ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΒτΕ 5791/13.04.2020 Ερώτησή μας1 με τίτλο «Στήριξη  και ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου  Κατερίνης μέσω των κονδυλίων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού (COVID 19)», απευθυνόμενη προς τον τότε υπουργό Υγείας, επισημάναμε ότι το Γενικό  Νοσοκομείο Κατερίνης (ΓΝΚ) υπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, με  μόνιμο πληθυσμό 120.000, ο οποίος τα καλοκαίρια αυξάνεται κάθετα, κατά  δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών λόγω του τουρισμού και ότι μέχρι τότε δε  στάθηκε δυνατό να λειτουργήσουν και οι προβλεπόμενες 12 κλίνες της ΜΕΘ  του νοσοκομείου, παρά την λόγω COVID-19 επιτακτική ανάγκη υψηλής  ετοιμότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται όλες οι διαθέσιμες κλίνες  εντατικής και απομόνωσης ανά την επικράτεια. 

Μάλιστα, για τη συστηματική και αποτελεσματική στήριξη και ενίσχυση της  ΜΕΘ του ΓΝΚ, ιδίως ενόψει της αναγκαιότητας κλινών ΜΕΘ λόγω κορονοϊού,  αναφέραμε αναλυτικά τις ανάγκες του σε ιατρικό προσωπικό και υλικές  υποδομές. 

Έκτοτε, πολλά και γνωστά συνέβησαν στην πατρίδα μας και το ΓΝΚ  λειτούργησε ως νοσοκομείο Αναφοράς COVID-19 από τoν Οκτώβριο 2020 ως  τον Μάρτιο 2021, με την ιδεολογικά πεισματική εμμονή της Κυβέρνησής σας,  αποφυγής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, παρά τους άνω των 300  νοσήσαντες από COVID-19 που εξέπνευσαν εντός του ΓΝΚ. Αλλά και με τις  ανά τη χώρα προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου  χρόνου, δεν επιτεύχθηκε κάποια στοιχειώδης έστω στελεχιακή επάρκεια στο  προσωπικό του ΓΝΚ. Συγκεκριμένα, καλύφθηκε μόνον 1 από τις κενές  οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού στις ειδικότητες και μόνον 4 από τις κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Πέραν τούτων, το ΓΝΚ  υποδέχθηκε και 47 εργαζόμενους, αμιγώς επικουρικού προσωπικού.  Δυστυχώς, σε επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν υπήρξε κάποια  έκτακτη χρηματοδότηση, όπως είχαμε ζητήσει, εγκαταλείποντας το ΓΝΚ στην  «έρημη τύχη» του. 

Έτσι σήμερα πλέον, στο ΓΝΚ δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν όλες οι  κλινικές, λόγω και της υποστελέχωσης αλλά και επειδή έχουν τεθεί σε  αναστολή εργασίας 122 υγειονομικοί. Επειδή πλέον τα δείγματα των μοριακών  τεστ πρέπει να ταξιδέψουν ως τη Θεσσαλονίκη, τα αποτελέσματα των  δειγμάτων δεν γίνονται πάντα γνωστά την επόμενη ημέρα. Οι καθυστερήσεις  αυτές επιτρέπουν τη διασπορά του ιού σε γεωμετρικά περισσότερους  ανθρώπους απ’ ό,τι αν τα αποτελέσματα γίνονταν γνωστά στον επιστημονικώς  ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο. 

Με αυτή την απαράδεκτη εικόνα εγκατάλειψης που εμφανίζει το μόνο  νοσοκομείο της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας, είναι προφανές, ότι το  Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά κι  αποτελεσματικά. Αντί των σήμερα 40 προβλεπόμενων νοσηλευομένων  υπόπτων και θετικών περιστατικών για COVID-19, η κλινική COVID-19 θα  έπρεπε να λειτουργεί, δηλαδή δύναται να λειτουργεί, έστω και με επισφάλεια,  για ως μόνο 20 ύποπτα και θετικά περιστατικά, επειδή υπάρχουν μόνο 5  παθολόγοι αντί των 8 που χρειάζεται η Παθολογική Κλινική αλλά και λόγω της  αναστολής εργασίας που τέθηκαν υγειονομικοί. Για να λειτουργήσει σωστά η  Κλινική COVID-19 του ΓΝΚ χρειάζονται άλλο 5 ιατροί σχετικών ειδικοτήτων. 

Η υποστελέχωση του ΓΝΚ που το Υπουργείο σας επέτρεψε με την εγκληματική  του αδράνεια, αποτυπώνεται στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 ιατροί με  απόσπαση από Κέντρα Υγείας (ΚΥ), ένας πνευμονολόγος και ένας  ειδικευόμενος ιατρός. Άρα ούτε η Κλινική COVID-19 μπορεί να λειτουργήσει  σωστά. 

Περαιτέρω, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΓΝΚ δεν δύναται  λειτουργήσει ως ΜΕΘ COVID-19, καθώς έχει αυτή τη στιγμή μόνον 6 ιατρούς  εκ των οποίων οι 3 έχουν σοβαρά θέματα υγείας / υποκείμενα νοσήματα, οι  οποίοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με κρούσματα – νοσούντες από  COVID-19. Επιπλέον, χρειάζονται ακόμη 2 ιατροί εντατικολόγοι, για να  μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά οι 7 υπάρχουσες κλίνες ΜΕΘ, από τις  προβλεπόμενες 12 κλίνες ΜΕΘ για το ΓΝΚ. 

Η κορύφωση της υποστελέχωσης του ΓΝΚ αποτυπώνεται στην χειρουργική  κλινική όπου αναβάλλονται χειρουργεία γιατί υπάρχουν μόνον 4  αναισθησιολόγοι, αντί για 6 και επειδή ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό έχει μπει σε αναστολή εργασίας. Κατ’ αποτέλεσμα γίνονται μόνον τα επείγοντα  χειρουργεία και κάποια τακτικά. 

Τέλος, τα ασθενοφόρα του ΓΝΚ / ΕΚΑΒ ΠΕ Πιερίας δεν έχουν όλα εξοπλισμό  για διακομιδή διασωληνωμένων, πράγμα που δημιουργεί κινδύνους στη ζωή  των διακομιζομένων νοσούντων. 

Επειδή αν εμείς ως Βουλευτές είμαστε σε θέση να έχουμε όλες τις άνω  αναλυτικές πληροφορίες για την τραγική κατάσταση εγκατάλειψης του ΓΝΚ,  εσείς προφανώς διαθέτετε και τις απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που  υφίστανται. Άλλως δεν υπηρετείτε τη θέση σας. 

Επειδή μέχρι σήμερα όλως εγκαίρως επισημάναμε με την άσκηση σειράς  μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τα ανά την επικράτεια ζητήματα λειτουργίας  των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, αλλά και ειδικότερα στην όλως  παραμελημένη Πιερία. 

Επειδή ένα σωστά δομημένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να  στηρίζεται για τη σωστή λειτουργία του στον προσωπικό εθελοντισμό. 

Επειδή τέθηκαν σε αναστολή εργασίας 122 ειδικευμένοι υγειονομικοί και  εργαζόμενοι και σε κλινικές αλλά και στο ψυχιατρικό τμήμα. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Τελεί εν γνώση όλων των άνω ελλείψεων που εντοπίζονται στο Γενικό  Νοσοκομείο Κατερίνης (ΓΝΚ) σε προσωπικό, τεχνικά υλικά και  ιατρικά μέσα; Αν ναι, πώς συγκεκριμένα σκοπεύει να ενισχύσει το  ΓΝΚ; 

2. Ποιο είναι το οργανόγραμμα της πλήρους και μέγιστης δυνατής  στελέχωσης του ΓΝΚ για την περίθαλψη των νοσούντων με COVID 19, ανά ειδικότητα, καθώς και τη σχέση εργασίας κάθε  προβλεπόμενης θέσης; 

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών θέσεων του ΓΝΚ  και λόγω της αναστολής εργασίας. 

4. Τι ύψους κονδύλι θα διαθέσει για την κάλυψη των έκτακτων και των  παγίων υλικοτεχνικών αναγκών του ΓΝΚ και ως πότε; 

5. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης με αύξηση του βασικού μισθού  των υγειονομικών και παροχή κινήτρων σε όσους επιλέξουν  επαρχιακά νοσοκομεία να σταματήσουν να βγαίνουν άγονοι οι  διαγωνισμοί προσλήψεων ειδικά νοσοκομειακών ιατρών; 

6. Θα ανανεώσει έγκαιρα τις συμβάσεις του ιατρονοσηλευτικού  προσωπικού ΓΝΚ αλλά και των δημοσίων νοσοκομείων ολόκληρης της χώρας;

7. Σε περίπτωση που ο αριθμός νοσηλευομένων ξεπεράσει τις  δυνατότητες νοσηλείας σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο, ποιος θα  αναλάβει την ευθύνη για τη μη ασφαλή νοσηλεία των ασθενών; 

Scroll to Top