Ένταξη επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης του Υπο-Μέτρου 4.1. της Δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αντί να αναζητά λύσεις προκειμένου να  υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα Σχέδια Βελτίωσης, έχει προκαλέσει  σειρά διαδικαστικών και γραφειοκρατικών προβλημάτων. Παρά τις διαρκείς  προειδοποιήσεις και εκκλήσεις τόσο των ενδιαφερόμενων αγροτών όσο και των  εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση όχι απλώς έχει αδιαφορήσει  αλλά έχει προκαλέσει σειρά καθυστερήσεων στον έλεγχο των αιτήσεων, στην  τελική έγκριση των αιτήσεων και βέβαια στην εκταμίευση των ποσών για να  υλοποιηθούν έγκαιρα όσα σχέδια εγκρίθηκαν και να διατεθούν οι πόροι όσων  σχεδίων αν και εγκρίθηκαν δεν υλοποιήθηκαν, ώστε να διατεθούν στους  επιλαχόντες.  

Ενδεικτικό της επιτελικής αδιαφορίας είναι το γεγονός ότι σε σειρά ερωτήσεων  για το Υπο μέτρο 4.1 της δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ, (Αριθ. Πρωτ. 4375/19.02.2021,  9944/23.09.2020, 8394/21.07.2020, 5031/19.03.2020 και 3857/07.02.2020) η  πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, είτε δεν απαντά και δεν παρεμβαίνει για να  αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες, είτε αρνείται την πραγματικότητα  παραθέτοντας μια σειρά διαδικασιών που επέτειναν τελικά τα προβλήματα που  αντιμετώπισαν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες. Το αποτέλεσμα τελικά είναι περίπου  το 40% των αιτήσεων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης στην  Κεντρική Μακεδονία να έχουν χαρακτηριστεί επιλαχόντες και εν τέλει να μην  υλοποιούνται. Δυσμενέστερη ακόμα είναι η πραγματικότητα για τους Σερραίους  αγρότες, σε ένα Νομό που πλήττεται από την υπανάπτυξη, την ύφεση και την  διαρκή μείωση των αγροτικών εισοδημάτων. Στο Νομό Σερρών υποβλήθηκαν  συνολικά 659 Σχέδια Βελτίωσης, εκ των οποίων εγκρίθηκαν μόλις τα 320,  απορρίφθηκαν 48 και χαρακτηρίστηκαν επιλαχόντες 291 αγρότες.  

Όπως καταγγέλλουν μάλιστα οι εκπρόσωποι των επιλαχόντων αγροτών,  μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου,  αν και η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων, επικαλείται τα χρονικά  όρια που τίθενται για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αντί να  αναζητά τρόπους είτε αύξησης του προϋπολογισμού είτε διάθεσης σε  επιλαχόντες των πόρων που δεν αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση των  εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης. 

Με πρωτοφανή μάλιστα κυνισμό, η κυβέρνηση τονίζει ότι οι προτάσεις που  χαρακτηρίστηκαν επιλαχούσες πρακτικά έχουν απορριφθεί, αφού σε  οποιαδήποτε μελλοντική πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και  κτηνοτρόφοι θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου νέα Σχέδια Βελτίωσης με ότι  αυτό συνεπάγεται για το κόστος που θα κληθούν εκ νέου να καταβάλλουν για  να καταθέσουν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης.  

Ο εμπαιγμός των αγροτών που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις καλλιέργειές  τους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής που αναίτια έχει αυξηθεί από τις  κυβερνητικές πολιτικές, είναι ακόμα μεγαλύτερος εάν ληφθεί υπόψη, ότι η  κυβέρνηση θα μπορούσε εύκολα σε αυτές τις συνθήκες να έχει εξασφαλίσει πιο  ελαστικά χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων  βελτίωσης αλλά και να έχει εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την  υλοποίηση και των επιλαχόντων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι προτεραιότητες  όμως της σημερινής κυβέρνησης φαίνεται να είναι η ικανοποίηση κατά  προτεραιότητα των συμφερόντων της γερμανικής βιομηχανίας παρά η  αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της παραγωγικής βάσης της  χώρας μας. Αυτό άλλωστε υποδηλώνει το γεγονός ότι τα σχέδια της  κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης βρέθηκαν  στα χέρια Γερμανών Βουλευτών πριν αυτό συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, διανεμηθεί στους Βουλευτές όλων των κομμάτων και συζητηθεί με  τους κοινωνικούς εταίρους, τις παραγωγικές δυνάμεις και την ελληνική Βουλή.  

Η κυβέρνηση εάν ήθελε πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και  να συνδράμει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς  παραγωγής της χώρας, θα είχε ήδη εξασφαλίσει και αναγγείλει την υλοποίηση  του συνόλου των Σχεδίων Βελτίωσης των αγροτών που έχουν χαρακτηριστεί  επιλαχόντες, από το Ταμείο Ανάκαμψης.  

Επειδή η αδιαφορία της κυβέρνησης ανέτρεψε τις δυνατότητες  εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής στο Νομό Σερρών και την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Επειδή, λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας και των  μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση το εισόδημα των αγροτών  και των κτηνοτρόφων στο Νομό Σερρών έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο 

Επειδή ο Νομός Σερρών παραμένει ένας από τους φτωχότερους Νομούς της  Ελλάδας που απειλείται όλο και περισσότερο και από πληθυσμιακή  συρρίκνωση και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή ειδικών σχεδίων 

αντιστροφής της οικονομικής φτωχοποίησης και της πληθυσμιακής  συρρίκνωσης 

Επειδή, το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αξιοποιηθεί πρώτα και κύρια για την  επούλωση των οικονομικών ζημιών των πληττόμενων κλάδων της χώρας και  οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αν και ανήκουν στους πληττόμενους  επαγγελματίες έχουν στηριχθεί ελάχιστα έως σήμερα από την κυβέρνηση 

Επειδή η ΕΕ παρέχει σχετική ευελιξία στις χώρες μέλη σε ότι αφορά την  αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο 

Επειδή στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα Σχέδια Βελτίωσης των αγροτών  που είναι επιλαχόντες είναι έργα ώριμα, θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στον  εκσυγχρονισμό, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη μείωση  του κόστους παραγωγής  

Επειδή η υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης των αγροτών που έχουν  χαρακτηριστεί επιλαχόντες θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη  της ελληνικής περιφέρειας όπως ο αγροτικός Νομός Σερρών 

Επειδή τα Σχέδια Βελτίωσης που πληρούσαν τους όρους δεν έρχονται σε  αντίθεση αλλά είναι εναρμονισμένα με τους γενικά διατυπωμένους στόχους του  Ταμείου Ανάκαμψης 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα εγκεκριμένα Σχέδια  Βελτίωσης για την Κεντρική Μακεδονία και το Νομό Σερρών;

2. Σε τι ύψος ανέρχονται τελικά οι πόροι που θα αξιοποιηθούν από  τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε  τι ύψος αυτά που δεν θα απορροφηθούν τελικά;  

3. Πόσα είναι τα χρήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση του  συνόλου των επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης που έχουν  αξιολογηθεί και πληρούν τους όρους υλοποίησης;  

4. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθούν Σχέδια Βελτίωσης  από τη λίστα των επιλαχόντων στο Νομό Σερρών και την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τα μη υλοποιήσιμα  εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης; 

5. Προτίθεται η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το σύνολο των  επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς  να χρειαστεί να υποβληθούν νέοι φάκελοι δεδομένου ότι έχουν  αξιολογηθεί πρόσφατα και τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων  δικαιούχων δεν έχουν ακόμα τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό; 

6. Συμμερίζεται η κυβέρνηση το ότι ο πρωτογενής τομέας στην  Ελλάδα ανήκει στους πληττόμενους κλάδους και η αποκατάσταση των εισοδημάτων του σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και τη  βελτίωση των καλλιεργειών μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά  στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;  

Scroll to Top