Επιτακτική η ανάγκη παραμονής των εργαζόμενων μέσω του Γ’ κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στα Κ.Υ.Τ και τις λοιπές δομές φιλοξενίας

Μετά από αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας, με την υπ’ αρ.  0.5270/18.12.2020 (Β’ 5584) τροποιήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Πρόγραμμα κοινωφελούς  χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές  προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας  Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γ’  κύκλος» και παρατάθηκαν για ένα τετράμηνο οι συμβάσεις των ωφελούμενων. Σε λίγες ημέρες θα έρθει το τέλος της εν λόγω παράτασης χωρίς να έχει  διαπιστωθεί η βούληση των αρμόδιων Υπουργών για να διασφαλιστεί η  παραμονή των εν λόγω εργαζόμενων στις δομές όπου απασχολούνται. 

Επειδή, οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας είναι  απαραίτητοι για την ομαλή καθημερινή λειτουργία των Κ.Υ.Τ και των ανοικτών  δομών προσωρινής φιλοξενίας. 

Επειδή, η αβεβαιότητα των εργαζόμενων δεν μπορεί να συνεχίζεται. 

Επειδή, το προσωπικό που βρίσκεται στις αναφερόμενες δομές έχει  αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Θα εκδοθούν εγκαίρως οι απαραίτητες Αποφάσεις, με αναδρομική  ισχύ, για την παράταση του προγράμματος του Γ’ κύκλου  Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για τις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας  και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης;

2. Θα φροντίσουν ώστε όσοι συμμετείχαν και στους τρεις (Α, Β, Γ)  κύκλους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, να έχουν  μοριοδότηση εξειδικευμένης προϋπηρεσίας σε μελλοντικές  προκηρύξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για  πρόσληψη τακτικού και έκτακτου προσωπικού; 

Scroll to Top