Άμεση ανάγκη στήριξης των μισθωτών σχολικών κυλικείων

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους μισθωτές σχολικών κυλικείων, που βλέπουν το μέλλον  τους να διαγράφεται ζοφερό, καθώς ο κλάδος τους αποτελεί έναν από τους κλάδους που  έχει θιγεί και θα θιγεί ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς  μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, να έχει λάβει μέχρι στιγμής επαρκή και έμπρακτη  οικονομική στήριξη από την Κυβέρνηση. 

Κάποιοι, λιγοστοί Δήμοι της χώρας λειτουργώντας αυτοβούλως, δέχθηκαν να στηρίξουν  τα αιτήματά τους, όπως τη μείωση κατά 50% των ενοικίων για τα επόμενα δύο χρόνια και  την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης που λήγουν, για ακόμη δύο χρόνια σε όσους  το επιθυμούν. Τα μέτρα αυτά αφορούν ένα μικρό ποσοστό μισθωτών σχολικών κυλικείων  και δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου. 

Τα σχολικά κυλικεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από τις 10 Μαρτίου 2020, με  μικρά διαλείμματα λειτουργίας, της τάξης των 10 και 20 ημερών. Συνολικά και κατά μέσο  όρο, τους τελευταίους 12 μήνες, έχουν εργαστεί 50 ημέρες.  

Σύμφωνα με τους ίδιους τους μισθωτές σχολικών κυλικείων οι 8.500 μικρές επιχειρήσεις,  τα σχολικά κυλικεία, για την διάρκεια των 12 μηνών, έλαβαν μόλις 1334 ευρώ ως  αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οι επαγγελματίες αυτοί, που βρίσκονται κοντά στην σχολική κοινότητα και φροντίζουν,  στις περισσότερες περιπτώσεις να κρατούν σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες παροχών  τους, ακολουθώντας πιστά την κείμενη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα τους, αλλά  και τους υγειονομικούς κανόνες, βρίσκονται σήμερα, όπως συνέβη και κατά το  προηγούμενο σχολικό έτος, εντελώς ανοχύρωτοι και ανυπεράσπιστοι. 

Μετά από 7 μήνες αναστολής λειτουργίας τους, νομοθετήσατε έκπτωση 40% στα  μισθώματα που καταβάλλονται στους οικείους δήμους και είναι απορίας άξιο, με ποια  έσοδα θα μπορέσουν να καταβάλλουν το υπόλοιπο 60%. 

Τα πρόσφατα μέτρα, που ανακοινώσατε, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου  Οικονομικών στις 11/3/2021 και βάσει του άρθρου 29 του 4772/21, περιλαμβάνουν  επιδότηση παγίων εξόδων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία,  ωστόσο η προϋπόθεση της απασχόλησης ενός τουλάχιστον εργαζόμενου, αποκλείει τα  σχολικά κυλικεία, καθώς πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις ή  αυτοαπασχολούμενων ειδικων κοινωνικών κατηγοριών μάλιστα (πολύτεκνοι,  μονογονείς).  

Επειδή, ο κλάδος οδεύει προς ολική κατάρρευση. 

Επειδή, οι μισθωτές σχολικών κυλικείων είναι στην πλειοψηφία τους ειδικές κοινωνικές  κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, κ.λ.π.). 

Επειδή, πρόκειται για επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με  κρατική εντολή και συνεπώς χρήζουν άμεσης και σημαντικής στήριξης.

Επειδή, βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους, λόγω των συνθηκών, είναι  σχεδόν αδύνατον να καλυφθούν οι πάγιες υποχρεώσεις τους. 

Ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να απαλλάξουν τους μισθωτές σχολικών κυλικείων από τα  μισθώματα, επιδοτώντας τους Δήμους για την απώλεια των εσόδων που  αντιστοιχούν σε αυτά; 

2. Ποια πρόσθετα μέτρα θα λάβουν ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο κλάδος των  μισθωτών σχολικών κυλικείων; 

3. Προτίθενται να εξαιρέσουν τα σχολικά κυλικεία από τα κριτήρια επιδότησης  παγίων εξόδων;

Scroll to Top