Επιτακτική η ανάγκη παραμονής των εργαζόμενων του Γ’ κύκλου του προγράμματος ΟΑΕΔ στα Κ.Υ.Τ και τις λοιπές δομές φιλοξενίας

Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος και τον κίνδυνο να μείνουν οι δομές φιλοξενίας  και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης χωρίς το απαραίτητο για τη λειτουργία τους  προσωπικό, η ηγεσία του Υπουργείο Εργασίας παρά την πάροδο 2 μηνών από την  κατάθεση της 6315/26.04.2021 Ερώτησής μας, δεν έχει απαντήσει, ούτε έχει προβεί  σε κάποια ενέργεια για τα όσα αναφέραμε. 

Ως εκ τούτου θέτουμε εκ νέου υπόψη του κου Υπουργού Εργασίας το ζήτημα και  επανακαταθέτουμε την προαναφερθείσα Ερώτηση: 

Μετά από αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας, με την υπ’ αρ.  0.5270/18.12.2020(Β’ 5584) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα  Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω  Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου  Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γ’ κύκλος» και παρατάθηκαν για ένα τετράμηνο οι  συμβάσεις των ωφελούμενων. 

Παρά το γεγονός ότι έχει λήξει η εν λόγω παράταση, δεν έχει διαπιστωθεί η βούληση  του αρμόδιου Υπουργού ή κάποια σχετική παρέμβαση για να διασφαλιστεί η  παραμονή των εν λόγω εργαζόμενων στις δομές όπου απασχολούνται. 

Επειδή, οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας είναι απαραίτητοι  για την ομαλή καθημερινή λειτουργία των Κ.Υ.Τ και των ανοικτών δομών φιλοξενίας και ειδικά λόγω των δύσκολων συνθηκών της καλοκαιρινής περιόδου. 

Επειδή, η αβεβαιότητα των εργαζόμενων είναι τεράστια και δεν μπορεί να συνεχίζεται 

Επειδή, το προσωπικό που εργαζόταν στις αναφερόμενες δομές έχει αποκτήσει μια  σημαντική εμπειρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό  ρόλο για τους διαμένοντες, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα εκδοθούν εγκαίρως οι απαραίτητες Αποφάσεις, με αναδρομική ισχύ, για  την παράταση του προγράμματος του Γ’ κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας του  ΟΑΕΔ για τις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας και τα Κέντρα Υποδοχής και  Ταυτοποίησης; 

2. Θα φροντίσει ώστε όσοι συμμετείχαν και στους τρεις(Α, Β, Γ) κύκλους των  προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, να έχουν μοριοδότηση  εξειδικευμένης προϋπηρεσίας σε μελλοντικές προκηρύξεις του Υπουργείου  Μετανάστευσης και Ασύλου για πρόσληψη τακτικού και έκτακτου  προσωπικού; 

Scroll to Top