Με ποιόν τρόπο θα καλυφθούν οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στους αγρότες;

Από τις πρόσφατες πυρκαγιές που κατέκαψαν σχεδόν 1,5 εκατομμύρια  στρέμματα αγροτικής, παραγωγικής και δασικής γης, οι πλέον λαβωμένοι  βρέθηκαν οι παραγωγοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,  ρητινοσυλλέκτες. Οι φωτιές κατέστρεψαν δενδρώδεις και μονοετείς  καλλιέργειες, βοσκοτόπους και ζώα, μελίσσια και μελισσοκομεία, αποθήκες,  στάβλους, θερμοκήπια, μηχανήματα, αρδευτικές και άλλες υποδομές. Εκτός  όλων αυτών, κάηκαν και τα σπίτια των ανθρώπων αυτών.  

Την ίδια στιγμή, ήταν αυτοί που με τα ψεκαστικά μηχανήματα και τα βυτία τους στο πλάι των πυροσβεστών και των εθελοντών, έσωσαν πολλά σπίτια  και χωριά δίνοντας την μάχη της κατάσβεσης κόντρα στην ανικανότητα  συντονισμού του κρατικού μηχανισμού. 

Από τα μέχρι σήμερα ανακοινωθέντα μέτρα της κυβέρνησης, αν και έχουν  περάσει 26 μέρες από την έναρξη των πυρκαγιών, κανένας αξιόπιστος  σχεδιασμός και καμία συγκεκριμένη ανάληψη δέσμευσης δεν έχει υπάρξει.  Στις συσκέψεις κυβερνητικών παραγόντων που πραγματοποιούνται  κεκλισμένων των θυρών και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους στα φίλια ΜΜΕ,  αναπτύσσονται “εκθέσεις ιδεών” κενές περιεχομένου.  

Χρειάζεται να γίνει καλά αντιληπτό ότι η ζημία που υπέστησαν οι κάτοικοι των  πληγεισών περιοχών εκτείνεται σε βάθος πολύ μεγαλύτερο της τρέχουσας  καλλιεργητικής περιόδου. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες χρειάζονται χρόνια για  να ξαναφυτευτούν και να φτάσουν σε παραγωγική ηλικία. Αντίστοιχα, τα  βοσκοτόπια χρειάζονται πολύ χρόνο για να καταστούν ικανά να εκθρέψουν  ξανά ζώα. Αν δε, οι εκτάσεις που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν για βοσκή κηρυχθούν αναδασωτέες, απαγορεύεται στους κτηνοτρόφους να βοσκήσουν  τα ζώα τους εκεί για τα επόμενα χρόνια.  

Επιπλέον, οι λοιπές υποδομές που καταστράφηκαν, αρδευτικά δίκτυα,  αποθήκες, εξοπλισμός και μηχανήματα, αποτιμώνται σε χρήματα που  κανένας παραγωγός δεν δύναται να τα αντικαταστήσει χωρίς οικονομική  αρωγή. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έγκαιρα κατέθεσε τις προτάσεις του, από 11 Αυγούστου, για  την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών, που  συνοψίζονται στα εξής: 

100% διατήρηση του τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος για τους  πληγέντες στα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια.  

100 % αποζημίωση στο έγγειο, ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο, τις  υποδομές και τα μηχανήματα, τόσο για τους κατά κύριο όσο και για τους  μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – κατοίκους των πληγεισών περιοχών.  

Επιδότηση ζωοτροφών στις περιοχές που θα κηρυχθούν αναδασωτέες  και θα απαγορευτεί η βόσκηση για όσο διαρκεί η απαγόρευση.  

∙ Ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων των παραγωγών, με εγγυημένη  ρευστότητα ώστε να συνδράμουν τα μέλη τους. 

∙ Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων σε συνεργασία με τους  τοπικούς φορείς των αγροτών, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα  ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

∙ Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ΕΛΓΑ,  ΚΟΕ (ΠΣΕΑ), De minimis, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης  Καταστροφών, Ταμείο Ανάκαμψης, ΚΟΑ, ΠΑΑ, Κεφάλαια Κίνησης και  Παγίων, Ταμείο Αρωγής.  

Επειδή οι καταστροφές αφορούν τόσο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο όσο και  λοιπές υποδομές και εξοπλισμό, 

Επειδή οι παραγωγοί είναι, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε  συνταξιούχοι και ετεροεπαγγελματίες, 

Επειδή οι συνέπειες της καταστροφής ξεπερνούν σε βάθος χρόνου την  τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, 

Επειδή η οικονομία ολόκληρων περιοχών βασίζεται αποκλειστικά στην  πρωτογενή παραγωγή, 

Επειδή η συγκράτηση των ανθρώπων στις περιοχές τους είναι ζήτημα  περιφερειακής ασφάλειας,

Επειδή η Μάνη, η Εύβοια, η Ηλεία, η Αττική, η Αρκαδία, η Μεσσηνία, και κάθε  πυρόπληκτη περιοχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενεργοποιήσει και σε ποια περίπτωση  το κάθε ένα από αυτά; 

2. Ποια υπηρεσία θα αναλάβει το εκτιμητικό και καταγραφικό έργο των  ζημιών κατά περίπτωση; 

3. Πως θα εξασφαλιστεί η επάρκεια του προϋπολογισμού σε κάθε  χρηματοδοτικό εργαλείο; 

4. Πρόκειται να ζητηθεί η χρηματοδοτική συμβολή από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και στα πλαίσια ποιου χρηματοδοτικού εργαλείου; 

5. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σε ποια κατεύθυνση και με  ποια αποτελέσματα; 

6. Πότε, επιτέλους, θα ανακοινωθεί ένας σαφής οδικός χάρτης ενεργειών  και ένα χρονοδιάγραμμα για τους παραγωγούς; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για την πλήρη κάλυψη των μη κατά κύριο  επάγγελμα αγροτών που, ωστόσο, παράγουν; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος μέχρι  την πλήρη είσοδο σε παραγωγή των καλλιεργειών, των βοσκοτόπων  και των μελισσοτόπων;  

9. Πως θα διασφαλίσετε την βιωσιμότητα των περιοχών που επλήγησαν  ώστε να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή οι κάτοικοι  αξιοποιώντας τις προτάσεις που σας έχουν ήδη κατατεθεί; 

10.Πως, εν τέλει, θα διασφαλίσετε ότι δεν θα δημιουργήσετε πολλών  ταχυτήτων αγρότες και αδικίες μεταξύ των παραγωγών όπως κάνατε  στο πρόσφατο παρελθόν, παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις της  αντιπολίτευσης;

Scroll to Top