Επαναλειτουργία Σχολών Οδηγών

Με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1558/17-04-2021 δίνεται η  δυνατότητα επαναλειτουργίας των Σχολών Οδηγών.  

Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης και  μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών  προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών ενώ διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων  επιτρέπεται μόνο για υποψήφιους οδηγούς λεωφορείων, φορτηγών και ΕΔΧ-ΤΑΧΙ. 

Το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων για τις υπόλοιπες  κατηγορίες, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των υποψήφιων οδηγών,  μπλοκάρει την διαδικασία απόκτησης διπλωμάτων οδήγησης από νέους οδηγούς, δεν τους  επιτρέπει να περάσουν στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης, αυτό της πρακτικής τους εξάσκησης  και βέβαια προκαλεί οικονομικά αδιέξοδα στους επαγγελματίες των σχολών οδηγών και των  εκπαιδευτών. 

Τα παραπάνω προβλήματα γίνονται εντονότερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι δραστηριότητες των  σχολών οδηγών έχουν ανασταλεί και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, συνεπώς  συσσωρεύονται προβλήματα που ξεπερνούν τον έναν χρόνο. 

Τέλος, λόγω πανδημίας έχει διακοπεί και η διαδικασία ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης  για τους οδηγούς άνω των 65 ετών, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν είτε χωρίς έγκυρο δίπλωμα  (δηλαδή παράνομα) είτε να μην κυκλοφορούν.  

Επειδή έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός υποψήφιων οδηγών που δεν μπορεί να αποκτήσει  δίπλωμα οδήγησης 

Επειδή η μη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων δεν επιτρέπει στους υποψήφιους οδηγούς να  περάσουν στο στάδιο της πρακτικής εξάσκησης  

Επειδή η μη ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης στους οδηγούς άνω των 65 ετών έχει ως  αποτέλεσμα είτε να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν ή να κυκλοφορούν παράνομα

Επειδή η λειτουργία των Σχολών Οδηγών είχε ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και  έχει δημιουργήσει ασφυκτικά, οικονομικά προβλήματα στις Σχολές Οδηγών και στους  Εκπαιδευτές 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή  ροή στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης σε νέους υποψήφιους οδηγούς;

2. Πότε προτίθεται να επιτρέψει την διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων σε όλες τις  κατηγορίες υποψηφίων οδηγών; 

3. Πότε προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση της διαδικασίας ανανέωσης των  διπλωμάτων οδήγησης στους οδηγούς άνω των 65 ετών; 

Scroll to Top