Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την τύχη της βαμβακοκαλλιέργειας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοπαραγωγοί όλης της χώρας είναι γνωστά και  έχουν ήδη αναδειχτεί δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν  Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία (Αριθ. Πρωτ. 2461/08.12.2020) ζητώντας από  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξουν το εισόδημα των παραγωγών  βάμβακος. Το ΥΠΑΑΤ δύο μήνες μετά, δεν έχει ακόμα απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση,  ούτε όμως έχει αναλάβει κάποια πρωτοβουλία προκειμένου να δώσει λύσεις στα πιεστικά  οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοπαραγωγοί.  

Αποτέλεσμα της «επιτελικής κωλυσιεργίας» είναι οι παραγωγοί βάμβακος να βρίσκονται σε  διαδικασία κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών  μέτρων. Σε ανακοίνωσή τους 22 Αγροτικοί Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί παραγωγών, μεταξύ  των οποίων ο «Πανσερραϊκός Σύλλογος Αγροτών Νομού Σερρών» και ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός «Αλιστράτης» Νομού Σερρών, εξέδωσαν ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων  αναφέρουν ότι «παρά τις προειδοποιήσεις προς το ΥΠΑΑΤ από εκπροσώπους παραγωγών  αλλά και από άλλους αρμόδιους φορείς (Δ.Ο.Β. και Ένωση Εκκοκιστών) ότι οι  βαμβακοκαλλιεργητές έχουν υποστεί οικονομική ζημιά λόγω του COVID, έχουμε φτάσει στη  λήξη της εκκοκιστικής περιόδου, έχοντας εισπράξει τιμές απαγορευτικές για τη συνέχιση της  καλλιέργειας, καθώς υπάρχει αδυναμία από την πλευρά των βαμβακοπαραγωγών, να  κλείσουν τις οφειλές του 2020, πόσο μάλλον να ξεκινήσουν την καλλιέργεια του 2021».  Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί έχουν υποστεί 25% μείωση του εισοδήματός τους σε μια περίοδο μάλιστα που οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν αυξήσει τόσο το κόστος παραγωγής  όσο και το μεταφορικό κόστος.  

Ενδεχόμενη, αδυναμία των βαμβακοπαραγωγών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του  2020 και να συνεχίσουν και το 2021 την καλλιέργεια βάμβακος, θα έχει σοβαρότατες  αρνητικές συνέπειες συνολικά για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η  βαμβακοκαλλιέργεια στη χώρα και η μεταποίηση, στην συνέχεια, του προϊόντος αποτελούν  ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα που προσφέρει εισόδημα σε περισσότερες από  100.000 οικογένειες, με τη συνολική αξία των παραγόμενων προϊόντων σε αυτήν την  αλυσίδα αξίας να υπερβαίνει το 1,5 δις € ετησίως.  

Η πραγματικότητα αυτή μάλιστα έρχεται σε μια χρονική συγκυρία, που οι  βαμβακοκαλλιεργητές ανέμεναν αύξηση του εισοδήματός τους, καθώς χάρη στην πολιτική  που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε χρήση ποιοτικού βαμβακόσπορου με την καθοδήγηση των  εκκοκκιστών γεγονός που θα προσέφερε την πολυπόθητη υπεραξία του προϊόντος. Η  Πολιτεία πρέπει να ενεργήσει άμεσα για τη στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας, μιας  καλλιέργειας πολύ σημαντικής για τη χώρα μας, η οποία αποτελεί το 45-50% του συνόλου  των αρδευόμενων αροτραίων εκτάσεων στη χώρα, καλύπτοντας συνολικά 2.766.777  στρέμματα γης και αφορά 45928 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.  

Επειδή η καλλιέργεια βάμβακος στη χώρα μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες  καλλιέργειες της χώρας τόσο από άποψη εκτάσεων που καλύπτει όσο και λόγω του  συνολικού αριθμού των οικογενειών που βιοπορίζονται από αυτή άμεσα ή έμμεσα  (περισσότερες από 100.000 οικογένειες) 

Επειδή η καλλιέργεια και η μεταποίηση βάμβακος αποτελούν μια ιδιαίτερης αξίας  παραγωγικής αλυσίδα για τη χώρα μας με τα παραγόμενα προϊόντα να ξεπερνούν σε αξία το  1,5 δις κατ’ έτος 

Επειδή η καλλιέργεια βάμβακος, με το παραγόμενο προϊόν να ξεπερνά τους 300.000 τόνους  ετησίως, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής κλάδος κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στις συνολικές  εξαγωγές της χώρας 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει για τη στήριξη των εισοδημάτων των  βαμβακοκαλλιεργητών ώστε να κλείσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το  2020 και να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος παραγωγής για το 2021; 

2. Για ποιους λόγους, ενώ η καλλιέργεια βάμβακος έχει πληγεί από την πανδημία  COVID και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει την  πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για την οικονομική ζημιά των παραγωγών δεν έχει  ληφθεί κανένα μέτρο στήριξής τους έως σήμερα; 

3. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιστροφή της χαμηλής  ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει το βαμβάκι και την ενίσχυση της  βιωσιμότητας της καλλιέργειας, δεδομένου ότι το βαμβάκι αποτελεί μια πολύ  σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες αγροτικές οικογένειες και εισροής  συναλλάγματος για την ελληνική οικονομία; 

4. Προτίθεται να διερευνήσει το πλαίσιο στη βάση του οποίου οι εκκοκκιστές θα  προβαίνουν στην ορθή τιμολόγηση του προϊόντος βάση της ποιότητας του  προϊόντος και των δεδομένων της αγοράς; Προτίθεται να εφαρμόσει την  1602/47/2019 απόφαση σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η  διαδικασία επιβράβευσης του αγρότη που παράγει ποιοτικό βαμβάκι; 

5. Προτίθεται να φροντίσει για την ορθή εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης υπ’  αριθ. 1602/139488/4-7-2019 (ΦΕΚ 2769Β 2019), στην οποία, μεταξύ άλλων,  προβλέπονται οι υποχρεωτικές συμβάσεις για την πώληση σύσπορου βάμβακος  και η υποχρεωτική ανάρτηση στα εκκοκκιστήρια της διεθνούς τιμής βάμβακος σε  εμφανές σημείο για την προστασία των παραγωγών; 

Scroll to Top