Θέσπιση πρωτοκόλλων λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων για την προετοιμασία των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ

Η πανδημία του COVID-19, εδώ και πολλούς μήνες έχει διαμορφώσει  ένα νέο, εντελώς διαφορετικό τοπίο, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής  ζωής. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί ο χώρος του αθλητισμού και  της παιδείας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ και 12 περίπου μέρες είναι κατά  βάση κλειστές, εκτός ελαχίστων χρονικών περιόδων που ναι μεν ήταν  προσβάσιμες, πλην όμως με πολύ αυστηρούς ποσοτικούς και χρονικούς  περιορισμούς για τους αθλούμενους. Μεταξύ βέβαια των αθλουμένων  περιλαμβάνονται και οι μαθητές, οι οποίοι, προσπαθούν να πετύχουν την  είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στις Στρατιωτικές  Σχολές και στις Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και στα ΤΕΦΑΑ.  

Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών  Σωμάτων Ασφαλείας Αστυνομικών Σχολών και των ΤΕΦΑΑ, πέραν της  συμμετοχής τους στις γραπτές Πανελλήνιες Εξετάσεις, υποβάλλονται  συμπληρωματικά σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες συνθέτουν  ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες,  Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες. Εστιάζοντας στις Αθλητικές  δοκιμασίες των Σχολών αυτών, κατά γενική ομολογία, αυτές χαρακτηρίζονται  για τα πολύ αυστηρά (υψηλών επιδόσεων) όρια, τα οποία μάλιστα είναι κοινά  και για τα 2 φύλα.  

Όμως, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία σοβαρής άθλησης κατά την  παρελθούσα θερινή περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος), το γεγονός ότι τα γήπεδα  είναι κλειστά με περιορισμένη πρόσβαση, όπως κλειστά είναι και τα  γυμναστήρια, και φυσικά και τα σχολεία στο μεγαλύτερο διάστημα του  σχολικού έτους, γίνεται εύκολα αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται για τους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν  στα αυστηρά όρια επιτυχίας στις αθλητικές δοκιμασίες υπό αντίξοες συνθήκες  και με ελλιπή και ανεπαρκή προετοιμασία, καθώς εδώ και 12 μήνες δεν έχουν  τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης αθλητικής προετοιμασίας, που  απ’ ότι φαίνεται έχει δυστυχώς διαλάθει της προσοχής του Υπουργείου. Το  γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο διάστημα που δεν λειτούργησε η  δημόσια εκπαίδευση (σχολεία) και την παύση λειτουργίας των κλειστών  γυμναστηρίων (ζήτημα αν λειτούργησαν συνολικά 2-3 μήνες το τελευταίο έτος  με τους πολύ αυστηρούς περιορισμούς και εκεί) δεν επέτρεψε στους μαθητές  του Λυκείου να γυμνάζονται συστηματικά, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως ανεπαρκής η οποιαδήποτε προετοιμασία σε σοβαρή βάση και με την  επίβλεψη ειδικών. Η ατομική προετοιμασία (χωρίς μεθοδικότητα, χωρίς  πρόγραμμα κλπ) υπήρξε και παραμένει η νόμιμη μοναδική διέξοδος, στο  βαθμό που ο φόρτος των μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου το επιτρέπει. Οι μαθητές  που επέλεξαν αυτοσχεδιάζοντας τις ατομικές προπονήσεις, πολύ καλώς το  έπραξαν, πλην όμως για σφαιροβολία, άλμα εις μήκος και κολύμβηση  υφίστανται σημαντικοί τεχνικοί περιορισμοί και πρακτικές δυσκολίες, όπως και  η εκμάθηση εκκίνησης από βατήρα ή τεχνική ρίψης, τα οποία είναι ιδιαίτερης  σημασίας αντικείμενα. 

Δυστυχώς, εάν οι πρακτικές δοκιμασίες για τις Στρατιωτικές και  Αστυνομικές Σχολές πραγματοποιηθούν με τα ισχύοντα αυστηρά όρια, οι  μαθητές δεν θα είναι στοιχειωδώς προετοιμασμένοι για τα αγωνίσματα στα  οποία εξετασθούν. Είναι αδύνατο οι μαθητές- αθλητές θα μπορέσουν εντός  των επομένων 2-3 μηνών να βρεθούν ξανά στο επίπεδο φυσικής και  αγωνιστικής κατάστασης προ της πανδημίας (12-15 μήνες πριν). Εξαιρετικά  δύσκολα θα ανακτήσουν το χαμένο έδαφος όσον αφορά στη φυσική τους  κατάσταση για τα αγωνίσματα που πρόκειται να εξεταστούν, με δεδομένο ότι  την εν λόγω περίοδο προετοιμάζονται παράλληλα και για τις Πανελλήνιες  Εξετάσεις (πολύωρη μελέτη), ενώ πάντα ελλοχεύει η καταστροφική  πιθανότητα τραυματισμού ή νόσησης από τον COVID-19.  

Επειδή, πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα, ώστε οι αθλητικές  εγκαταστάσεις (γήπεδα) να ανοίξουν άμεσα και κατά προτεραιότητα για τους  υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που έχουν δηλώσει επιθυμία  εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ, στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές Σωμάτων  Ασφαλείας, ώστε να μπορούν να προπονηθούν για τα αγωνίσματα στα οποία  θα εξεταστούν, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Επειδή, παράλληλα, η Πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την  ιδιαιτερότητα της κατάστασης και να προβεί άμεσα σε εξορθολογισμό και  σταθμισμένη μείωση των (αυστηρών) ορίων σε όλα τα εξεταζόμενα  αθλήματα για την τρέχουσα, αλλά και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.  

Επειδή, πρέπει η Κυβέρνηση, να λάβει άμεσα αποφάσεις  (αναπροσαρμογή – μείωση των ορίων σε όλα τα αθλήματα των ΠΚΕ),  ώστε οι εξετάσεις να παραμείνουν μεν αδιάβλητες, αλλά να γίνουν σε μια πιο  «υγιή» και αντιπροσωπευτική βάση, προκειμένου να μην χάσει «αδίκως» την  ευκαιρία κανείς υποψήφιος Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός 

1. Προτίθεται το Υπουργείο, όπως ορθά διέγνωσε το πρόβλημα και  μείωσε την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων, να εκλογικεύσει και  τα όρια στις αθλητικές δοκιμασίες με αναπροσαρμογή – μείωση  των ορίων σε όλα τα αθλήματα των ΠΚΕ;  

2. Προτίθεται να προβεί στην λήψη μέτρων και στην σύνταξη ειδικών  πρωτοκόλλων, που θα αφορούν στην πρόσβαση στους χώρους  των γηπέδων και των γυμναστηρίων για τους υποψήφιους των  Πανελλαδικών Εξετάσεων που έχουν δηλώσει επιθυμία  εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ, στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές  Σωμάτων Ασφαλείας;  

Scroll to Top