Προάσπιση της διαφάνειας κατά τον υπολογισμό των κενών στην εκπαίδευση

Στο πρόσφατο υπόμνημά1τους οι Αναπληρωτές Φυσικοί ΠΕ04.01 εγείρουν ζήτημα σχετικά  με την αναλογία προσλήψεων μεταξύ ειδικοτήτων του οικείου κλάδου. Το προκείμενο,  όμως, ζήτημα δεν αιφνιδιάζει, αντίθετα ανακινεί τη δυσπιστία και τη δριμεία κριτική του  εκπαιδευτικού κόσμου που αφορμάται από τις πράξεις πολιτικού ολοκληρωτισμού και  αδιαφάνειας στις οποίες επιδίδεται η παρούσα ηγεσία του υπουργείου παιδείας. 

Ενδεικτικά, η υπουργός παιδείας νομοθέτησε το άρθρο 123 του ν. 4763/2020 και  αγνοώντας την έντονη αποδοκιμασία του εκπαιδευτικού κλάδου, η οποία εκφράστηκε με  την αποχή – ρεκόρ, άνω του 90%, από τις ηλεκτρονικές εκλογές, συγκροτεί τα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς την συμμετοχή αιρετών που προέκυψαν από δημοκρατικές  διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό υπονόμευσε τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων με την ουσιαστική έλλειψη ελέγχου από τα σωματεία των εκπαιδευτικών. Άλλωστε το κλίμα  δυσπιστίας εντείνεται και από το γεγονός ότι η ΟΛΜΕ, αν και έχει ζητήσει αρμοδίως στις  22/3/21, πριν την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων, τα οργανικά κενά στην  εκπαίδευση, δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση.  

Επειδή είναι αναγκαία η διασφάλιση μιας αδιάβλητης και αντικειμενικής διαδικασίας  υπολογισμού των κενών, στην οποία δεν θα χωρά αυθαίρετη ανατροπή των υφιστάμενων  αναλογιών. 

Επειδή οι διορισμοί και οι προσλήψεις πρέπει να διενεργούνται βάσει αντικειμενικής και  αδιάβλητης διαδικασίας υπολογισμού των κενών. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Βάσει ποιας διαδικασίας υπολογίστηκαν τα οργανικά κενά; 

2. Διασφαλίστηκε η πλήρης διαφάνεια στον υπολογισμό των οργανικών κενών των  επιμέρους ειδικοτήτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιο τρόπο;

Scroll to Top