Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης πορτοκαλιών που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 και τον παγετό που ακολούθησε το κύμα ψύχους «Μήδεια»

Η πανδημία λόγω κορονοϊού έχει πλήξει ουσιωδώς και στο μέγιστο βαθμό τη διάθεση των  πορτοκαλιών και ιδιαίτερα κάποιων ποικιλιών όπως Ναβαλίνας και Navel (Μέρλιν). Η καθίζηση του εμπορίου στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και των εξαγωγών σε χώρες  της Ε.Ε. και της Ανατολικής Ευρώπης, είναι απότοκο και άμεσο αποτέλεσμα της  πανδημίας που πλήττει για ένα ολόκληρο χρόνο τη χώρα μας. 

Επιπροσθέτως, το υποχρεωτικό κλείσιμο της εστίασης αλλά και του τουρισμού αποτέλεσε  μια ακόμα αιτία για τη μείωση στο ελάχιστο της διάθεσης των πορτοκαλιών, αφού για  μεγάλες ποσότητες των προϊόντων που καταναλώνονταν από τα καταστήματα εστίασης,  τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα κατά το παρελθόν, δεν βρέθηκαν αγοραστές. 

Οι ανωτέρω αιτίες οδήγησαν σε δραματική μείωση της διάθεσης της φετινής παραγωγής  των πορτοκαλιών. Εκτιμάται ότι διατέθηκε ποσοστιαία ;ένα 10-20%, σε σχέση με την  ποσότητα που απορροφούνταν κατά το παρελθόν. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πορτοκαλιών να  παραμένει ακόμα στα δένδρα, ενώ όσα και όταν διατίθενται, οι τιμές στον παραγωγό είναι  εξευτελιστικές. Λόγω δε του ενσκήψαντος κύματος ψύχους «Μήδεια» και του  επακόλουθου εξ αυτού παγετού και επειδή ακριβώς η παραγωγή παραμένει ακόμα στα  δένδρα σε πολλές περιοχές, παρατηρούνται ήδη ζημιές στα πορτοκάλια που δεν έχουν  διατεθεί, όπως στην Αργολίδα, την Ηλεία, την Άρτα κ.α. η έκταση και ένταση των οποίων  θα καταστούν σαφείς τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

Επειδή η καλλιέργεια των πορτοκαλιών είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση, και  πηγή εσόδων των πορτοκαλοπαραγωγών περιοχών, ειδικά δε για την Αργολίδα  αποτελούν την κύρια αγροτική καλλιέργεια.

Επειδή η αναστολή πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων που απορροφούν μεγάλο  όγκο της παραγωγής πορτοκαλιών είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει ο μεγαλύτερος όγκος  της φετινής παραγωγής αδιάθετος και παραμένει πάνω στα δέντρα. 

Επειδή εκτιμάται ότι η απώλεια εισοδήματος και το οικονομικό πλήγμα για τους  πορτοκαλοπαραγωγούς από τη μη διάθεση της παραγωγής αλλά και από τις χαμηλές  τιμές διάθεσης των πορτοκαλιών που διακινήθηκαν είναι τεράστια. 

Επειδή επιπλέον των παραπάνω, οι εκτεταμένες αναμενόμενες ζημιές στην ηρτημένη  εσοδεία από το πρόσφατο κύμα ψύχους «Μήδεια» και τον παγετό πλήττουν έτι  παραπάνω το απολεσθέν εισόδημα των παραγωγών πορτοκαλιών, δημιουργώντας  τεράστιο ζήτημα επιβίωσης των παραγωγών και συνέχισης της καλλιέργειας την  επερχόμενη καλλιεργητική περίοδο. 

Επειδή έως σήμερα οι πορτοκαλοπαραγωγοί δεν έχουν λάβει ουδεμία οικονομική  ενίσχυση ως πληγέντες από την πανδημία. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε και τους παραγωγούς πορτοκαλιών στους  πληττόμενους κλάδους συνεπεία του covid 19 και αν ναι, ποιος είναι ο  εκτιμώμενος χρόνος που θα λάβουν την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση; 

2. Ποια εκτιμάται ότι είναι η έκταση και ένταση της ζημιάς στα πορτοκάλια της  χώρας που προκάλεσε το πρόσφατο κύμα ψύχους «Μήδεια» και ο παγετός,  σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ; 

3. Προτίθεστε να επισπεύσετε την εκτιμητική διαδικασία και την αποζημίωση  των ζημιών που προκάλεσε το πρόσφατο κύμα ψύχους «Μήδεια» και ο  παγετός λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι  πορτοκαλοπαραγωγοί; 

Scroll to Top