Απολογιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Rebrain Greece: Πρωτοβουλία για επαναπατρισμό των αποδήμων στην ελληνική αγορά εργασίας

Η διαφορεακή πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της  Αγοράς Εργασίας», δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το υπουργείο Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα για τον  επαναπατρισμό των νέων πτυχιούχων στην ελληνική αγορά εργασίας, οι οποίοι κατά τα  χρόνια της κρίσης και ειδικότερα μετά το 2010 έφυγαν από τη Χώρα,  αναζητώνταςεργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε χώρες του εξωτερικού. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε, σε σχετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου  2019 στο ξενοδοχείο «Ledra Marriot», περιλαμβάνει 4 Δράσεις: 

(1) Τη Δράση «Ελλάδα Ξανά» με το πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού 500  Ελλήνων του εξωτερικού υψηλής ειδίκευσης και επιστημονικής εμπειρίας, ηλικίας  28-40 ετών, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων μέσω χρηματοδότησής τους  (70%) και με ελάχιστη μηνιαία αμοιβή 3.000 ευρώ με την υποχρέωση να  εργαστούν για άλλους 12 μήνες στην επιχείρηση. 

(2) Τη σύσταση φορέα RebrainGreece με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού  Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που θα παρέχει τεχνική βοήθεια και θα  έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στους τομείς παρακολούθησης και ανάλυσης της  αγοράς εργασίας και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών. 

(3) Την Ανάπτυξη πλατφόρμας RebrainGreece CoLab, στην οποία θα δημιουργηθεί  ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού και θα ενσωματωθούν  δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων. 

(4) Το 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας, το οποίο θα  περιλαμβάνει έξυπνες δράσεις στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για την αγορά  εργασίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων και τις  αρχές της συλλογικής νοημοσύνης.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή προέβλεπε ελάχιστη αμοιβή 3.000 €/μήνα για τους  επιστήμονες που θα αφήσουν την θέση τους στο εξωτερικό και θα επιστρέψουν στην  Ελλάδα. 

Όμως, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την  εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής. Καμία ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των  Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας επέστρεψαν στην  Ελλάδα, σε ποιές θέσεις προσλήφθηκαν για να εργαστούν και με ποιά αμοιβή/ μήνα.  

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιός ήταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος ReBrain Greece και  ειδικότερα πως κατανεμήθηκε ανάμεσα στις 4 Δράσεις του Προγράμματος: α)  Δράση «Ελλάδα Ξανά», β) Σύσταση του φορέα Rebrain Greece, γ) ανάπτυξη  πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab και δ) 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών  για την Αγορά Εργασίας; 

2. Ποιός είναι ο αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω  πρωτοβουλίας Rebrain Greece αιτήθηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, πόσοι και που προσλήφθηκαν τελικά, για πόσο διάστημα εργάστηκαν ή συνεχίζουν να  εργάζονται και με ποιά αμοιβή/ μήνα;  

3. Στη βάση ποιών κριτηρίων πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις;

4. Πότε τέθηκε σε λειτουργία ο φορέας RebrainGreece, πως στελεχώθηκε (αριθμός  και ειδικότητες προσληφθέντων) καθώς και ποια είναι τα κριτήρια στη βάση των  οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.  

5. Σε τι φάση βρίσκεται σήμερα η πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο Τεχνολογικός  Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας»; 

Scroll to Top