Άρση του αποκλεισμού των ανεμβολίαστων εργαζόμενων του δημοσίου από τα δωρεάν – συνταγοραφούμενα rapid test του ΕΟΔΥ

Με τις διατάξεις της πρόσφατης ΚΥΑ, με αρ. απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-09-2021, (ΦΕΚ  β΄4337) προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 55570/12-09-2021 (Β΄4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση μία (1)  φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες  υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της σχετική ισχύουσας ΚΥΑ, αντιστοίχως, οι οποίοι  παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη  μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοΪού COVID-19  (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο πδ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε  ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό με δική τους δαπάνη.  

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής, όπως  προβλέπεται καθώς και κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια  υγειονομική επιτροπή οι υπάλληλοι υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό  COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ.  

Με τις αλλαγές αυτές καλείται όλο το προσωπικό που είναι απογεγραμμένο στο Μητρώο  Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια  αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα όπως η πρακτική άσκηση, που  απασχολείται στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στη Δημόσια Διοίκηση και γενικά σε υπηρεσίες  φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εφόσον τα καθήκοντά του ασκούνται με φυσική παρουσία,  να πληρώνει από την τσέπη του rapid test ή PCR προκειμένου να του επιτρέπεται η μετάβαση στην  εργασία του.  

Η πανδημία του κορονοϊού έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας και συνεχίζει  να ταλαιπωρεί την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να είναι ακόμα ορατό το τέλος της.  

Το πιο ισχυρό όπλο στη μάχη του κορονοϊού είναι, η κατά το δυνατό, καθολική χρήση του  εμβολίου. Είναι λοιπόν απόλυτη η αναγκαιότητα λήψης μέτρων για υπεύθυνη ενημέρωση της  κοινωνίας ώστε αυτή να περιβάλει με εμπιστοσύνη την επιστημονική γνώση και να ακολουθήσει την  προτροπή της επιστημονικής κοινότητας. 

Αντί λοιπόν να ληφθούν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, φαντάζει άδικη και εκδικητική η  απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στον αποκλεισμό των μη εμβολιασμένων από τα δωρεάν  rapid test που – ούτως ή άλλως – διενεργεί ο ΕΟΔΥ. Επιπλέον προκαλεί επιλεκτικά στη συγκεκριμένη  ομάδα εργαζομένων μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Η πολιτεία αντί να προσπαθεί να εκδικηθεί τους  ανεμβολίαστους συμπολίτες μας πρέπει να προσπαθήσει να τους πείσει όπως έχει γίνει με  μεγαλύτερη επιτυχία σε άλλες χώρες και να έχει τη μέγιστη δυνατή επιδημιολογική επιτήρηση ώστε  να ελεγχθεί η διασπορά του ιού σε ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους.  

Επειδή είναι φυσικό τέτοιου είδους μέτρα να μην βοηθούν τη σχέση εμπιστοσύνης της κοινωνίας με  την επιστημονική κοινότητα από τη στιγμή που το οργανωμένο κράτος προσιδιάζει με «προσωπείο  προκατάληψης».  

Επειδή η πρόσβαση στα δωρεάν – συνταγογραφούμενα rapid test θα αποτυπώσει με μεγαλύτερη  ακρίβεια την εξάπλωση του ιού στην κοινότητα και θα καταστήσει πιο αντιπροσωπευτική την  επιδημιολογική εικόνα του πληθυσμού  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί  

Θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών στην άρση του αποκλεισμού του μη  εμβολιασμένου προσωπικού που είναι απογεγραμμένο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού  του Ελληνικού Δημοσίου;  

Πότε θα επιτρέψουν σε όλο τον πληθυσμό είτε έχει εμβολιαστεί είτε όχι την ελεύθερη  πρόσβαση στα δωρεάν rapid test του ΕΟΔΥ;  

Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ώστε να λειτουργήσουν προωθητικά στην κατεύθυνση της  αύξησης των εμβολιασμών, στη δημιουργία του επιθυμητού τείχους ανοσίας και θα μας  επιτρέψουν να επιστρέψουμε στους παλιούς ρυθμούς καθημερινότητας με ασφάλεια;  

Scroll to Top