Θα μειωθεί τελικά ο αριθμός των υπαλλήλων των ΕΛΤΑ που εργάζονται στη διανομή στη Μονάδα Διανομής Σερρών ή όχι;

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της στελέχωσης της Μονάδας Διανομής των ΕΛΤΑ στις Σέρρες (Αριθ. Πρωτ. 3904/04.02.2021), καθώς η διοίκηση των ΕΛΤΑ άλλα  υποστηρίζει στις απαντήσεις στην προαναφερθείσα ερώτηση και άλλα φαίνεται  να περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της για τον «εξορθολογισμό» των υπηρεσιών  στην πόλη και το Νομό Σερρών, όπως εξαγγέλθηκαν στους εργαζόμενους.  Συγκεκριμένα, στην ερώτηση που καταθέσαμε στη Βουλή (Αριθ. Πρωτ.  3904/04.02.2021) τονίζαμε ότι ο σχεδιασμός που εξαγγέλθηκε στους  εργαζόμενους για τη Μονάδα Διανομής Σερρών, μείωνε τους διανομείς σε μόλις  τρεις από δέκα που υπηρετούσαν σε αυτή το 2019. Στην απάντηση της  διοίκησης των ΕΛΤΑ (Αριθ. Πρωτ. 4.2/115/11.02.2021) που μας διαβιβάστηκε  μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος των  ΕΛΤΑ, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Στη Μονάδα  ∆ιανοµής Σερρών εργάζονται δεκατρείς (13) υπάλληλοι, εκ των οποίων πέντε  (5) εκτελούν το έργο της διανομής», αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι δεν  υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω μείωση των διανομέων. Αντίθετα, σε  σχετικό υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Σερρών, προς τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ (Αριθ. Πρωτ. 125/12.03.2021), παρατίθενται  αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ του Νομού Σερρών  ζητούν από την διοίκηση να αναιρέσει τους σχεδιασμούς της για την μείωση  των διανομέων σε μόλις τρεις καθώς εάν τελικά υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, θα είναι πρακτικά αδύνατη η εξυπηρέτηση των κατοίκων των  Σερρών και των περιφερειακών περιοχών που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα  Διανομής των Σερρών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Μας ανακοινώθηκε  από τη διοίκηση ότι θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω μείωση των αστικών  διανομέων και ο αριθμός αυτών θα περιοριστεί στους 3! Κάτι το οποίο αποτελεί  σοβαρό πλήγμα στην εκτέλεση του έργου μας και στην ακώλυτη και ταχεία  εξυπηρέτηση των πολιτών». Πέραν αυτών όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι  στα ΕΛΤΑ Σερρών, η σημαντική μείωση του προσωπικού των ΕΛΤΑ, σε  συνδυασμό με την αύξηση των ταχυμεταφορών (πόρτα – πόρτα) που  παρατηρείται τα τελευταία χρόνια θα δυσχεράνει σημαντικά, λόγω έλλειψης  προσωπικού, τη διαδικασία διανομής στο σχεδιασμό D3, με ότι αυτό  συνεπάγεται για την διατήρηση της αξιοπιστίας των ΕΛΤΑ σε μια περιοχή  80.000 μόνιμων κατοίκων, χωρίς να υπολογίζονται οι χιλιάδες φοιτητές, όπου  συγκεντρώνεται το κύριο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας του Νομού  Σερρών.  

Πέραν όμως των πολύ καίριων επιχειρημάτων των εργαζομένων, που έχουν  άμεση γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά και μπορούν  να προβλέψουν πόσο θα δυσκολέψει το έργο τους η συγκεκριμένη απόφαση  της διοίκησης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε μια περίοδο ραγδαίας  ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω της πανδημίας, η διοίκηση των  ΕΛΤΑ επιλέγει να μειώσει τους διανομείς. Είναι σαφές, ότι ενώ το ηλεκτρονικό  εμπόριο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και το εμπιστεύονται  διαρκώς περισσότεροι καταναλωτές, τα ΕΛΤΑ σχεδιάζουν να μειώσουν την  ποιότητα των υπηρεσιών τους μέσω της μείωσης των διανομέων  υποχρεώνοντας τελικά τόσο τις επιχειρήσεις των Σερρών όσο και τους  κατοίκους να επιλέξουν άλλους παρόχους αυτών των υπηρεσιών παρά το ότι  θα κοστίζουν περισσότερο. Η διαφαινόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών των  ΕΛΤΑ στις Σέρρες, επομένως, θα στερήσει από την τοπική οικονομία και τις  τοπικές επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ανταγωνιστικούς όρους  σε όλο το φάσμα του ραγδαία αναπτυσσόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Εντύπωση τέλος προκαλεί το γεγονός ότι τόσο από την επιστολή του Συλλόγου  Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Σερρών, όσο και από τις απαντήσεις του Διευθύνοντος  Συμβούλου των ΕΛΤΑ στη προηγούμενη ερώτησή μας, καθίσταται σαφές ότι  υλοποιείται συνολικά στα ΕΛΤΑ ένα σχέδιο πλήρους μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. Λαμβάνοντας λοιπόν ότι η  σημερινή διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα τέτοιο σχέδιο  μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, ανεξάρτητα εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με  αυτό, δεν γίνεται κατανοητή η προκήρυξη διαγωνισμού στις 31 Μαρτίου 2021,  με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, για την επιλογή  ιδιώτη συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει να προτείνει, να εφαρμόσει και να  υποστηρίξει το νέο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου ΕΛΤΑ με βάση τα νέα  δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία αλλά και τις αλλαγές στην καθολική  υπηρεσία. Κοινώς, η διοίκηση των ΕΛΤΑ φέρεται διατεθειμένη να πληρώσει σε  ιδιώτη ανάδοχο περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ για να προτείνει, να εφαρμόσει  και να υποστηρίξει ένα σχέδιο μετασχηματισμού που υλοποιείται ήδη. Αν δεν  ισχύει αυτό τότε η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει ήδη εξαγγείλει σημαντικές μειώσεις  προσωπικού και υποβάθμισης των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ στη βάση ενός  σχεδίου που προς το παρόν δεν υπάρχει και κατά συνέπεια είναι άγνωστο σε  ποια δεδομένα θεμελιώνονται, εάν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες  και στα νέα δεδομένα οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί σε όλους τους  εργαζόμενους.  

ΕΠΕΙΔΗ τελικά δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι διανομείς θα συνεχίσουν να  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μονάδα Διανομής Σερρών αφού άλλα λέει  η Διοίκηση των ΕΛΤΑ στην απάντησή της στη Βουλή και άλλα έχει διαμηνύσει  στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ 

ΕΠΕΙΔΗ η έτι περαιτέρω μείωση του αριθμού των διανομέων στη Μονάδα  Διανομής των Σερρών θα υποβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες  στους 80.000 μόνιμους κατοίκους και τους χιλιάδες φοιτητές που  εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ στις Σέρρες  

ΕΠΕΙΔΗ η υποβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ στην πόλη και το Νομό  Σερρών στερεί από τις επιχειρήσεις του Νομού Σερρών τη δυνατότητα να  συμμετέχουν με το μικρότερο δυνατό κόστος στη διαρκώς αναπτυσσόμενη  ηλεκτρονική αγορά 

ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι σαφές εάν η διοίκηση των ΕΛΤΑ υλοποιεί σήμερα σχέδιο  μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ στη βάση των πραγματικών σημερινών  δεδομένων και ρεαλιστικών προβλέψεων για το μέλλον ή εάν αποφασίζει άνευ  σχεδίου δεδομένου ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιώτη  συμβούλου που θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει το συγκεκριμένο σχέδιο 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Έχει ή όχι εξαγγελθεί από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ προς τους  εργαζόμενους η μείωση των διανομέων στη Μονάδα Διανομής  ΕΛΤΑ Σερρών σε τρεις; 

2. Έχει ή όχι εκπονήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ σχέδιο  μετασχηματισμού του ομίλου και των υπηρεσιών του ΕΛΤΑ στη  βάση των νέων δεδομένων της πανδημίας και των αλλαγών στην  καθολική υπηρεσία; 

3. Δεδομένου ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ στις αποφάσεις  αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ που μέχρι σήμερα έχουν επιφέρει  σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων και το κλείσιμο  υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε πολλές περιοχές κυρίως της  Περιφέρειας, επικαλείται το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ  που η ίδια έχει καταρτίσει και υλοποιεί, πώς αιτιολογείται η  προκήρυξη διαγωνισμού προϋπολογισμού άνω των 5  εκατομμυρίων ευρώ, για την εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου  που υποτίθεται ότι ήδη υλοποιείται; 

Scroll to Top