Ένας χρόνος χωρίς κλινικές ασκήσεις και εργαστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές των Σχολών Επιστημών Υγείας

Ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας, τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά με την εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεκπαίδευσης. Ενώ στην αρχή της υγειονομικής κρίσης ήταν κατανοητό το αναγκαίο  μέτρο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου,  πλέον γίνεται φανερή η απουσία σχετικών κυβερνητικών μέτρων με αποτέλεσμα την  υποβάθμιση της ποιότητας τόσο της διδακτικής όσο και της ερευνητικής διαδικασίας  στα ΑΕΙ. 

Η διαπίστωση αυτή επισημαίνεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, τις Συγκλήτους των  ΑΕΙ (πχ: ΕΚΠΑ, Ιωάννινα, Θεσσαλία), τους συλλόγους μελών ΔΕΠ και φοιτητών, οι  οποίοι τονίζουν την άμεση ανάγκη να επιστρέψουν στα ΑΕΙ αφού η κυβέρνηση λάβει  όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. 

Πιο ειδικά, στα Τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Φαρμακευτική,  Οδοντιατρική και Νοσηλευτική), οι κλινικές, οι πρακτικές ασκήσεις και τα  εργαστηριακά μαθήματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή με μόνη  εξαίρεση για τους φοιτητές του 6ου έτους της Ιατρικής. Συνεπώς, υπάρχει σοβαρό  πρόβλημα με την εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς οι ασκήσεις αυτές δε μπορούν να  πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Επίσης, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί  το τρέχον εξάμηνο για τους εν λόγω φοιτητές.

Η κυβέρνηση όφειλε να έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την  επιστροφή των φοιτητών στη δια ζώσης κλινική, εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.  Αντίθετα, μέχρι και σήμερα, δεν έχει προβεί σε κανένα σχετικό σχεδιασμό και δεν έχει  μεριμνήσει για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των φοιτητών που φοιτούν στις  Σχολές Επιστημών Υγείας, οι οποίοι διενεργούν κλινικό έργο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 

1. Πότε και με ποια μέτρα θα επιστρέψουν οι φοιτητές των Σχολών Επιστημών  Υγείας στη δια ζώσης κλινική, εργαστηριακή και πρακτική άσκηση;

2. Υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε οι εν λόγω φοιτητές να ενταχθούν άμεσα στο  πρόγραμμα εμβολιασμού; 

Scroll to Top