Ανανέωση όλων των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου παραμένει σταθερά μια από τις παραγωγικότερες στην Ευρώπη, αυτό  συμβαίνει κυρίως λόγω του υψηλού αισθήματος ευθύνης, της υψηλής ειδίκευσης αλλά και της  εμπειρίας των υπαλλήλων τόσο του τακτικού προσωπικού όσο και των συμβασιούχων. 

Ένας σημαντικός αριθμός συμβασιούχων ορισμένου χρόνου εργάζονται στην Υπηρεσία Ασύλου για  σχεδόν 10 έτη, ενώ οι περισσότεροι έχουν μέσο όρο υπηρεσίας τα 4 έτη και εξακολουθούν να  προσφέρουν καθημερινά με αυταπάρνηση. 

Παρά την δεδομένη σημαντική συνεισφορά των υπαλλήλων αυτών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει ως αναλώσιμους με αποκορύφωμα πριν από ένα χρόνο όταν  χωρίς επαρκή νομική και διοικητική αιτιολόγηση αποφάσισε να μην ανανεώσει 17 εξ’ αυτών  αναγκαζόμενη τελικά, αν και μερικώς, να συμμορφωθεί με τις προσωρινές αποφάσεις των  δικαστηρίων υπέρ των εργαζόμενων . 

Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση στις θέσεις τους όλων των εργαζόμενων αυτής της νευραλγικής  Υπηρεσίας -το προσωπικό της οποίας πενταπλασιάστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- είναι  προς όφελος όχι μόνο της ίδιας της Υπηρεσίας, αλλά και του Υπουργείου, της χώρας συνολικά, καθώς  και των ανθρώπων που αιτούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα. 

Επειδή, οι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου προσφέρουν σε μεγάλο βαθμό στη θετική εικόνα  και την υψηλή απόδοση της Υπηρεσίας Ασύλου. 

Επειδή, η αβεβαιότητα των εργαζόμενων δεν μπορεί να συνεχίζεται. 

Επειδή, το εν λόγω προσωπικό έχει αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα ανανεώσει εγκαίρως τις συμβάσεις του συνόλου των εργαζομένων της Ελληνικής  Υπηρεσίας Ασύλου; 

2. Θα προχωρήσει σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων στην Υπηρεσία με σημαντική  μοριοδότηση της εξειδικευμένης προϋπηρεσίας, ώστε να μην χαθεί η σημαντική  εμπειρία που έχει αποκτηθεί; 

Scroll to Top