Πολλά ερωτηματικά για την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και των λοιπών φορέων Πολιτικής Προστασίας στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο

Όπως αποδείχτηκε από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της τελευταίας  δεκαετίας, που κατέκαψε την περασμένη εβδομάδα 72 χιλιάδες στρέμματα στα  Γεράνεια Όρη –εκ των οποίων τα 52 ήταν παρθένο δάσος1–, η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και η  έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποτελούν ακόμη ζητούμενα  για την χώρα μας.  

Οι ολοένα και εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις μεσογειακές  κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αντιπυρική  προστασία των δασών και των οικισμών. Το 2020 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός δασικών πυρκαγιών της δεκαετίας, ενώ σύμφωνα με στοιχεία για το  2021, έχουν καταγραφεί πάνω από 1400 πυρκαγιές μέχρι τα τέλη Απριλίου,  δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βάσει του ανακοινωθέντος από την Κυβέρνηση  σχεδιασμού, οι αρμόδιοι φορείς όφειλαν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την  προετοιμασία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τα προβλήματα  που εντοπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν να είναι πολυάριθμα. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται, βέβαια, η κατάσταση ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτικής  Προστασίας. 

Με πλήθος Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που έχουν κατατεθεί το  τελευταίο διάστημα από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ2,  αναδείχτηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές  και οι κατά τόπους υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και οι λοιποί  εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται καταρχάς το θεσμικό «αλαλούμ», αφού δεν  έχουν εκδοθεί ακόμη οι κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή του νόμου 4662/2020 περί Πολιτικής Προστασίας. Ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η  νομοθετική βάση, και κατά συνέπεια ποια θα είναι τα επιχειρησιακά σχέδια, που θα χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Επιπρόσθετα, πολλά ερωτηματικά αναφύονται σχετικά με την ανταπόκριση  των διαφόρων επιπέδων της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης (Δήμοι,  Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Ελληνική Αστυνομία,  Πυροσβεστικό Σώμα) στον προβλεπόμενο σχεδιασμό. 

Τέλος, αναφορικά με το Πυροσβεστικό Σώμα, διαπιστώνονται πολλά προβλήματα που αφορούν στο προσωπικό του· από τις διαφορετικές  προδιαγραφές των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) μεταξύ μόνιμων και  εποχικών πυροσβεστών, μέχρι την μη απόδοση των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) στους εργαζόμενους, καθώς και των αδειών παρελθόντων ετών3.  

Δυστυχώς, χαρακτηριστικό παράδειγμα της προβληματικής γενικής εικόνας  αποτελεί και η κατάσταση που επικρατεί στην Βοιωτία. Συγκεκριμένα,  παρατηρείται άνιση και ανορθολογική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Π.Ε., ως συνέπεια της υποστελέχωσης. Η  μετακίνηση προσωπικού προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Τανάγρας (που αριθμεί περίπου 40 πυροσβέστες), προερχόμενου από τις υπόλοιπες  Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Βοιωτίας (από την Π.Υ. Λιβαδειάς 10  εργαζόμενοι, από την Π.Υ. Θήβας περίπου 8-10 εργαζόμενοι κ.λπ.), λόγω των  αναγκών του στρατιωτικού αεροδρομίου, προκαλεί εύλογη ανησυχία. Οι εν  λόγω Υπηρεσίες καλύπτουν ήδη οριακά τις περιοχές ευθύνης τους και η  στέρηση του προσωπικού αυτού τις οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση.  

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη κατάλληλης, ξεχωριστής,  στέγης για την Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Βοιωτίας, η οποία  λειτουργεί υπό συνθήκες αναγκαστικής συστέγασης με την Πυροσβεστική  Υπηρεσία Λειβαδιάς (Τέρμα Φιλολάου). Πρόσφορη λύση στο πρόβλημα αυτό  θα μπορούσε να δοθεί με την ανέγερση κτηρίου για την Διοίκηση, εντός του  οικοπέδου έκτασης 6700 τ.μ. που ανήκει στην Π.Υ. Λιβαδειάς. 

Επομένως: 

Επειδή η καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη έδειξε ότι η φετινή  αντιπυρική περίοδος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί την κατάλληλη  προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον άριστο μεταξύ τους συντονισμό.  

Επειδή το κύριο βάρος της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών πέφτει στο  Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό,  αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό (ατομικό και μη).  

Επειδή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος υφίσταται –όπως και η  υπόλοιπη κοινωνία– τις υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, και έχουν  παρατηρηθεί περιπτώσεις εργαζόμενων που έχουν νοσήσει αυτή την περίοδο και απουσιάζουν, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη των  αναγκών που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχολογική κόπωση των  υπολοίπων (ρεπό, άδειες κ.λπ.). 

Επειδή, ειδικά για την περίπτωση της Π.Ε. Βοιωτίας, οι ανάγκες είναι  αυξημένες σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της και το προσωπικό που  μετακινείται από κάποιες εξ αυτών πρέπει να αναπληρώνεται άμεσα.  

Επειδή η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Βοιωτίας πρέπει να στεγαστεί σε ξεχωριστό κτήριο,  ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τον επιτελικό της ρόλο, υπό τις πλέον  κατάλληλες συνθήκες. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1) Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε το προσωπικό των Π.Υ. της  Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, να είναι εξοπλισμένο με τα  κατάλληλα ΜΑΠ, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του για απόδοση  των ημερήσιων αναπαύσεων και αδειών, αλλά και να γίνουν οι  απαραίτητες προσλήψεις ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες;  

2) Σκοπεύει να προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για  να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Υ. Τανάγρας και να μην χρειάζεται να  μετακινούνται πυροσβέστες από τις άλλες Π.Υ. της Βοιωτίας, με κίνδυνο την υπονόμευση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας;  

3) Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσει  άμεσα η ανέγερση κτηρίου για την Διοίκηση Π.Υ. Ν. Βοιωτίας;  

Scroll to Top