Η διακοπή χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους είναι ένα νέο χτύπημα στο κοινωνικό κράτος

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε χιλιάδες επαγγελματίες του αθλητισμού και σε δεκάδες χιλιάδες αθλούμενους σε  ολόκληρη τη χώρα, η απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Ελ. Αυγενάκη,  να διακόψει την οικονομική συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  (ΓΓΑ) στα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, με έγγραφο  που απέστειλε στις 13 Αυγούστου στην αρμόδια Διεύθυνση Άθλησης για Όλους  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την ενημερώνει σχετικά με τη  διακοπή χρηματοδότησης των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ)  για τη χρονική περίοδο 2020-2021, ενώ το κοινοποιεί ταυτόχρονα σε όλους του  Δήμους της χώρας.  

Στο προσχηματικό αιτιολογικό της εντολής, γίνεται καταρχάς λόγος για  προσπάθεια ανασχεδιασμού και αναδιαμόρφωσης των Προγραμμάτων από  την πλευρά του Υπουργείου, ώστε να καταστούν αποδοτικότερα και να  ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των αθλουμένων. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχείρημα αυτό καταρρίπτεται από την  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για  τα ΠΑγΟ της περιόδου 2020-2021», στην οποία ο κ. Υφυπουργός είχε  προχωρήσει στις 18/02/2020, και όπου ο ίδιος αναφέρεται στην αναμόρφωση  και τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων που έχει ήδη υλοποιήσει η ΓΓΑ. 

Αναγνώριζε, μάλιστα, στο ίδιο έγγραφο την καταλυτική επίδραση των  Προγραμμάτων αυτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών1

Επίσης, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εντολή του κ. Υφυπουργού, στο  πρόσφατο έγγραφο του Αυγούστου γίνεται ομοίως προσχηματική επίκληση    των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού και  της συνακόλουθης απαγόρευσης όλων των ομαδικών δραστηριοτήτων από την  αρχή του έτους. Ωστόσο, ούτε αυτό το επιχείρημα ευσταθεί, δεδομένου ότι οι  αθλητικές δραστηριότητες έχουν ήδη επιτραπεί στο σύνολό τους εδώ και μήνες,  με τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. 

Οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η κίνηση του κ. Υφυπουργού είναι  απολύτως δικαιολογημένες, δεδομένου ότι η ίδια η ιστορία των 40 περίπου  χρόνων των καταξιωμένων αυτών Προγραμμάτων –που ξεκίνησαν το 1983 με  την ονομασία «Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός»– αποδεικνύει την  αποτελεσματικότητα, την επιτυχία και τη σημασία τους για όλους τους πολίτες.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι, ωστόσο, η διαχρονική συμβολή τους στην βελτίωση  της ποιότητας ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των οποίων δεν είναι  εύκολη η πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Εξάλλου, πάγιο  χαρακτηριστικό των ΠΑγΟ είναι η προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της  κάθε κοινωνικής ομάδας στην οποία απευθύνονται, όπως παιδιά, ενήλικες,  ηλικιωμένοι, Ρομά, ΑμεΑ κ.ά. 

Κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας των Προγραμμάτων όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί  η εμπλοκή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού στην υλοποίησή τους, οι οποίοι διαθέτουν  σχετική τεχνογνωσία και βρίσκονται πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών  κοινωνιών. Για τον λόγο αυτόν, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη  διατυπώσει τις επιφυλάξεις και τις έντονες διαφωνίες τους για την εντολή του κ.  Υφυπουργού2.  

Κατά συνέπεια, η διακοπή χρηματοδότησης των ΠΑγΟ –έστω και για ορισμένο  χρονικό διάστημα– στερεί ένα τεράστιο αριθμό πολιτών από την πρόσβαση στη  φυσική δραστηριότητα, και μάλιστα μέσα στην πανδημία, ενώ ταυτόχρονα  καταδικάζει και έναν σημαντικό αριθμό καθηγητών φυσικής αγωγής στην  ανεργία.  

Ως εκ τούτων: 

Επειδή οι ωφελούμενοι από τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους υπολογίζεται  ότι ξεπερνούν τους 120.000 πανελλαδικά, ενώ μεταξύ αυτών είναι και  περισσότερα από 5.000 ΑμεΑ που συμμετέχουν σε 700 περίπου τμήματα.  

Επειδή τα Προγράμματα απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε ευάλωτες  κοινωνικά ομάδες, κάθε διακοπή τους συνεπάγεται την ενίσχυση του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των ομάδων.  

Επειδή τα Προγράμματα αναπτύσσονται σε περισσότερα από 5.000 τμήματα  που απασχολούν περισσότερους από 1.300 γυμναστές, οι οποίοι θα βρεθούν  αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας.  

Επειδή τα Προγράμματα κατάφεραν να επιβιώσουν ακόμη και στις εξαιρετικά  δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες των μνημονίων.  

Επειδή ο επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός, καθώς και τα ιδιωτικά  γυμναστήρια έχουν επανέλθει στην «κανονικότητα», αφού οι αθλητικές  δραστηριότητες πραγματοποιούνται με τήρηση όλων των υγειονομικών  μέτρων.  

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

(α) Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να αποσυρθεί άμεσα η εντολή του κ.  Υφυπουργού και να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση για τη συνέχιση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους;  

(β) Υπάρχει μέριμνα για τους ωφελούμενους, αλλά και για τους καθηγητές  φυσικής αγωγής που θίγονται από την διακοπή των Προγραμμάτων;  

(γ) Σκοπεύει να λάβει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης των Δήμων, ώστε να  στηρίξουν στην πράξη τη συνέχιση και ανάπτυξη του θεσμού των ΠΑγΟ;

Scroll to Top