Άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης των Νέων Αγροτών

Μέσα στη γενικευμένη κρίση των ημερών, ο αγροτικός κόσμος βάλλεται  συστηματικά. Η εξαιρετική αδυναμία ανταπόκρισης που καταγράφεται στους  δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» δημιουργεί  βαθύτερες επιπλοκές στον κλάδο, καθώς εδώ και μήνες το πρόγραμμα  κατάρτισης των νέων αγροτών έχει διακοπεί λόγω της πανδημίας του  κορωνοϊού.  

Συνολικά, για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχουν εκδοθεί αποφάσεις για  15.572 αιτήσεις και η εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί σε 9.026 νέους αγρότες.  

Τα προγράμματα κατάρτισης διακόπηκαν στις 10 Μαρτίου 2020 λόγω  του κορωνοϊού, ξεκίνησαν πάλι στις 22 Ιουνίου 2020 και ανέστειλαν ξανά τη  λειτουργία τους με το lockdown. Οι νέοι αγρότες που δεν έχουν ακόμη  καταρτισθεί, αντιμετωπίζουν την πλήρη αδιαφορία του Υπουργείου, καθώς δεν  δύνανται να υποβάλουν αίτηση πληρωμής της β΄ δόσης τους, όταν ανοίξει η  πλατφόρμα του ΠΣΚΕ, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό.  

Ανάμεσα στους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη παρακολουθήσει το  πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι αγρότες της Κέρκυρας και γενικά των Ιονίων  Νήσων, οι οποίοι ειδικά εν μέσω αυτών των χαλεπών καιρών, δεν μπορούν να  στραφούν σε άλλους τομείς παραγωγής για την αποκόμιση εισοδήματος (πχ  τουρισμό, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.).  

Ήδη, με ερώτηση που απηύθυνα στο Υπουργείο σας, στις 18 Μαΐου  2020 (Αρ.πρ.6589) είχα επισημάνει την ανάγκη χρήσης της τηλε-κατάρτισης για την αντιμετώπιση των δυσχερειών μετακίνησης των καταρτιζόμενων, δίχως εκ  μέρους σας να εξεταστεί καν η προοπτική αυτή, τη δεδομένη τότε χρονική  στιγμή. 

Από δημοσιεύματα στον Τύπο τελικά, ενημερωθήκαμε ότι σχετική  αίτηση στην Κομισιόν για να επιτραπεί η τηλε-κατάρτιση υποβλήθηκε με  σημαντική καθυστέρηση μόλις, πριν την ημερολογιακή λήξη του 2020. Η  ολιγωρία αυτή, του Υπουργείου κοστίζει στην υλοποίηση του προγράμματος με  τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης, αν αναλογιστούμε το χρόνο που θα απαιτηθεί  για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πολύ περισσότερο για την  τροποποίηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου.  

Επειδή, η αγροτική παραγωγή συνεχίζει να παραμένει στο περιθώριο  των προτεραιοτήτων της κυβέρνησής σας, ακόμα και μεσούσης της  υγειονομικής πανδημίας 

Επειδή, άλλη καθυστέρηση στη δυνατότητα τηλε-κατάρτισης των νέων  αγροτών από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνεπάγεται την αδυναμία ολοκλήρωσης  του προγράμματος 

Επειδή, ανάλογα φαινόμενα κρατικής ανεπάρκειας και συνεπώς  αναξιοπιστίας απομακρύνουν τους νέους ανθρώπους από τον πρωτογενή  τομέα και την αγροτική δραστηριότητα 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός 

1. Τι προτίθεται να πράξει για τους αγρότες που δεν έχουν ακόμα  καταρτιστεί προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα λήψης της β’  δόσης ενίσχυσής τους; 

2. Γιατί, δεδομένης της ιδιαίτερης συγκυρίας, δεν αξιοποιήθηκε  νωρίτερα και μέχρι σήμερα, το εργαλείο της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης των νέων αγροτών; 

3. Προτίθεται να προβεί στην παράταση ή την ανανέωση του  ανωτέρω προγράμματος κατάρτισης και με ποιους άλλους  τρόπους θα ενθαρρύνει την εκπαίδευση των νέων αγροτών; 

Scroll to Top