Καμία ουσιαστική στήριξη του κλάδου των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων από την κυβέρνηση

Ελάχιστη δηλώνουν πως είναι η τουριστική κίνηση στα τουριστικά λεωφορεία  οι εκπρόσωποι του κλάδου, παρά το γεγονός ότι η επίσημη έναρξη της  θερινής τουριστικής σεζόν πραγματοποιήθηκε ήδη πριν από δύο μήνες, στις  15/05/2021. 

Τα τουριστικά λεωφορεία στην πλειονότητά τους εξυπηρετούν οργανωμένα  γκρουπ επισκεπτών από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Δυστυχώς, σύμφωνα  με τους εκπροσώπους του κλάδου η κίνηση ενώ βρισκόμαστε στα μέσα  Ιουλίου παραμένει πολύ χαμηλή, με τις οργανωμένες εκδρομές γίνονται με  μέγιστη πληρότητα 15-25 άτομα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών λεωφορείων παραμένει  ακινητοποιημένη, με τα πάγια έξοδά τους, όπως ασφάλειες, έξοδα  συντήρησης, οφειλές και γραμμάτια, να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους. 

Οι εκπρόσωποι του κλάδου στη Μαγνησία, δηλώνουν πως η στήριξη από την  πολιτεία στις επιχειρήσεις τους αποδείχτηκε παντελώς ανεπαρκής. Τα  κριτήρια που έθετε η κυβέρνηση για τη χορήγηση επιστρεπτέων  προκαταβολών με βάση τον τζίρο κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των  υπαλλήλων, οδήγησαν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο να λάβουν  ελάχιστα ποσά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σημαντικά να  ανταπεξέλθουν όλους τους προηγούμενους μήνες της κρίσης που έφερε η  πανδημία. 

Επιπλέον όσες επιχειρήσεις της Μαγνησίας είναι δικαιούχοι των  επιστρεπτέων προκαταβολών 6 και 7, αν και έχουν κάνει τις αιτήσεις τους ήδη  από το Μάρτιο, σήμερα μέσα Ιουλίου δεν έχουν ακόμη πληρωθεί. 

Εκτός έμεινε η πλειοψηφία του κλάδου των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων και από την ενίσχυση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μέσω  περιφερειών, ενώ αποζημίωση μειωμένης πληρότητας ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, κατάφεραν να πάρουν μόνο όσοι ιδιοκτήτες είχαν  προμηθευτεί το Ηλεκτρονικό Αναγνώσιμο Σήμα (Η.Α.Σ.), παρά το γεγονός ότι τα λεωφορεία είναι νομίμως αδειοδοτημένα από την αρμόδια υπηρεσία του  Υπουργείου Τουρισμού. 

Δυσανάλογη κρίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου την επιβάρυνσή των  τουριστικών λεωφορείων με την πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2021, έστω και μειωμένων κατά 50%, καθώς τα οχήματα βρίσκονταν σε 12μηνη  ακινησία. 

Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων ζητούν αποζημίωση μειωμένης  πληρότητας τουλάχιστον για άλλους τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο  2020), ζητούν τη συνέχιση των αναστολών εργασίας του προσωπικού στα  γραφεία και στις Τ.Ε.Ο.Μ. για όλο το 2021, τη συνέχιση της απαλλαγής πληρωμής ενοικίων των επιχειρήσεών τους και ουσιαστική στήριξη μέσω  Ε.Σ.Π.Α. όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων. 

Επειδή, παρά το ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου η συντριπτική πλειοψηφία  των τουριστικών λεωφορείων παραμένει ακινητοποιημένη. 

Επειδή, οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν ότι η μέχρι τώρα οικονομική  στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης ήταν ανεπαρκής. 

Επειδή, ζητούν συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική τους επιβίωση και τη  συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Πώς προτίθενται να παρέμβουν, ώστε να ενισχύσουν έμπρακτα  οικονομικά τους επαγγελματίες του κλάδου των τουριστικών  λεωφορείων για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά και να  διασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους; 

2. Προτίθενται να υιοθετήσουν τα μέτρα που προτείνουν οι επαγγελματίες  του κλάδου των τουριστικών λεωφορείων για αποζημίωση μειωμένης  πληρότητας τουλάχιστον για άλλους τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020), συνέχιση των αναστολών εργασίας του προσωπικού  στα γραφεία και στις Τ.Ε.Ο.Μ. για όλο το 2021, συνέχιση της απαλλαγής  πληρωμής ενοικίων των επιχειρήσεών τους και ουσιαστική στήριξη  μέσω Ε.Σ.Π.Α. όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων; 

Scroll to Top