Καθυστέρηση στην έναρξη των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και για το τρέχον σχολικό έτος

Κατά το περασμένο σχολικό έτος, με την πανδημία να είναι σε πλήρη  εξέλιξη, το Υπουργείο Παιδείας και καθυστέρησε πολύ προκειμένου να  οργανώσει την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές που η  κατάσταση της υγείας τους απαγόρευε τα δια ζώσης μαθήματα στο σχολείο,  για το φόβο του covid 19. Για το θέμα είχαμε καταθέσει ερώτηση  κοινοβουλευτικού ελέγχου και στη συνέχεια και επίκαιρη ερώτηση στις  16/10/20, καθώς η επίλυση του προβλήματος χρόνιζε και τα  μαθήματα που χάνονταν άθροιζαν στα ήδη υφιστάμενα κενά της  προηγούμενης χρονιάς κατά την οποία δεν είχε υπάρξει καμία σχετική  πρόβλεψη (συγκεκριμένα από τον Απρίλιο της προηγούμενης χρονιάς). 

Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, μαθητές που δεν  επιτρέπεται ακόμη λόγω ηλικίας ή κατάστασης της υγείας τους να  εμβολιαστούν, βρίσκονται γι’ άλλη μια φορά στην ίδια κατάσταση και  ανάγκη. Και παρά το γεγονός ότι για το Υπουργείο υπάρχει η περσινή  εμπειρία, παρατηρείται δυστυχώς αντίστοιχη εικόνα στην έλλειψη  οργάνωσης για την έναρξη των μαθημάτων (ΦΕΚ 4188 – 10-09-2021  Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021- 2022). Και αυτό ενώ ο προγραμματισμός των σύγχρονων εξ αποστάσεως  μαθημάτων έχει μεταφερθεί ως αρμοδιότητα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Αττικής,  γνωρίζουμε ότι, αφού συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των εν λόγω μαθητών  από τα κατά τόπους σχολεία, ζητείται τώρα, και ενώ έχουμε Οκτώβριο, από το Υπουργείο να διευκρινίσει που θα βρεθούν οι εκπαιδευτικοί των  διάφορων ειδικοτήτων που θα κάνουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Και αυτό  γιατί η κατηγορία των ευπαθών εκπαιδευτικών που ήταν διαθέσιμοι και  χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ευπαθών  μαθητών δεν υφίσταται πλέον και οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι πλέον  δεσμευμένοι στις σχολικές τους μονάδες οι οποίες δηλώνουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία αδυναμία να τους διαθέσουν.  

Επειδή η καθυστέρηση στην έναρξη της σύγχρονης εκπαίδευσης  επιβαρύνει τα ευπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους αθροιστικά, καθώς τα  παιδιά αυτά δεν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ούτε πέρυσι από την  αρχή της χρονιάς, αλλά αρκετά αργότερα, ενώ πρόπερσι ήταν εκτός  εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον Απρίλιο, (έμειναν σπίτι και ορισμένα  απλά λάμβαναν τα μαθήματα μέσω e-mail) και ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά  τους κενά εξακολουθούν να συσσωρεύονται. 

Επειδή τα ευπαθή παιδιά συχνά έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό  που δεν τους επιτρέπει να καλύψουν μεγάλα κενά στην ύλη των μαθημάτων  τους στη λογική της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης και επομένως όποια  περαιτέρω καθυστέρηση στην εκκίνηση των μαθημάτων τους δύναται να  αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια για αυτά. 

Επειδή η περαιτέρω καθυστέρηση ουσιαστικά αναγκάζει τους γονείς να  στραφούν στην παραπαιδεία, προκειμένου να βοηθήσουν εκπαιδευτικά με  ίδια μέσα τα παιδιά τους. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα της σύγχρονης  εκπαίδευσης για τους μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες  και παραμένουν σπίτι προκειμένου να προστατευθούν από τον COVID-19; 

2. Πώς θα καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά που οι μαθητές αυτοί των  ευπαθών ομάδων θα έχουν συσσωρεύσει έως την έναρξη των  μαθημάτων τους; 

Scroll to Top