ΑΛΗΘΗΣ & ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η σημασία της παραγωγής βάμβακος στη χώρα μας συνάγεται από τα περίπου 2,77  εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργουμένης µε βαμβάκι έκτασης, από τους 300.000 τόνους  παραγωγής ετησίως, από τα πλέον των 500 εκατ. ευρώ εισροών συναλλάγματος, από τους περίπου 45.000 παραγωγούς που προσφέρουν εισόδημα σε περισσότερες από 100.000  οικογένειες και από τη συνολική αξία των προϊόντων της συγκεκριμένης αλυσίδας  παραγωγής πλέον του 1,5 δις € ετησίως. Σημειώνουμε ότι το ελληνικό βαμβάκι με μια από  τις καλύτερες ποιότητες παγκοσμίως, αποτελεί το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής. 

Κατ’ αναλογία, η σημασία της παραγωγής βάμβακος στη χώρα μας αποτυπώνεται και στην  ένταση του Κοινοβουλευτικού ελέγχου γύρω από το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, από την  ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν κατατεθεί 24  Ερωτήσεις, εκ των οποίων οι τελευταίες 101 σχετίζονται με τη στήριξη των  βαμβακοπαραγωγών με την απονομή σε αυτούς ειδικής ενίσχυσης λόγω των πιέσεων που  υπήρξαν στην αγορά μετά τα μέτρα για τον κορωνοϊό και της σοβαρής απώλειας  εισοδήματος που καταγράφηκαν για τους παραγωγούς του προϊόντος. 

Μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη, τον Μάρτιο του έτους 2020, οι διεθνείς  τιμές στα χρηματιστήρια βάμβακος υποχώρησαν περισσότερο από 50%, ως άμεση και  φυσιολογική συνέπεια της πτώσης της ζήτησης οικουμενικώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να  ανασταλούν όλες οι προπωλήσεις των εκκοκκιστηρίων από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο  του 2020. Το οποίο με τη σειρά του επηρέασε καταλυτικά τις προσφορές για το έτος 2020  των εγχώριων εκκοκιστών προς τους παραγωγούς συσπόρου βάμβακος, μεταφέροντας  στους τελευταίους σημαντική μείωση στο εισόδημά τους, περίπου 15 ως και 20%. 

Όπως στις περισσότερες καλλιέργειες γης, τα συνήθη έσοδα δεν επιτρέπουν στους  βαμβακοκαλλιεργητές υπέρμετρες αποταμιεύσεις, με τις οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν  την παραπάνω απώλεια του εισοδήματος του έτους 2020, πολλώ δε μάλλον να  χρηματοδοτήσουν και να εκκινήσουν τις καλλιέργειες του 2021. 

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, το Ελληνικό κράτος, όπως όλα τα οργανωμένα κράτη  της Ευρώπης, υποχρεώθηκαν να στηρίξουν και ακόμη στηρίζουν με οριζόντια, αλλά και κατά  κλάδο στοχευμένα μέτρα, τομείς της οικονομίας που πλήττονται και δεν μπορούν να  ανακάμψουν με ίδια μέτρα (περιορισμό της παραγωγής) και τομείς της οικονομίας που  πλήττονται και δεν μπορούν να ανακάμψουν παρά τη μείωση της ζήτησης, άρα χρειάζονται  στήριξη. Οι ατυχείς χρονιές δεν είναι κάτι σπάνιο στις καλλιέργειες γης, τουναντίον είναι τόσο  συχνές, κάθε χρονιά σε κάποιον άλλο κλάδο, ώστε τα οργανωμένα κράτη έχουν αρμόδια  υπουργεία, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δομές και μηχανισμούς  αποζημιώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως τη «Γενική Διεύθυνση Γεωργίας &  Αγροτικής Ανάπτυξης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν  στήθηκαν όλα αυτά τα υπουργεία και οι διεθνείς οργανισμοί για να εξυπηρετούν την  καλοζωισμένη ύπαρξή τους, αλλά θεσπίσθηκαν σε αναγνώριση της σπουδαιότητας της  αγροτικής παραγωγής στην επιβίωσή μας, ασχέτως του αν στην καθημερινότητά μας  λησμονούμε τη σπουδαιότητα της αγροτικής παραγωγής επειδή απλώς έχουμε την τύχη να  έχουμε τα πάντα στο τραπέζι μας. 

Ταυτοχρόνως, με τη σημασία που υποδείξαμε στην αρχή της Ερώτησής μας της γεωργικής  παραγωγής και ιδίως της παραγωγής βάμβακος στην αλυσίδα της οικονομίας της χώρας  μας, είναι αναμενόμενο, ότι όταν πλήττονται οι βαμβακοπαραγωγοί διαταράσσεται ένα  ολόκληρο σύστημα παραγωγής, πληρωμών, αποθήκευσης και κατανάλωσης, που δεν  μπορεί να είναι αμελητέο για το έτερο συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  καθώς αυτό θα έχει παταγωδώς αποτύχει στη λειτουργία του, αν αντί του τίτλου του  καταφέρει δια της απραξίας του τον περιορισμό της ανάπτυξης και την αποεπένδυση σε  κάποιον κλάδο της οικονομικής ζωής της χώρας μας. 

Τέλος, για να μη συμβεί κάτι από τα παραπάνω, το Υπουργείο Οικονομικών φροντίζει για  την οικονομική στήριξη των κλάδων που τη χρειάζονται, με τα μέτρα και την αναλογικότητα  που επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι -φορολογικής φύσεως κυρίως- νόμοι του. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, υμείς οι τρεις (3) συναρμόδιοι Υπουργοί δεν είσθε απλώς αρμόδιοι για την τύχη και την επιβίωση γενικότερα της παραγωγικής πτυχής της οικονομίας, αλλά  ειδικότερα -στο προκείμενο θέμα- υπόλογοι για την επιβίωση της ελληνικής αγροτικής  παραγωγής και ακόμη πιο συγκεκριμένα, είσθε οι απολύτως υπεύθυνοι για την  διακινδύνευση απώλειας 1,5 δις Ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας. 

Επειδή ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος ΛΙΒΑΝΟΣ, ήδη από τον Φεβρουάριο του έτους 2021 -μετά από  τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους 22 αγροτικών συλλόγων & φορέων βάμβακος της χώρας μας- κατέστησε σαφές2 ότι θα υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση των  βαμβακοπαραγωγών, αλλά είπε ότι δεν μπορούσε τότε να προβεί σε συγκεκριμένη  ανακοίνωση για την «κορωνοενίσχυση βάμβακος», διότι είναι στην διαδικασία της  τεκμηρίωσης της οικονομικής ζημίας στο βαμβάκι, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει στην  ΕΕ. Θεώρησε πως σωστά διεκδικείται ότι διεκδικείται, γιατί το βαμβάκι έχει υποστεί ζημιά  από τον κορωνοϊό. Δήλωσε σύμμαχος αυτής της προσπάθειας, η οποία όμως ήταν τότε σε  εξέλιξη. 

Επειδή η γραφειοκρατική προσέγγιση δεν αρμόζει στην αγροτική παραγωγή, αλλά  χρειάζονται άμεσες και συγκεκριμένες (ad hoc) λύσεις. 

Επειδή δεν θα υπάρχει αύριο για τους Έλληνες καλλιεργητές βάμβακος αν η ειδική ενίσχυση  δεν δοθεί ή δεν δοθεί έγκαιρα. 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Ποια τα μέχρι σήμερα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης με στόχευση αποκλειστικά  τους βαμβακοπαραγωγούς; (σ.σ.: δεν αναφερόμαστε σε οριζόντια μέτρα όπως το  της επιστρεπτέας προκαταβολής) 

2. Ποια μέτρα στήριξης των βαμβακοπαραγωγών ενταγμένα σε ακριβές  χρονοδιάγραμμα λαμβάνει η Κυβέρνηση; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτό;

3. Πότε ακριβώς προβλέπεται η απονομή της «ειδικής ενίσχυσης συσπόρου  βάμβακος» λόγω COVID-19 ώστε να στηριχθεί και η παραγωγή του έτους 2021;  Από ποια κρατικά κονδύλια θα απονεμηθεί η ενίσχυση αυτή και τι συνολικού  ύψους πρόκειται να είναι; 

4. Με ποιες συντονισμένες διυπουργικές πολιτικές θα ανατρέψουν το  αντιπαραγωγικό μοντέλο που έχει επιβληθεί στην ελληνική αγροτική παραγωγή,  όπου μονίμως πλέον, σε κάθε κλάδο όπου η ελληνική παραγωγή είτε είναι  ποιοτικά ανώτερη, είτε είναι εθνικά απαραίτητη, έχει καταστεί συνάμα ακριβότερη  μιας αγοραίως αποδεκτής τιμής πώλησης; 

Scroll to Top