“Εκτοπίζονται” οι μικροί παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Έντονη είναι η ανησυχία που εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι  μικροεπενδυτές υποψήφιοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε  ολόκληρη την χώρα, λόγω των εμποδίων που επικαλείται ο ΔΕΔΔΗΕ για να  αιτιολογήσει την μη έγκριση των αιτήσεών τους, καθώς και των απαγορευτικών  όρων σύνδεσης που θέτει. Συγκεκριμένα, ο κορεσμός του δικτύου αποτελεί την  βασικότερη αιτία απόρριψης της μεγάλης πλειοψηφίας των σχετικών αιτήσεων,  ενώ οι προσφορές κόστους σύνδεσης που λαμβάνουν οι υποψήφιοι  μικροεπενδυτές εμφανίζονται πλέον σημαντικά αυξημένες.  

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό μεταξύ των μικρών  παραγωγών ενέργειας, παρά το γεγονός ότι ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και  Ενέργειας εξέφρασε την στήριξή του στις προσπάθειές τους, σε πρόσφατη  δημόσια τοποθέτησή του1. Συγκεκριμένα, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αναβάθμιση του δικτύου, ώστε να υπάρχει  δυνατότητα σύνδεσης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με το δίκτυο  ΔΕΔΔΗΕ. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, θα επιλύσει σύμφωνα με τον  ίδιο, το σημαντικότερο πρόβλημα για τις νέες επενδύσεις. Επίσης, έκανε λόγο  και για άλλες πρωτοβουλίες που θα δώσουν λύσεις σε μικρούς επενδυτές ως  προς τους όρους σύνδεσής τους, καθώς και ως προς το «net metering» (συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας).  

Ωστόσο, οι αόριστες υποσχέσεις του κ. Υπουργού, δεν φαίνεται να  καθησυχάζουν τους υποψήφιους παραγωγούς. Ενδεικτικό της απογοήτευσής  τους είναι το γεγονός ότι την αυξητική τάση στο επενδυτικό ενδιαφέρον, που    παρατηρήθηκε από το 2018 έως και τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολούθησε σημαντική πτώση από τις αρχές του 2021.  

Τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ επιβεβαιώνουν την προβληματική εικόνα για το 2021,  αφού σύμφωνα με αυτά το υφιστάμενο δίκτυο αγγίζει τα όριά του. Οι  απορριπτικές απαντήσεις του Διαχειριστή λόγω κορεσμένου δικτύου φτάνουν  πλέον στο 60% με 80% σε μηνιαία βάση, ενώ ακόμη και αυτές οι λίγες θετικές  απαντήσεις αφορούν σε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί αρκετούς μήνες πριν2.  

 Ωστόσο, η λύση της αναβάθμισης των δικτύων φωτοβολταϊκών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνοδεύεται δυστυχώς  από δυσανάλογα υψηλό κόστος για τις κατηγορίες των μικρών επενδυτών.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από τον «Πανελλήνιο  Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών» (ΠΣΑΦ), τα 2/3 των μικροπαραγωγών  λαμβάνουν προσφορά σύνδεσης 50.000 ευρώ, με ένα επίσης υψηλό ποσοστό  να ξεπερνά τις 65.000 ευρώ. Από απόσπασμα, μάλιστα, εγγράφου του  ΔΕΔΔΗΕ που είδε το φως της δημοσιότητας, διαπιστώνεται προσφορά για  φωτοβολταϊκό 400kW που αγγίζει τις 118.000 ευρώ3

Πέραν του κορεσμένου δικτύου, όμως, οι μικροί και μεσαίοι επενδυτές είναι πιο  ευάλωτοι στην αστάθεια του επενδυτικού κλίματος που προκύπτει και από τις  αποφάσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ. Η πρόσφατη τροπολογία παράτασης των  τιμών αναφοράς (άρθρο 93 Ν. 4796/2021) δίνει μόνο πρόσκαιρη λύση στο  πρόβλημα για τα έργα που έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και βρίσκονται  σε φάση κατασκευής και για τα έργα που ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είχαν  καταθέσει πλήρεις αιτήσεις για όρους σύνδεσης. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν  έχει γίνει γνωστό το νέο όριο συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για τα  μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία βάσει των προβλέψεων του Ν.4759 εντάσσονται  σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποχρεωτικά από 01/01/2021. Αντίστοιχη  ανασφάλεια προκαλεί και η επιβολή έκτακτης εισφοράς 6% στα έργα ΑΠΕ που  είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν έως τις 31-12-2015, ώστε να καλυφθεί το  έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ που προκάλεσε η απόφαση της  Κυβέρνησης της ΝΔ για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Η Βοιωτία δεν αποτελεί εξαίρεση στις γενικότερες τάσεις που καταγράφονται πανελλαδικά και δείχνουν ότι πλέον οκτώ στα δέκα αιτήματα υποψήφιων  παραγωγών απορρίπτονται. Σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων αγροτών και  άλλων ιδιωτών μικροεπενδυτών για έγκριση ανάπτυξης φωτοβολταϊκών μέχρι 500kW, που υποβλήθηκαν έως τις 31/12/2020 στον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της  ασφυκτικής προθεσμίας που όρισε ο Ν.4759, έλαβαν αρνητικές απαντήσεις  λόγω κορεσμένου δικτύου. Επίσης, ο Διαχειριστής απαιτεί πλέον και στην Βοιωτία τεράστια ποσά για την αναβάθμιση του δικτύου, αφού που από 15.000  ευρώ περίπου που ήταν το μέσο κόστος σύνδεσης, τώρα αγγίζει τις 60.000 έως  100.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά καθιστούν προφανώς απαγορευτική την  υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων, λόγω μη βιωσιμότητας. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μειώσεις των τιμών της κιλοβατώρας καθιστούν  μη βιώσιμη και την λύση της παράτασης των αιτήσεων αυτών, ενώ υπονομεύει  και την είσοδο νέων μικρομεσαίων παραγωγών. 

Ως εκ τούτων: 

Επειδή για την κάμψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με τα  φωτοβολταϊκά, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η κατακόρυφη άνοδος των  απορριπτικών απαντήσεων του ΔΕΔΔΗΕ στις αιτήσεις μικρών παραγωγών, με  το αιτιολογικό του κορεσμένου δικτύου, αλλά και οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ. 

Επειδή ο κορεσμός του υφιστάμενου δικτύου, καθώς και το υψηλό κόστος  σύνδεσης με αυτό που απαιτεί ο Διαχειριστής, πλήττουν δυσανάλογα τους  μικρούς παραγωγούς.  

Επειδή διαπιστώνεται κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στις υποσχέσεις και τις  εξαγγελίες του κ. Υπουργού για το μέλλον του επενδυτικού ενδιαφέροντος για  φωτοβολταϊκά και την κατακρήμνιση θετικών απαντήσεων που δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ  σε νέες αιτήσεις.  

Επειδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για την επιβάρυνση των μικρών  παραγωγών και δίνει προτεραιότητα στους μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, αν δεν  μεροληπτεί ανοιχτά υπέρ τους. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

(1) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να αντιμετωπίσει το  αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται να περιέρχονται οι μικρομεσαίοι  παραγωγοί ενέργειας φωτοβολταϊκών και ιδίως οι αγρότες; 

(2) Σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην απαραίτητη αναβάθμιση και  επέκταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μην απορρίπτονται  οι αιτήσεις των μικρομεσαίων επενδυτών και να μην  επιβαρύνονται με απαγορευτικά κόστη σύνδεσης;

(3) Ποιο είναι το σχετικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του  δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εξομαλυνθούν τα προβλήματα  συνδεσιμότητας των παραγωγών ενέργειας; 

(4) Μέχρι να προχωρήσει η αναβάθμιση του δικτύου, σκοπεύει να  κρατήσει «παγωμένες» τις τιμές πώλησης της κιλοβατώρας, οι  οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε πλήρης αίτηση  στον ΔΕΔΔΗΕ; 

Scroll to Top