Να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις των Δήμων και των δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού Ηρακλείου που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του φονικού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου

Ο φονικός σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 συγκλόνισε την κοινωνία του  Νομού Ηρακλείου και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε κτίρια, από τα οποία πολλά  καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλα κρίθηκαν ακατάλληλα.  

Αδιαμφισβήτητα, προέχει η στέγαση ανθρώπων, οικογενειών που αυτή τη  στιγμή βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, ενόψει μάλιστα και του χειμώνα. Δεν μπορεί  όμως, να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να  επιβιώσουν πάνω από 480 εργαζόμενοι και 500 επιχειρηματίες, για τους οποίους δεν  έχει ληφθεί καμία απολύτως μέριμνα. 

Μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις, καταστήματα μικροεπαγγελματιών, έδρες νομικών  προσώπων, που εκ των πραγμάτων θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την  αποκατάσταση των υλικών ζημιών, διακόπτοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.  Συνεπακόλουθα και οι εργαζόμενοι στις ίδιες επιχειρήσεις μένουν χωρίς εργασία. 

Δεν γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που απαιτείται, ώστε να επιστρέψει η  οικονομική δραστηριότητα των πληγέντων περιοχών στην κανονικότητα. Αυτό που  σίγουρα ξέρουμε όμως, είναι ότι για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές,  των Δήμων και των δημοτικών διαμερισμάτων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση  έκτακτης ανάγκης, πρέπει να υπάρξει άμεσα σειρά μέτρων, τόσο για τη στήριξη των  επιχειρήσεων, όσο και για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την στήριξη των  εργαζομένων όσο διάστημα απαιτείται. 

Μέτρα όπως η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση παράτασης και αναστολής  καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς δεν θα υπάρξει οικονομική δραστηριότητα για μεγάλο διάστημα και, κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει  δυνατότητα για τους επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Ιδίως για συσσωρευμένες οφειλές από το προηγούμενο διάστημα των ολικών  lockdowns, θα πρέπει να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία σε μερική διαγραφή των  χρεών και ένταξη για το υπόλοιπο του υπολοίπου του χρέους, σε ρύθμιση 120  δόσεων, για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και  να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 

Επειδή οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό θα πρέπει να  ενταχθούν άμεσα σε μέτρα στήριξης.  

Επειδή έχουν μείνει χωρίς εισόδημα εκατοντάδες εργαζόμενοι και πρέπει να  ληφθούν και για εκείνους ειδικά μέτρα στήριξης. 

Επειδή εκτός από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχετε ορθώς παρατείνει  ή αναστείλει για έξι μήνες, υπάρχουν και υποχρεώσεις και προς τον ΕΦΚΑ, όμως το  αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει εκδώσει οδηγίες για αναστολή ή παράτασή τους. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των επιχειρήσεων των  πληγέντων από τον πρόσφατο σεισμό περιοχών του Νομού Ηρακλείου;

2. Προτίθενται να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από την επιστροφή χρημάτων που έλαβαν βάση των κύκλων της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής” που  δόθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας; 

3. Προτίθενται να επιδοτήσουν το ενοίκιο επιχειρήσεων που επιθυμούν και  δύνανται να μεταστεγαστούν ; 

4. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για τις δανειακές υποχρεώσεις που  βαραίνουν τις επιχειρήσεις; 

5. Θα προχωρήσουν σε μερική διαγραφή χρεών για τις εν λόγω επιχειρήσεις,  τα οποία δημιουργήθηκαν το διάστημα των ολικών lockdowns και ένταξη  στο μέτρο των 120 δόσεων για το ποσό που υπολείπεται; 

6. Προτίθενται να παρατείνουν τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων  στον ΕΦΚΑ οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων  που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό και οι οποίες λήγουν ή έληξαν  μετά την 27η Σεπτεμβρίου; 

7. Προτίθενται να παρατείνουν τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων  ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών  του ΕΦΚΑ; 

8. Προτίθενται να αναστείλουν την πληρωμή των βεβαιωμένων και  ληξιπρόθεσμων την 27-09-2021 οφειλών των φυσικών και νομικών  προσώπων που επλήγησαν από τον σεισμό; 

9. Προτίθενται να αναστείλουν την προθεσμία υποβολής Αναλυτικής  Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2021;

10. Ποια μέτρα θα ληφθούν για τους εργαζόμενους των πληγεισών  επιχειρήσεων, οι οποίοι εκ των πραγμάτων μένουν χωρίς εργασία και  συνεπώς χωρίς εισόδημα; 

11. Προτίθενται να χορηγήσουν επίδομα ειδικού σκοπού και κάλυψη των  ασφαλιστικών εισφορών για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους;

12. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για τις δανειακές υποχρεώσεις που  βαρύνουν τους εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας του σεισμού;

Scroll to Top