Η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει με ανοχύρωτα δάση και κυβερνητική αδιαφορία

Πλησιάζοντας τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει αφήσει  καμία αμφιβολία για το πόσο αδιάφορη είναι για το περιβάλλον, τη διαχείριση και την  προστασία του. Με επιτελικό τρόπο και φωτογραφική νομοθέτηση, ξεκαθάρισε πως η  ιδεοληψία της για εξυπηρέτηση μεγάλων και φίλα προσκείμενων ιδιωτικών  συμφερόντων προηγείται της περιφρούρησης, αξιοποίησης και προαγωγής του φυσικού  πλούτου της χώρας και της ευρύτερης κοινωνικής ευημερίας. 

Έτσι την ώρα που διαφημίζει αναδασώσεις και τη χρηματοδότησή τους από το ταμείο  ανάκαμψης, χωρίς σχέδιο και μελέτη, έχει παγώσει τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης  Δασικών Πυρκαγιών (ΦΕΚ Β΄ 2863/5-7-2019), που αποτέλεσε το πρώτο σχέδιο δράσης  της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, μιας πρωτοβουλίας και επιτυχίας της κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ, που έλειπε χρόνια από την Ελλάδα και προέβλεπε την χρηματοδότηση με 140  εκατ € των δασικών υπηρεσιών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, την πρόσληψη  550 δασολόγων και δασοπόνων (200 εκ των οποίων ως μόνιμοι και ενταγμένοι στον  απαραίτητο προγραμματισμό για το 2019) με εξασφαλισμένη την ένταξη της  χρηματοδότησης στο ΠΔΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αντ’ αυτού η νέα αντιπυρική περίοδος 2021 ξεκινά με υποστελεχωμένα Δασαρχεία και  Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και χωρίς καμία μέριμνα για τη  δασο- και πυροπροστασία, μια που λόγω των ακραίων φαινομένων που οφείλονται στη  κλιματική κρίση η πρόληψη θεωρείται αναγκαία όσο ποτέ.

Στις 30/3/2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλη την ασφυκτική οικονομική εποπτεία  λόγω μνημονίων κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους και προκήρυξε το “Πρόγραμμα  Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών” που  σχεδίασαν από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος με στόχους: αφενός  μεν την εξυπηρέτηση αναγκών σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας για  την αντιπυρική προστασία, αφετέρου δε την ένταξη και κατάρτιση ανέργων σε ένα  εξειδικευμένο και παραγωγικό κλάδο με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά  εργασίας. 

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ, απευθύνθηκε σε 5.066 ωφελούμενους,  οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με βάση των  καταγεγραμμένων αναγκών τους, είχε αρχική διάρκεια 8 μηνών, η οποία παρατάθηκε  (ΚΥΑ 9.1765/ ΦΕΚ Β΄969/2019) για να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δασικά  οικοσυστήματα και να προστατέψει τις κατοικημένες περιοχές, αποκομίζοντας τα οφέλη  από την εργασία και τις δεξιότητες της προηγούμενης περιόδου. 

Μετά τη λήξη του Προγράμματος η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να προχωρήσει στην  αξιολόγηση του προγράμματος παράλληλα με την ορθή οργάνωση και στελέχωση των  υπηρεσιών για τη δασοπροστασία, αλλά και την αξιοποίηση της εμπειρίας και των  δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, αδιαφόρησε πλήρως αφήνοντας τον συγκεκριμένο τομέα  στην τύχη του.  

Έτσι ένα πρόγραμμα που παρήγαγε ένα ανεκτίμητο έργο για τον καθαρισμό των δασών  μετά από πολλά χρόνια αδράνειας της πολιτείας, για το οποίο υπηρεσίες όπως η  πυροσβεστική απέστειλαν επιστολές που διαπιστώνουν το αξιόλογο έργο και την καλή  συνεργασία, παραμένει ανεκμετάλλευτο. 

Επειδή πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας μας καλύπτεται από δάση 

Επειδή είναι η δεύτερη αντιπυρική περίοδος που ξεκινάει χωρίς να έχουν ληφθεί τα  απαραίτητα μέτρα, όπως η διάνοιξη δασικών δρόμων, η συντήρηση αντιπυρικών  ζωνών, ο καθαρισμός των δασών και η απομάκρυνση της βιομάζας και των εύφλεκτων  υλικών από αυτά προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών.  

Επειδή εργασίες όπως οι παραπάνω δεν έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια,  από τότε που σταμάτησε το τελευταίο Κοινωφελές Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του  ΟΑΕΔ. 

Επειδή όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε, πως το 2019 είχαμε τις λιγότερες  καμένες εκτάσεις των τελευταίων χρόνων (αποτέλεσμα των εργασιών πυροπροστασίας  του 2019 από τους ωφελούμενους του προγράμματος).

Επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και καμία  προκήρυξη δεν έχει έστω ανακοινωθεί. 

Επειδή μέσα στη δύσκολη υγειονομική και οικονομική κατάσταση της χώρας, όλοι  αντιλαμβάνονται πλέον, ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική και ωφέλιμη από την  καταστολή για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους (το κόστος αποκατάστασης μιας  πυρκαγιάς είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψής της). 

Επειδή οι Δασικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες (μόλις 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι οι  περισσότεροι εκ των οποίων πάνω από 55 ετών), ενώ η τελευταία είσοδος δασολόγων  έγινε το 2007 και η τελευταία είσοδος αγροφυλάκων το 2011 και οι εκτιμήσεις για  πρόσθετη στελέχωση ξεπερνούν τις 3.000 θέσεις. 

Επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία έχει παγώσει την  εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση και των Σχεδίων Δράσης και των  προσλήψεων που απορρέουν από αυτά. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 

1. Πρόκειται να προκηρύξουν διαγωνισμό, για την άμεση στελέχωση των  Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  με εξειδικευμένο και έμπειρο μόνιμο προσωπικό, δασολόγων, δασοπόνων,  δασεργατών, ειδικών δασοπροστασίας, χειριστών μηχανημάτων και  διοικητικών; 

2. Πως προτίθενται να εκμεταλλευτούν το προσωπικό, το οποίο έχει ήδη  εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και μέσω του  Κοινωφελούς Προγράμματος Δασοπυροπροστασίας του ΟΑΕΔ και ποια είναι  η αξιολόγηση του προγράμματος; 

3. Σκοπεύουν να μοριοδοτήσουν τις βεβαιωμένες δεξιότητες και την εμπειρία  των εργαζομένων αυτών κατά τη διαδικασία μόνιμων προσλήψεων και πως; 

4. Πως προτίθενται να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας αντιπυρικής  περιόδου, με ποιο προσωπικό και πότε θα αρχίσουν οι εργασίες και σε ποιο  βαθμό εφαρμόζεται η πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών του πρώτου  εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση; 

5. Ενδιαφέρεται η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό  δασοπροστασίας από το Κοινωφελές πρόγραμμα και με ποιον τρόπο;

Scroll to Top