

Σύμφωνα με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) η Κυβέρνηση  προχώρησε σε μια πρωτοφανή και ανεξήγητη απόφαση που χορηγεί τη  δυνατότητα σε παθολόγους ή καρδιολόγους, ελλείψει νεφρολόγων, να  εργαστούν σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης(ΜΧΑ), έπειτα από τρίμηνη μόλις  εκπαίδευση σε δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο.  

Κατά την προσφιλή μάλιστα κυβερνητική τακτική, η συγκεκριμένη απόφαση  κατατέθηκε στη Βουλή υπό τη μορφή τροπολογίας (χωρίς αιτιολογική έκθεση!)  και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον αρμόδιο επί του θέματος  φορέα, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ), η οποία προάγει επί  δεκαετίες τον τομέα της νεφρολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Όπως επισημαίνεται από την ΕΝΕ, αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση δεν έχει  υπάρξει για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ενώ προκαλεί εύλογα ερωτηματικά  η απόφαση για βραχύβια και αμφιβόλου ποιότητας εκπαίδευση ακόμη και σε  ιδιωτικά κέντρα. Το γεγονός αυτό στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης και  εγείρει ζήτημα για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως είναι γνωστό η  εκπαίδευση των ιατρών πραγματοποιείται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και  βάσει εγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Για ποιο λόγο η ηγεσία του Υπουργείου προέβη σε μια τόσο  βεβιασμένη απόφαση για έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως η στελέχωση  των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, χωρίς να διαβουλευθεί  προηγουμένως με τους αρμόδιους φορείς;

2. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η εκπαίδευση παθολόγων ή  καρδιολόγων, ελλείψει νεφρολόγων, που θα κληθούν να στελεχώσουν  τις ΜΧΑ, σε ιδιωτικά κέντρα, από τη στιγμή μάλιστα που τίθεται ζήτημα  επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ασφάλεια των ασθενών; 

Scroll to Top