Αδιαφορία της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στις δημόσιες δομές υγείας

Μέσα στην πανδημία οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας κατάφεραν να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ. Κρίσιμος παράγοντας για να επιτευχθεί αυτό, ήταν η άρτια λειτουργία σημαντικών επικουρικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Γεγονός που οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στον επαγγελματισμό που επέδειξε και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε το υφιστάμενο προσωπικό. 

Μεταξύ των εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας, σημαντική είναι η συμβολή των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) στον τομέα της καθαριότητας, αλλά και σε αυτούς της φύλαξης, της σίτισης κ.α. Όμως, οι συμβάσεις τους λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και η κυβέρνηση δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για την ανανέωση-παράτασή τους, παρά το γεγονός ότι η υγειονομική κρίση είναι παρούσα. 

Προφανώς, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο της κυβέρνησης για επαναφορά εργολάβων στον τομέα της καθαριότητας, της σίτισης, της φύλαξης, στις δημόσιες δομές υγείας. Το συνολικό κυβερνητικό πλάνο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών-υποστηρικτικών λειτουργιών του ΕΣΥ, που εκτός των άλλων, αναμένεται να οδηγήσει σε απώλεια των θέσεων εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επαναφέρει τις προσλήψεις προσωπικού στις υποστηρικτικές υπηρεσίες στις δημόσιες δομές υγείας με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους να προσφέρουν υπηρεσίες σε καλές συνθήκες εργασίας, με συγκριμένο ωράριο και αξιοπρεπή αμοιβή. Παράλληλα, αυτή η πολιτική επιλογή ήταν οικονομικά συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο, καθώς, με αυτό τον τρόπο εξοικονομήθηκαν σημαντικοί πόροι.

Τώρα, η κυβέρνηση προωθεί ξανά την είσοδο των εργολαβικών συνεργείων στην καθαριότητα των δημοσίων δομών υγείας της χώρας, αδιαφορώντας για όλους αυτούς τους εργαζόμενους που την κρίσιμη περίοδο της υγειονομικής κρίσης στήριξαν με τις υπηρεσίες τους το ΕΣΥ και συνεχίζουν να το πράττουν. Σε μια δύσκολη, υγειονομικά και οικονομικά, περίοδο επιλέγει να τους οδηγήσει σε εργασιακή ανασφάλεια και στην ανεργία. Ασφαλώς, η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από κυβερνητικά στελέχη, σχετικά με την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων του ΕΣΥ σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 

Η κυβερνητική αυτή επιλογή βρίσκει εφαρμογή και στη δημόσια υγεία της Ηλείας, καθώς προχωρά η διαδικασία για την ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Γ.Ν. Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (συμπεριλαμβανομένου του Ξενώνα «Ψυχαργώς» και ΚΕΦΙΑΠ). Μάλιστα, το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας είχε αιτηθεί, από τις 20/05/2021, την πρόσληψη 22 υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, αλλά όπως προκύπτει μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία σχετική έγκριση. 

Επειδή οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, της φύλαξης, της σίτισης στις δημόσιες δομές υγείας προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και έχουν στηρίξει το ΕΣΥ στο διάστημα της υγειονομικής κρίσης. 

Επειδή το προσωπικό αυτό θα βρεθεί στην ανεργία, αν δεν ανανεωθούν παραταθούν οι συμβάσεις τους. 

Επειδή το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση συνολικά έχουν εξάρει τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για τη συνεισφορά τους, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Επειδή η είσοδος εργολαβικών συνεργείων στον τομέα της καθαριότητας, της σίτισης, της φύλαξης, στις δημόσιες δομές υγείας είναι μια ασύμφορη, οικονομικά, επιλογή με αυξημένο δημοσιονομικό κόστος.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Γιατί δεν ανανεώνονται-παρατείνονται οι συμβάσεις ορισμένου  χρόνου των εργαζομένων με ΣΟΧ στις δημόσιες δομές υγείας, που  λήγουν τέλος του 2021, ενώ βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην  πανδημία; 

2. Για ποιο λόγο προωθείται η επανείσοδος των εργολάβων  καθαριότητας, σίτισης, φύλαξης στις δημόσιες δομές υγείας;

3. Γιατί οδηγεί στην απώλεια της εργασίας τους χιλιάδες  εργαζομένους που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε εξαιρετικά  δύσκολες συνθήκες μέσα στην πανδημία; 

Scroll to Top