Χαμηλές τιμές αγελαδινού γάλακτος με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν την ελληνική αγελαδοτροφία

Η αγελαδοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κλάδο της πρωτογενούς  παραγωγής με δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς παράγονται ετησίως περίπου  620.000 τόνοι γάλακτος, όταν η ζήτηση είναι διπλάσια. Παρόλο, όμως, που τα  ελληνικά παραγόμενα προϊόντα αγελαδινής προέλευσης είναι διεθνώς  αναγνωρισμένα για την ποιότητα και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, οι  αγελαδοτρόφοι αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής και  διάθεσης καθώς ξένα προϊόντα αντικαθιστούν τα ελληνικά και ταυτόχρονα δεν  αποκομίζουν την αμοιβή που τους αναλογεί.  

Η πτώση της ήδη χαμηλής τιμής πώλησης γάλατος, ενώ την ίδια ώρα το κόστος  παραγωγής μεγαλώνει μετά την αλματώδη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών  (σόγια, καλαμπόκι, σιτηρά κ.λ.π) και της ενέργειας, δυσκολεύει ακόμη  περισσότερο τις αγελαδοτροφικές επιχειρήσεις.  

Το πρόβλημα επιδεινώνεται με την εισαγωγή νωπού και επεξεργασμένου  αγελαδινού γάλακτος σε τιμές μη ανταγωνίσιμες για την παραγωγή “ελληνικού  γιαουρτιού”. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πολλές ελληνικές  γαλακτοβιομηχανίες επιλέγουν να παράγουν προϊόντα με ελληνικό όνομα,  χρησιμοποιώντας γάλα που δεν είναι ελληνικό, με αποτέλεσμα τόσο την  παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, με την απόκρυψη της χώρας  προέλευσης των πρώτων υλών, όσο και την απαξίωση των Ελλήνων  παραγωγών.  

Η μη αντιμετώπιση της κατάστασης γονατίζει τους Έλληνες παραγωγούς, οι  οποίοι αναγκάζονται να πωλούν το γάλα τους σε τιμές χαμηλότερες του  κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητά τους και να  οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό και αφανισμό.  

Αντί οι αγελαδοτρόφοι να προστατευτούν για να αναπτυχθεί η αγελαδοτροφία  ώστε να ανταποκριθεί στην ζήτηση του ελληνικού γιαουρτιού, συνεχίζεται η  χρήση εισαγόμενων συμπυκνωμάτων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε  πολλές περιπτώσεις, οι Έλληνες παραγωγοί προτιμούν να διαθέσουν τα ζώα  τους για κρεατοπαραγωγή στην μισή αξία που θα τα διέθεταν υπό άλλες  συνθήκες, αντί να συνεχίζουν να τα εκτρέφουν για γαλακτοπαραγωγή. 

Επειδή, οι συνθήκες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, δεν πρέπει να  αποτελούν δικαιολογία για τη μη λήψη μέτρων προστασίας των παραγωγών  αγελαδινού γάλακτος αλλά και του κλάδου συνολικά, 

Επειδή, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα ως συνέπεια της  αύξησης της τιμής των ζωοτροφών, 

Επειδή, ακόμα και το κόστος μεταφοράς του νωπού γάλακτος από τις  ελληνικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής προς τις βιομηχανίες δεν μπορεί να  συναγωνιστεί το κόστος στη μεταφορά του εισαγόμενου που έρχεται  συμπυκνωμένο σε μορφή σκόνης, 

Επειδή, εάν δεν παρθούν μέτρα για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού ο  κλάδος της αγελαδοτροφίας θα καταρρεύσει και θα μειωθεί δραματικά η  ποσότητα ελληνικού παραγόμενου αγελαδινού γάλακτος και κρέατος,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία της  εγχώριας παραγωγής από την αύξηση των εισαγωγών αγελαδινού  γάλακτος για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού;  

2. Πώς προτίθεται να στηρίξει την επιβίωση των αγελαδοτροφικών  επιχειρήσεων που συμπιέζονται από τις χαμηλές τιμές πώλησης  γάλατος με την ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής; 

Scroll to Top